Faktisk.

Nei, antall ansatte i Politi­di­rek­to­ratet har ikke økt fra 150 til rundt 300 ansatte siden 2013

Sp-nestleder Ola Borten Moe på Senterpartiets landsmøte.
Sp-nestleder Ola Borten Moe på Senterpartiets landsmøte. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Påstand

Samtidig vokser Politidirektoratet i Oslo. Nå er de rundt 300 stykker. Da jeg var olje- og energiminister, var departementet på 150 ansatte. Siden 2013 har FrP sikret en vekst i Politidirektoratet som er på størrelse med hele OED

Ola Borten Moe, Senterpartiet. Adressa.no, 25.03.2017

Konklusjon

Økningen i antall ansatte i Politidirektoratet var på enten 57 eller 60 prosent, avhengig av om du inkuderer de som er ansatt lenger ut i etaten, men som arbeider i direktoratet. Selv om Ola Borten Moe har en omtrentlig tone i påstanden er det for lang avstand mellom fakta og den fordoblingen Borten Moe omtaler.

Påstanden er helt feil.

Under innledningen til programdebatten på Senterpartiets landsmøte snakket Ola Borten Moe om hvordan dagens regjering legger til rette for at ordensmakta trekker seg tilbake fra distriktene:

Samtidig vokser Politidirektoratet i Oslo, nå er de rundt 300 stykker. Da jeg var olje- og energiminister, var departementet på 150 ansatte. Siden 2013 har FrP sikret en vekst i Politidirektoratet som er på størrelse med hele Olje og energidepartementet.

Borten Moe beskriver en fordobling i antallet ansatte fra rundt 150 personer i 2013 til rundt 300 personer i dag. Samtidig sier han at Olje og energidepartementet i 2013 hadde rundt 150 ansatte. Det siste stemmer godt.

Fra 182 til 286

Men når det gjelder antallet ansatte i Politidirektoratet (POD) er ikke Sp-nestlederen like presis. Sommeren 2013, som var Ola Borten Moes siste periode som statsråd, jobbet det 182 personer i POD.

I fjerde kvartal 2016, som var de mest oppdaterte tallene da Borten Moe holdt sin landsmøtetale, jobbet det 286 personer i Politidirektoratet.

Dette er direkte sammenliknbare tall. Antallet ansatte fra 2013 til i dag har vokst med 104 personer, fra 182 til 286. Det er en vekst på 57 prosent, mens Borten Moe i talen beskriver en fordobling.

Skjulte ansatte

Det som gjør bildet litt mer komplisert er at det i tillegg er en rekke skjulte ansatte i POD. Politiforum har skrevet at det i fjor var 41 såkalte innbeordrede i POD. Dette er ansatte i politidistriktene eller i spesialorganene, som er kalt inn for å jobbe på prosjekter i direktoratet. Tallet på 41 slike har POD også bekreftet til Faktisk.no. I tillegg får vi bekreftet fra POD at det var 23 slike innbeordrede ved utgangen av andre kvartal 2013.

2013: 182 ansatte + 23 innbeordrede = 205 personer

2017: 286 ansatte + 41 innbeordrede = 327 personer

Dette er også sammenliknbare tall, og de viser en vekst i antallet ansatte i POD på 60 prosent. Heller ikke dette er en fordobling, slik Ola Borten Moe omtaler veksten som.

Tilsvar

Ola Borten Moe viser til at hans beskrivelse er omtrentelig og at hovedpoenget hans er at det har vært en voldsom vekst direktoratet.

Ifølge Politiforum var det 146 faste ansatte i POD i 2013. I 2017 er det 286. I tillegg kommer vekst i antall innleide, både relativt og absolutt. I faste ansatte er differansen dermed 140 stykker. I tillegg kommer vekst i innleide/beordrede. Å beskrive veksten i POD/sentraladministrasjonen er noe annerledes enn beskrive momssatsen i Norge. Det ene har et absolutt svar, det andre er en trend og utvikling der det kan eksistere ulike tall og periodiseringsdefinisjoner. Under Killengren var det ifølge VG aldri over 120 i POD. Da snakker vi tredobling. Det er selvsagt saken her.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?