Støtt oss

Også du kan støtte vårt arbeid. Vi setter stor pris på alle bidrag. Disse vil utelukkende gå til vårt arbeid med å faktasjekke samfunnsdebatten og forhindre spredningen av falske og oppdiktede meldinger.

  • Vipps: Bruk knappen «Betal» og søk opp Faktisk.no AS eller nummer 124662
  • Overfør direkte til konto: Bruk vår bankkonto 1506.05.79730 i DNB.
  • Fra utlandet: IBAN: NO1015060579730 - BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

Vi er åpne om vår finansiering. Bidrag vil kunne bli offentliggjort.

Faktisk.no er et ideelt selskap med vedtekter som sikrer at alle midler går til selskapets formål. Eierne av Faktisk AS, VG, Dagbladet, NRK, TV2, Polaris Media og Amedia har forpliktet seg til å finansiere driften med et årlig beløp hver tilsvarende kostnadene ved et redaksjonelt årsverk - en million kroner. I tillegg søkes det finansiering gjennom tilskudd fra ideelle organisasjoner, stiftelser og andre sponsorer som identifiserer seg med selskapets formål eller som ønsker å støtte målsettingen og hensikten bak Faktisk.no.

Les mer om oss, våre støttespillere, våre vedtekter, og vårt finansieringsutvalg.

For større bidrag eller spørsmål om vår finansiering, kontakt ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg eller finansieringsutvalgets leder Kjersti Løken Stavrum.

Støttespillere


Fritt Ords logo

Stiftelsen Fritt Ord støttet opprettelsen av Faktisk.no med kr. 2 000 000 i mai 2017. I tillegg bevilget Fritt Ord 800 000 kroner i mars 2018 for å støtte vårt prosjekt «Faktalab» for å utvikle nye fortellergrep og plattformer for faktasjekk.

Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.


Dagbladets Stiftelse

Dagbladets Stiftelse støttet opprettelsen av Faktisk.no med kr. 2 000 000 i mai 2017.

Dagbladets Stiftelse er en uavhengig stiftelse, og må ikke forveksles med avishuset Dagbladet. Stiftelsen støtter blant annet journalistiske graveprosjekter og Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP).


Stiftelsen Tinius’ logo

Stiftelsen Tinius støttet opprettelsen av Faktisk.no med kr. 2 000 000 i mai 2017.

Stiftelsen Tinius forvalter den største eierposten i Schibsted Media Group gjennom selskapet Blommenholm Industrier. Den skal sikre det langsiktige eierskapet av Schibsted, og beskytte rammevilkårene for redaksjonell uavhengighet, troverdighet og kvalitet i alle konsernets utgivelser.


NTBs logo

Norsk Telegrambyrå (NTB) er en av våre første og viktigste samarbeidspartnere. NTB sørger for en bred og umiddelbar distribusjon av våre faktasjekker og artikler til alle sine brukere. I tillegg har Faktisk.no tilgang til NTBs nyhets- og bildebaser, som er viktige verktøy i vårt arbeid. Derfor er også NTB en naturlig diskusjons- og samarbeidspartner i utviklingsprosjekter Faktisk.no er involvert i.

NTB er landets største leverandør av innholdstjenester i tekst, bilder, video og grafikk til norske medier. De tilbyr også en lang rekke kommunikasjonstjenester.


Retrievers logo

Faktisk.no har tilgang til Retrievers databaser, og har også mottatt støtte i form av medieanalyse i oppstartsfasen. Retrievers baser, inkludert Atekst, er viktige verktøy i vårt arbeid. Derfor er også Retriever en naturlig diskusjons- og samarbeidspartner i utviklingsprosjekter Faktisk.no er involvert i.

Retriever er et ledende nordisk medieselskap som tilbyr søk i nyhetsarkiv, medieovervåking og analyse.


Facebooks logo

Faktisk.no mottok markedsføringsstøtte fra Facebook til fri benyttelse opp mot Stortingsvalget 2017, og samarbeidet om en kampanje mot såkalte falske nyheter samme høst. Facebook tilbyr innsiktsverktøy, og vi holder tett dialog om samarbeid og metoder for å motvirke spredningen av desinformasjon og misinformasjon.

Facebook er verdens ledende sosiale medieplattform med over 2 milliarder brukere.


Fastlys logo

Fastly er en CDN-leverandør som støtter Faktisk.no med tilgang til sine skytjenester, i kraft av å være et ikke-kommersiell nettsted.