Faktisk.

Samarbeid med Meta

Hva er Metas faktasjekksamarbeid?

Faktisk er partner i Metas faktasjekksamarbeid «Meta Third-Party Fact-Checking Program».
Etter å ha fått kritikk for å bidra til å spre desinformasjon og falske nyheter, annonserte Meta (da Facebook) i desember 2016 at de ville innlede et samarbeid med eksterne faktasjekkeorganisasjoner. Innlegg med mange liker- og sinnafjes-klikk har tradisjonelt blitt prioritert opp i nyhetsstrømmen. Meta ønsker å også legge vekt på vurderingene til faktasjekkere når de setter sammen nyhetsstrømmen. Brukerne får også mer informasjon om omstridt innhold, slik at de er bedre informert om innhold de har delt eller ønsker å dele.

Hvordan virker det?

Meta lar Facebook- og Instagram-brukere gi tilbakemelding om uriktig innhold. Faktisk.no får tilgang til oversikter over hvilket innhold Meta og brukerne mistenker kan være feilinformasjon.
Denne listen gir oss innspill til hva vi kan faktasjekke, men Faktisk.no står helt fritt til å velge hvilke påstander vi ettergår.
Faktisk.no kan også legge inn artikler, poster, bilder og videoer vi selv oppdager i verktøyet til Facebook. Alt vi legger inn i verktøyet må knyttes til en faktasjekk eller en artikkel publisert på Faktisk.no.
Når innhold vi har faktasjekket ligger i nyhetsstrømmen, vil du like under se en lenke til vår artikkel eller faktasjekk.
Brukere som prøver å dele faktasjekket innhold vil få beskjed om at det her finnes utfyllende informasjon. Man vil fremdeles kunne dele innholdet videre som før.
Innhold som er faktasjekket som «feil», «endret» eller «delvis feil», vil bli prioritert ned i nyhetsstrømmen av Meta. Meta kan også redusere synligheten til nettsteder som gjentatte ganger har fått innhold faktasjekket til «feil».
Hos Meta kan du lese mer om samarbeidet og de ulike kategoriene.
Hvis du vil publisere en rettelse eller bestride en vurdering, finner du mer informasjon her.

Hvorfor er Faktisk.no med på samarbeidet?

For oss i Faktisk.no er det viktig å nå ut til så mange som mulig. Da kan vi lære folk å bli mer kritiske til det de ser og hører.
Facebook er verdens største plattform for deling av tekst, bilder og videoer. Det er også et sted der det blir spredd mye oppdiktet informasjon, og faktafeil.
Samarbeidet gir oss muligheten til å varsle deg om at det finnes en faktasjekke eller utfyllende informasjon knyttet til innhold engasjerer deg, eller som du allerede har engasjert deg i eller delt.
Brukernes tilbakemeldinger og Metas analyse av hva som kan være feilinformasjon er også nyttig innspill for oss når vi skal velge hva vi faktasjekker.
Det finnes ingen trylleformel for å fjerne feilinformasjon, men vi tror et slikt samarbeid, der brukere på Metas plattformer blir bedre opplyst, bidrar i riktig retning.

Driver Faktisk.no sensur?

Nei. Det er fortsatt fullt mulig å dele, like, lese, kommentere og klikke seg inn artikler og innlegg vi har faktasjekket og merket på f.eks Facebook. Du blir imidlertid gjort oppmerksom på at saken er faktasjekket av uavhengige faktasjekkere, og de får muligheten til å klikke deg videre til faktasjekken.
På samme måte som norske redaktører bestemmer fritt over hva de vil prioritere på sin avisforside, bestemmer Meta over sine egne plattformer. De ønsker å prioritere ned innhold som faktasjekkere har vurdert som feil. I tillegg blir brukerne informert om at det finnes utfyllende informasjon dersom de prøver å dele innhold som er faktasjekket.
Ingen blir stoppet fra å dele eller får slettet innhold som følge av samarbeidet.
Meta kan selv velge å fjerne innhold som bryter med plattformens retningslinjer. Det skjer i så fall helt uten at Faktisk.no er involvert.

Hvilke innlegg sjekker Faktisk.no?

Vi faktasjekker etterprøvbare faktapåstander. Det betyr påstander det for eksempel finnes svar på i statistikk eller etablert forskning.
Meninger, subjektive virkelighetsbeskrivelser og påstander om hvordan noe bør være, kan ikke faktasjekkes. Det kan heller ikke påstander om hva som kan skje i fremtiden.
Selv om en viktig del av Faktisk.nos arbeid er å faktasjekke påstander fra politikere, har Meta bestemt at påstander fra sentrale politikere ikke skal legges inn i verktøyet.

Vil innhold jeg rapporterer automatisk bli faktasjekket?

Nei. Faktasjekking er en omstendelig prosess som kan ta både dager og uker. Vi har ikke kapasitet til å faktasjekke på langt nær så mye som vi skulle ønske.  Les mer om hvordan vi faktasjekker her.

Bestemmer Meta over hva Faktisk.no ettergår?

Nei. Akkurat som at de som eier Faktisk.no ikke bestemmer over hva vi skriver, bestemmer heller ikke Meta hva vi skriver eller hvilke påstander vi skal ettergå. De bestemmer selvsagt heller ingen ting om hvordan vi vurderer innhold som er faktasjekket. Meta har heller ikke innsikt i arbeidsprosessen vår.

Har Faktisk.no tilgang til brukerdata fra Meta?

Nei, Faktisk.no har ikke tilgang til mer informasjon om enkeltbrukere, enn vanlige Facebook-brukere.

Hvilke andre faktasjekkere er del av Metas samarbeidsprogram?

Metas samarbeid med faktasjekkere startet i Nederland, USA, Tyskland og Frankrike. Siden har stadig flere faktasjekkorganisasjoner blitt med. Nå omfatter samarbeidet over 80 faktasjekkorganisasjoner verden rundt. Se listen nederst i denne artikkelen.
Meta krever at alle faktasjekkere i samarbeidet har tilsluttet seg Det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN). Da forplikter man seg også til å følge IFCNs faktasjekkplakat.

Spiller det noen rolle om Faktisk.no sjekker noen norske påstander når problemet med desinformasjon er så stort?

Feilinformasjon er et stort problem over hele verden. Det er fort gjort å dikte opp en påstand, men det kan ta lang tid å dokumentere at den er feil. Derfor får vi faktasjekket mye mindre enn vi skulle ønske, og de som sprer feilinformasjon vil ofte kunne være mye raskere enn oss. Men den viktigste jobben vi gjør er ikke å fastslå at akkurat den påstanden vi faktasjekker er feil. Det viktigste er å vise leseren hvordan vi finner svaret, og hva det vil si å være kildekritisk. Da kan leseren selv gjøre undersøkelser for å ettergå påstander og sjekke om noe er til å tro på.

Mottar Faktisk.no penger fra Meta?

Ja, som en del av samarbeidet gir Meta støtte til Faktisk.no. Vi publiserer hele tiden hvor mye penger vi får fra Meta her.

Samarbeider Faktisk.no med Meta på andre måter?

Vi har hatt flere samarbeid med Facebook/Meta siden Faktisk.no ble lansert 5. juli 2017. Før stortingsvalget i 2017 samarbeidet vi med Facebook og Medietilsynet om en nasjonal kampanje for å øke bevisstheten om kildekritikk. Høsten 2017 fikk vi også gratis annonseplass på plattformen for å  øke spredningen av faktasjekkene. Meta gir oss også tilgang til noen programmer som gjør det lettere å følge med på hvilket innhold som spres mye, og tilbyr også opplæringsprogrammer rettet mot medier.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?