Støtt oss

Også du kan støtte vårt arbeid. Vi setter stor pris på alle bidrag. Disse vil utelukkende gå til vårt arbeid med å faktasjekke samfunnsdebatten og forhindre spredningen av falske og oppdiktede meldinger.

  • Vipps: Bruk knappen «Betal» og søk opp Faktisk.no AS eller nummer 124662
  • Overfør direkte til konto: Bruk vår bankkonto 9760.05.39896 i Danske Bank.
  • Fra utlandet: IBAN: NO51 9760 0539 896 - BIC/SWIFT: DABANO22

Vi er åpne om vår finansiering. Bidrag vil kunne bli offentliggjort.

Faktisk.no er et ideelt selskap med vedtekter som sikrer at alle midler går til selskapets formål. Eierne av Faktisk AS, VG, Dagbladet, NRK og TV2, har forpliktet seg til å finansiere driften med et årlig beløp hver tilsvarende kostnadene ved et redaksjonelt årsverk - en million kroner. I tillegg søkes det finansiering gjennom tilskudd fra ideelle organisasjoner, stiftelser og andre sponsorer som identifiserer seg med selskapets formål eller som ønsker å støtte målsettingen og hensikten bak Faktisk.no.

Les mer om oss, våre støttespillere, våre vedtekter, og vårt finansieringsutvalg.

For større bidrag eller spørsmål om vår finansiering, kontakt ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg eller finansieringsutvalgets leder Kjersti Løken Stavrum.