Faktisk.

Nei, det er ikke FN som har skrevet disse oppsum­me­ringene

To versjoner av det som fremstår som sammendrag av en FN-rapport spres i sosiale medier. Men tekstene kommer ikke fra FN.

hovedbilde
To bilder med FNs logo, og punkter som skal oppsummere en FN-rapport, deles på Instagram og X. Bak bildespredningen står aktivistorganisasjon Slow Factory – og ikke FN. Skjermdump: Slow Factory, Instagram og X

Påstand

To bilder med teksten «U.N. Human Rights report – summary:» over FNs logo og seks punkter, deles som om de viser FN sin egen oppsummering av en FN-rapport.

Slow Factory. Post som deles på Instagram, Threads og X , 12.06.2024

Konklusjon

Teksten på bildene er ikke skrevet av FN.

Den seneste uken har to ulike bilder av det som kan se ut som oppsummeringer av en FN-rapport blitt spredt blant annet på X, Instagram og Threads. Tittelen på «oppsummeringene» er «U.N. Human Rights report – summary». Under titlene ser man FN-emblemet i hvitt og blått.

I begge bildene er det listet opp seks punkter. Noen av punktene er like i de to bildevariantene, mens andre er forskjellige. Felles for punktene er at de handler om seksualisert vold begått i krigen mellom Israel og Hamas.

Punktene fremstiller Israel som den eneste parten som har begått seksualisert vold, mens det fra palestinere og Hamas ikke er begått seksualisert vold.

Faktisk.no har verifisert de to bildene med tekst og slår fast at de er falske.

Med falske menes i denne sammenheng at det gis inntrykk av at FN er avsender av bildene, noe som ikke er tilfelle.

Aktivistorganisasjon står bak oppsummeringene

Ser man nærmere på de to bildene, ser man at det over tittelen står «Slow Factory». Det er en organisasjon som kaller seg «en kreativ plattform» som «radikalt fremstiller og designer løsninger på de kryssende krisene klima og menneskerettigheter».

Omvendte bildesøk viser at Slow Factory delte den ene varianten av bildet på X (arkivert versjon her) 12. juni med teksten «New from the UN:».

13. juni delte Slow Factory det andre bildet på Instagram (arkivert versjon her) og skrev at de fjernet den første varianten og erstattet det med en ny variant med mer kontekst. I den nyeste bildevarianten er det også lagt på et gult banner med teksten «updated – updated – updated».

En «oppdatert» variant av bildet som deles. Skjermdump: Slow Factory på Instagram

Faktisk.no finner ingen delinger av de to bildevariantene før dette.

Lenker til FN-nettside

Blant dem som har delt innlegget fra The Slow Factory er X-kontoen TheMuslimLawyer, som i tillegg deler en lenke.

Lenken leder til nettsidene for FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR), som 12. juni publiserte en pressemelding om at israelske myndigheter og palestinske grupperinger er ansvarlige for krigsforbrytelser og andre grove brudd på internasjonal lov, ifølge FNs undersøkelser. Pressemeldingen ble publisert samme dag som Slow Factory sitt første bilde.

På OHCHR og FN sine nettsider finner vi imidlertid ingen bilder eller sammendrag som er lik bildene Slow Factory har delt.

Derimot lenkes det til en rapport fra Den uavhengige internasjonale kommisjonen for å undersøke okkupasjonen av de palestinske områdene, inkludert Øst-Jerusalem, og Israel.

Rapporten som er publisert på FNs nettsider er merket «advance unedited version».

Navi Pillay leder FNs uavhengige undersøkelseskommisjon, som 19. juni presenterte rapporten på FNs Menneskerettighetsråds møte i Geneve. Foto: Fabrice Coffrini /AFP via NTB

Avvikende språk og tegnsetting

I tillegg til at det i de to bildene er skrevet «Slow Factory» over tittelen, er det også flere andre tegn som indikerer at det er andre enn FN som er avsender:

  • Flere av punktene er skrevet med et bastant og konkluderende språk, noe som skiller seg fra offisielle FN-rapporter. For eksempel brukes det bombastiske fraser «no evidence», «no orders» og «Israel lied».
  • Teksten har inkonsekvent tegnsetting. For eksempel så avsluttes noen punkter med punktum, andre ikke. FN skrives av FN selv uten punktum etter F-en og N-en, også på engelsk (UN). I de to delte bildene er det brukt punktum etter hver av bokstavene U og N.
  • I ett av punktene som går igjen i begge bildevariantene står det at «systematisk seksuell og kjønnsbasert vold er en del av IOF standard operativ prosedyre». IOF er en forkortelse for Israel Occupation Forces eller Israel Offensive Forces, en forkortelse som kan brukes nedsettende om Israel Defense Forces (IDF), ifølge Wikipedia. Det er usannsynlig at et organ som FN skulle brukt denne forkortelsen i en offisiell rapport-oppsummering.

Samsvarer ikke med rapporten

Faktisk.no har ettergått påstandene i punktene listet opp i de to bildevariantene og sammenlignet dem med det som står skrevet i rapporten:

Første påstand i versjon én av bildet er på engelsk «No evidence of sexual violence by Palestinians against settlers».

Søk på ordene «sexual violence» i rapporten gir 16 treff, blant annet dette:

(...) the Commission documented cases indicative of sexual violence perpetrated against men and women in and around the Nova festival site (...).

Kommisjonen har dokumentert flere tilfeller som indikerer seksuell vold utført mot israelere 7. oktober. Ordet «settlers», eller «bosetter» er ofte brukt om israelske personer som har bosatt seg på okkuperte palestinske områder på Vestbredden og Øst-Jerusalem. Faktisk.no finner ikke noe i rapporten om at kommisjonen har undersøkt utøvelse av seksuell vold mot slike bosettere.

Etterlatte gjenstander etter angrepet mot Nova-festivalen i Israel 7. oktober 2023. FNs undersøkelseskommisjon slår fast at Hamas' militære fløy og væpnede palestinske grupper utførte kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep mot kvinner flere steder i Israel 7. oktober 2023. Foto: Ilia Yefimovich / NTB

Andre påstand i første bilde er på engelsk «No orders from Hamas to commit sexual violence».

I rapporten finner Faktisk.no følgende:

The Commission did not find credible evidence, however, that militants received orders to commit sexual violence and so it was unable to make conclusions on this issue.

I rapporten står det altså at de ikke har funnet noe bevis på at «militære» har fått ordre om å utføre seksuell vold, men de skriver ikke at det ikke er gitt ordre.

Tredje påstand i første bilde er på engelsk «Israel lied about sexual violence».

Ordet «lied» er ikke brukt i rapporten. Det som står i rapporten er blant annet:

Israeli authorities also failed to ensure that forensic evidence was systematically collected by concerned authorities and first responders, particularly in relation to allegations of sexual violence, undermining the possibility of future judicial proceedings, accountability and justice.

Fjerde påstand i første bilde er på engelsk «systematic sexual and gender-based violence is part of IOF standard operating procedures».

Forkortelsen IOF brukes ikke i rapporten, men vi finner en lignende formulering om seksuell og kjønnsbasert vold mot palestinere fra israelske sikkerhetsstyrker, forkortet ISF. Men ifølge rapporten utføres dette i et omfang som indikerer at spesifikke former for seksuell og kjønnsbasert vold er en del av ISFs sikkerhetsprosedyrer.

The frequency, prevalence and severity of sexual and gender-based crimes perpetrated against Palestinians since 7 October across the OPT (Occupied Palestinian Territory, red.anm) indicate that specific forms of SGBV (sexual and gender based violence red.anm.) are part of ISF operating procedures.»
Tvungen offentlig stripping og nakenhet og andre typer relaterte overgrep, blir enten beordret eller godkjent av israelske myndigheter, mener FNs undersøkelseskommisjon. På bildet ser vi palestinske menn som ble tatt til fange i Beit Lahia i Gaza i desember 2023.

Femte påstand i første bilde er på engelsk «sexual violence against Palestinians is inextricably linked to the occupation».

I rapporten finner vi en ordlyd som ikke er identisk, men som ligner:

This violence is intrinsically linked to the wider context of inequality and prolonged occupation (...).

Sjette påstand i første bilde er på engelsk «the occupation systemically targets and subjects Palestinians to sexualized torture and abuse, forced public stripping, sexual humiliation and rape».

I rapporten finner Faktisk.no denne formuleringen:

The Commission documented many incidents in which ISF systematically targeted and subjected Palestinians to SGBV online and in person since October 7, including through forced public nudity, forced public stripping, sexualized torture and abuse, and sexual humiliation and harassment.

La til ekstra punkt

I det andre bildet har Slow Factory lagt til et ekstra punkt som på engelsk er:

All events must be seen in context, preceded by decades of violence, unlawful occupation and Israel’s denial of the Palestinians’ right to self-determination, manifested in continuous forced displacement, dispossession, explotation of natural resources, blockade, settlement construction and expansion, and systematic discrimination and oppression of the Palestinian people.

I rapporten finner vi igjen et lignende avsnitt:

Both the 7 October attack in Israel and Israel’s subsequent military operation in Gaza must be seen in context. These events were preceded by decades of violence, unlawful occupation and Israel’s denial of the Palestinians’ right to self-determination, manifested in continuous forced displacement, dispossession, exploitation of natural resources, blockade, settlement construction and expansion, and systematic discrimination and oppression of the Palestinian people.

– Ikke utstedt fra FN

Faktisk.no har forsøkt å komme i kontakt med OHCHR, men de har ikke svart på henvendelsene våre.

Den norske organisasjonen FN-sambandet, som har som hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid, sier til Faktisk.no at det er flere ting som ikke stemmer overens med hvordan en offisiell FN-oppsummering ville sett ut.

– Disse bildene er ikke utstedt fra selve FN, eller FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR). For det første er det feil bruk av FN-logo og FNs designmal. Logo brukes nesten aldri med tekst foran. Hvis dette hadde vært fra en offisiell SoMe-kanal så ville man da trolig ha brukt logoen til OHCHR som er annerledes enn selve FN-logoen.

Det forklarer kommunikasjonsrådgiver Iselin Løvslett Danbolt i FN-sambandet. Hun peker også på at FN på engelsk ikke skrives «U.N.», men UN.

– Man hadde nok heller ikke skrevet Human Rights med H-en og R-en som store bokstaver. Språkbruken ellers er heller ikke i tråd med FNs språklige retningslinjer, skriver Løvslett Danbolt og legger til at det kan få alvorlig konsekvenser å spre bilder som dette:

– FN er alles organisasjon, men i disse dager er det ekstra viktig å sjekke kilder før man deler med andre, for å unngå desinformasjon og feilinformasjon.

Faktisk.no har forsøkt å komme i kontakt med Slow Factory, men de har ikke svart på våre henvendelser.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?