Faktisk.
Faktasjekk

Faktisk skal faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter som sprer seg i det norske samfunnet. Målsetningen er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge. Vi tar sikte på lansering innen sommeren 2017.

Samarbeid

Faktisk er et unikt, historisk og ikke-kommersielt samarbeid mellom tre av landets største og konkurrerende mediehus, Dagbladet, VG og NRK. Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse og NRK bidrar med inntil åtte millioner kroner for å sikre driften i oppstarten.

Innovasjon

Faktisk skal bidra til å utvikle den faktasøkende og kildekritiske journalistikken i en tid der teknologi blir stadig viktigere. Verktøyene vi utvikler vil publiseres som åpen kildekode. Organisasjonen skal være åpen om kilder, metode og finansiering.