28. august 2019
Nei, 70 prosent av bilsalget nå er ikke nullutslippsbiler
Foto: NTB scanpix/Berit Roald
Påstand
70 prosent av alle biler som selges nå er nullutslipp.
Konklusjon

Det stemmer ikke at 70 prosent av bilsalget nå er såkalte nullutslippsbiler. I juni lå salget av el- og hydrogenbiler på litt under 50 prosent.

Venstre-leder Trine Skei Grande mente å si lavutslippsbiler. Hadde hun gjort det, ville påstanden vært riktig.

Venner lar ikke venner tro på usannheter. Del fakta.
Gjennomgang

I Partilederutspørringen på NRK 20. august stilte programleder Fredrik Solvang Venstre-leder Trine Skei Grande følgende spørsmål:

– Kan du love at Venstre aldri skal skrive under en avtale som vil føre til at utslippene fra veiene øker?

– 70 prosent av alle bilene som selges nå er nullutslippsbiler, svarte Grande.

Påstanden ble gjentatt i en nettsak hos NRK i etterkant av debatten. I artikkelen er Trine Skei Grandes svar gjengitt slik:

– Utslippene vil ikke øke, fordi bilparken vår holder på å endre seg. 70 prosent av alle bilene som selges nå er nullutslippsbiler.

Mente å si lavutslippsbiler

Faktisk.no har fått oversendt dokumentasjonen som ligger til grunn for Skei Grandes påstand av rådgiver Jan-Christian Kolstø i en e-post:

– Det ho meinte å seie var «lavutslippsbiler», altså både elbilar, hydrogenbilar og hybridbilar.

I samme e-post legger han ved statistikk over bilsalg i juni i år fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). OFV er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon som blant annet gir ut statistikk om bilsalget og kjøretøyparken i Norge.

Fordi Trine Skei Grande snakker om endringen av bilparken, tar vi i denne faktasjekken utgangspunkt i nybilsalg.

Nesten 50 prosent

Ifølge tallene fra OFV, ble det i juni 2019 registrert 7427 nye elbiler og én hydrogenbil.

Dette tilsvarer en markedsandel på 48,4 prosent. Hybridbilsalget utgjorde 22,2 prosent av det totale bilsalget.

Legger man sammen hybridbilsalget og elbilsalget blir konklusjonen at lavutslippsbiler som ble solgt i juni, utgjorde 70,6 prosent av det totale bilsalget denne måneden.

Det er altså riktig at 70 prosent av bilene solgt i juni var lavutslippsbiler.

Null- og lavutslipp

Klima- og miljødepartementet bruker definisjonen fra Nasjonal transportplan når de snakker om lavutslippsteknologi og nullutslippsteknologi:

– Med nullutslippsteknologi mener vi bruk av elektrisitet og hydrogen i batteri eller brenselsceller, som ved bruk ikke har noe utslipp. Batterielektrisk teknologi og hydrogenelektrisk teknologi er begge elektrisk fremdriftsteknologi, skriver departementet i en e-post.

– Med lavutslippsteknologi mener vi hybride løsninger som kombinerer elektrisk motor med forbrenningsmotor. Det kan ha vært tilfeller der vi feilaktig har brukt begrepet lavutslippsbil, men egentlig ment lavutslippsteknologi som hybridløsninger, skriver departementet.

I praksis er ingen biler nullutslippsbiler. Årsaken er at produksjonen av el-biler fører til betydelige CO2-utslipp. Begrepet «nullutslippsbiler» knytter seg derfor bare til hva de slipper ut når de kjører.

Dette har Faktisk.no skrevet om i en tidligere faktasjekk:

Utvikling over tid

OFV har statistikk over bilsalg tilbake til 2005. For elbiler og hybridbiler, går statistikken tilbake til 2011. Under kan du se utviklingen frem til og med juli 2019:

Statistikken viser at salget av nullutslippsbiler i juni var på litt under 50 prosent. Trine Skei Grandes påstand er altså feil.

Hadde Grande sagt lavutslippsbiler, ville påstanden vært riktig.

Tilsvar

Trine Skei Grande kommer med følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

– Jeg har ikke så mye annet å gi av kommentar enn at jeg sa feil. Jeg sa «null», men skulle sagt «lav».

Endringer
mode_edit
28. august 2019 kl. 11.07

Legger inn følgende setning for å forklare hvorfor vi har sett på salg av nye biler: «Fordi Trine Skei Grande snakker om endringen av bilparken, tar vi i denne faktasjekken utgangspunkt i nybilsalg.»

Faktasjekket av
Publisert
28. august 2019 kl. 07.53
Oppdatert
28. august 2019 kl. 11.07
Embed