Faktisk.
Faktasjekk

Faktisk skal faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter som sprer seg i det norske samfunnet. Målsetningen er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge. Vi tar sikte på lansering i starten av juli 2017.

Samarbeid

Faktisk er et unikt, historisk og ikke-kommersielt samarbeid mellom fire av landets største og konkurrerende mediehus, Dagbladet, VG, NRK og TV2. Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse, NRK og TV2 bidrar med inntil ti millioner kroner for å sikre driften i oppstarten.

Innovasjon

Faktisk skal bidra til å utvikle den faktasøkende og kildekritiske journalistikken i en tid der teknologi blir stadig viktigere. Verktøyene vi utvikler vil publiseres som åpen kildekode. Organisasjonen skal være åpen om kilder, metode og finansiering.