Samarbeid med Facebook

Høsten 2018 ble Faktisk.no en del av Facebooks faktasjekksamarbeid, «Third-party fact-checking».

Partnerskapet innebærer at Faktisk.no får tilgang til spesielle verktøy og funksjoner som også gir mulighet for økonomisk støtte. Vi vil bistå Facebook med å knytte faktasjekker til omstridt innhold som spres på plattformen, eller faktasjekke innhold som brukere eller Facebook selv rapporterer som mistenkelig. Det ligger ingen forpliktelser eller føringer fra Facebook på hvor mye, eller hva slags type innhold som skal faktasjekkes.

For å være kvalifisert til Facebook-partnerskap må faktasjekkorganisasjonen være tilsluttet det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN). Les mer om hvordan samarbeidet fungerer hos Facebook.

Saker som er del av samarbeidet