Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Faktisk.no samler inn og bruker personopplysninger.

Faktisk.no, ved ansvarlig redaktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.faktisk.no

Ansvarlig redaktør har det daglige ansvaret for vår behandling av personopplysninger på Faktisk.no med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å sende inn tips og kommentarer eller melde seg på nyhetsbrev eller andre tjenester. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vi står selv for databehandling, utvikling og vedlikehold av nettstedet. Våre driftsleverandør er Fastly, Heroku, Papertrail og Cloudinary.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av de nevnte driftsleverandørene. Det er kun Faktisk.no og driftsleverandørene som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Tjenesten Fastly brukes til beskyttelse mot tjenestenekt. Denne tjenesten dirigerer all trafikk gjennom nettverkspunkter som fjerner trafikk som har til formål å forstyrre leveransen fra tjenesten. Personopplysninger som benyttes i denne behandlingen er brukerens IP-adresse. For å kunne identifisere eller forebygge eventuell ikke-ønsket aktivitet mot nettsidene, har Faktisk.no en berettiget interesse av å logge trafikken mot nettstedet. IP-adressen benyttes utelukkende for å formidle forbindelsen mellom Faktisk.no og deg som bruker. Dette er nødvendig for at du skal kunne få kontakt med nettsiden.

Faktisk.no har egne databehandleravtaler med de nevnte leverandørene som regulerer hvilken informasjon de har tilgang til og hvordan den skal behandles. Disse kan leses her:

Nettstatistikk

Faktisk.no samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Faktisk.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å måle trafikk og engasjement, samt til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Vi bruker analyseverktøyene Google Analytics og Linkpulse på vårt nettsted. Dette er verktøy som er installert på egne servere hos Google og Linkpulse.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av opplysninger fra cookies er ikke tillatt med mindre brukeren av nettsiden både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b. Dette gjøres i brukerens nettleser. Les mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler.

Faktisk.no plasserer selv ingen informasjonskapsler hos våre brukere, men analyseverktøyene nevnt i forrige del kan gjøre dette.

Deling av våre saker

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Embedding av våre saker

Når du baker inn (embedder) en sak fra oss, og/eller leser en av våre saker innbakt (embeddet) hos andre, samler vi de samme avidentifiserte opplysningene for å måle trafikk og engasjement som i punktet «Nettstatistikk». Hva eksterne nettsider som bruker våre saker samler inn av informasjon, reguleres for øvrig av din avtale med det enkelte nettsted.

Tips og nyhetsbrev

Når du sender oss e-post med tips, tilbakemeldinger eller innspill, lagres det i vår e-postserver og behandles av redaksjonen i Faktisk.no. Slike tips, tilbakemeldinger og innspill kan bli brukt i ulike sammenstillinger og/eller verktøy for å utvikle vår journalistikk. Faktisk.no er forpliktet å følge kildevernet jf. Vær Varsom Plakatens punkt 3.4 og 3.5. Det juridiske kildevernet er forankret i straffeprosessloven §125 (for straffesaker) og tvisteloven §22-11 (for sivile saker).

I den grad tips, tilbakemeldinger eller innspill inneholder sensitiv eller personlig informasjon, vil derfor ikke dette spres til andre med mindre det foreligger særskilte omstendigheter som for eksempel alvorlige trusler eller opplysninger som kan ha akutt og avgjørende betydning for liv og helse.