Hvor mange testes egentlig for koronavirus i Norge?
Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix.
Denne artikkelen er 5 måneder gammel og kan inneholde utdaterte opplysninger eller råd om koronaviruset.

Politikere og helsemyndigheter hevder at Norge er blant de landene i verden som tester flest for koronavirus. Det stemmer, ifølge tallene som er tilgjengelig nå.

Mange lurer på hvorfor flere ikke blir testet for covid-19. Helseminister Bent Høie (H) skrev om dette i et innlegg på Facebook 20. mars:

Jeg vet mange tror at Norge tester få. Det er ikke riktig.

Høie delte også en grafikk som viste hvor mange Norge tester sammenlignet med en del utvalgte land. Blant landene helseministeren hadde plukket ut, var det bare Island som testet en større andel av innbyggerne sine enn Norge.

Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus ved hjelp av selvrapportering. Skjema for å melde fra om symptomer finner du på helsenorge.no.

Hvor mange er testet?

Norge startet å teste for koronavirus 23. januar, ifølge FHI. Det første tilfellet her til lands ble påvist 26. februar.

Per 23. mars klokken 9 hadde 61 251 personer blitt rapportert testet for koronavirus, ifølge dagsrapporten til FHI.

Det innebærer at over 43 000 er blitt testet bare den siste uka. Til sammenligning ble det uka før testet i overkant av 13 600 personer, ifølge tall fra FHI.

Selv om langt flere blir testet nå sammenlignet med i starten av utbruddet, er det fortsatt bare en liten andel av befolkningen som blir testet.

Legger man SSBs folketall for 4. kvartal 2019 til grunn, hadde bare 1,1 prosent av befolkningen blitt testet per 23. mars.

Hvor mange har testet positivt?

Per 23. mars hadde 2371 personer testet positivt på koronavirus i Norge, ifølge dagsrapporten til FHI.

Den siste uka har antall bekreftede smittetilfeller mer enn doblet seg. Uka før mer enn femdoblet antall med bekreftet smitte seg, ifølge tall fra FHI.

Den siste beregningen FHI har gjort av andelen positive prøver er per 19. mars. Av alle prøver tatt til og med denne datoen, testet 4,7 prosent positivt.

Det innebærer at over 95 prosent av dem som testes, ikke har koronavirus.

Hvem blir testet?

FHI presiserte 20. mars kriteriene for hvem som bør testes for koronavirus. Verdens helseorganisasjon anbefaler at alle med luftveissymptomer skal testes.

Ifølge FHI er disse gruppene prioritert for testing:

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

  • Har behov for innleggelse.
  • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.
  • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppen kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveisinfeksjoner som har vart over to døgn (mens de holder seg hjemme).
  • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).
  • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet covid-19. Denne gruppen kan nedprioriteres hvis det er mangel på kapasitet.

Hvem blir ikke prioritert?

  • Personer uten symptomer skal ikke testes.
  • Personer med lettere akutt luftveisinfeksjon (for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen) tilbys vanligvis ikke test, selv ikke etter reise. Disse skal holde seg hjemme til én dag etter at de er symptomfrie.

Mange lurer på hvorfor ikke alle som ønsker det kan bli testet for koronavirus. Dette skyldes både at helsemyndighetene frykter at det skal bli tomt for tester, og at det ikke er kapasitet til å analysere så mange tester.

Hvor mange testes i Norge sammenlignet med andre land?

Det finnes ikke en sentral database med oversikt over hvor mange som blir testet i ulike land. Tallene som helseminister Bent Høie delte, kommer fra nettstedet Our World in Data, som er et samarbeid mellom University of Oxford og organisasjonen Global Change Data Lab.

Our World in Data samler inn best mulig data direkte fra hvert enkelt land, noe som ikke er helt enkelt. Rapportene som landene publiserer, kommer i ulike former, på forskjellige språk og er ikke oppdatert på samme tidspunkt. Our World in Data har likevel forsøkt å sette sammen en best mulig sammenlignbar database.

På nettstedet kan man både finne antall tester totalt og antall tester per 1 million innbyggere. Når man skal sammenligne land med helt ulik befolkningsstørrelse, er det best å bruke antall testede per 1 million innbyggere.

Det er langt fra alle land som er med i oversikten til Our World in Data. De har hentet inn og kvalitetssikret de sist tilgjengelige dataene fra 62 land. Ifølge oversikten var det disse ti landene som testet flest per 20. mars:

Hvis man ser på land det er vanligere for Norge å sammenligne seg med, blir bildet litt annerledes. OECD er en organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling med 36 industriland. Blant disse landene testet Norge nest flest per 20. mars:

Hvorfor testes så mange på Færøyene og Island?

Færøyene er ikke et eget land, men en selvstyrt del av Danmark. Øygruppen tester imidlertid langt flere enn Danmark, som ifølge oversikten til Our World in Data bare har testet 1851 per 1 million innbyggere sammenlignet med 33 293 på Færøyene.

Det er flere årsaker til at så mange blir testet på Færøyene. For det første har øygruppen bare i underkant av 50 000 innbyggere, slik at det ikke skal så mange tester til før andelen testede blir høy. I tillegg har Færøyene hatt mange med påvist smitte i forhold til folketallet.

Mens andre land har måttet gi opp å følge smittebanene, gjøres dette fortsatt på Færøyene. Selv personer med milde symptomer blir testet. Dette gjør Færøyene til et «laboratorium i miniatyr», ifølge den danske avisen Berlingske.

Også Island tester svært mange av sine innbyggere sammenlignet med andre land. Dette skyldes at det biofarmasøytiske selskapet Decode Genetics siden 13. mars har tilbudt gratis testing av hele befolkningen.

I en pressemelding fra 21. mars skriver islandske myndigheter at 9768 personer så langt hadde blitt testet på Island. Dette tilsvarer 26 762 per 1 million innbyggere.

Mens det islandske helsevesenet i hovedsak følger de samme testkriteriene som i Norge, tester Decode Genetics også personer som ikke har symptomer. Bare 48 av de 5571 eller 0,86 prosent av testene selskapet har gjennomført, har vært positive.

Embed
Hjelp oss å spre fakta. Del denne artikkelen.