Faktisk.

Verdens helse­or­ga­ni­sasjon (WHO)

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?