Faktisk.

Man kan ikke slå fast at en del eldre i Oslo har klaget på at hjemme­hjel­pere bruker hijab

hovedbilde
Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB scanpix

Påstand

Det har vært en del eldre i Oslo som har reagert på at det har kommet hjemmehjelpere som har politiske eller religiøse symboler, som regel har det vært klager på hijab.

Carl I. Hagen, Frp. NRK - Dagsnytt 18, 16.03.2017

Konklusjon

Hagen vil innføre forbud mot bruk av hijab og andre religiøse, politiske og filosofiske symboler i arbeidstiden for ansatte i Oslo kommune. Hans argument er at dette er noe eldre reagerer på. Hagen belegger påstanden med at han har fått rundt ti henvendelser på telefon. Men verken Oslo kommune, Pasientombudet eller Eldreombudet har fått klager. Vi mener Hagen mangler dokumentasjon for påstanden.

Påstanden er delvis feil.

14. mars ga EU-domstolen en arbeidsgiver i Belgia medhold i at det ikke var diskriminering å si opp en ansatt som insisterte på å bære det religiøse hodeplagget hijab på jobb. Frps gruppeleder i Oslo, Carl I. Hagen, hadde allerede foreslått å forby de ansatte kommunen å bruke religiøse, politiske eller filosofiske symboler i arbeidstiden.

Da Hagen ble spurt om bakgrunnen for forslaget, svarte han at «det har vært en del eldre som har reagert på at det har kommet hjemmehjelpere som har politiske eller religiøse symboler, som regel har det vært klager på hijab».

Gruppeleder for Frp i Oslo, Carl I. Hagen.
Gruppeleder for Frp i Oslo, Carl I. Hagen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Når Faktisk.no spør om dokumentasjon for påstanden, skriver Hagen i en e-post:

Jeg har mottatt en rekke telefoner fra berørte og pårørende, men avkrever ikke identifikasjon når de samtidig sier de ikke vil stå frem fordi da blir de hengt ut som rasister.

Når Faktisk.no vil vite hvor mange telefoner det er snakk om, svarer Hagen «rundt ti».

Ingen klager til kommunen

Ti henvendelser er ikke så mye når det ifølge Oslo kommune er over 15 600 brukere av hjemmetjenestene i byen. Av disse er drøyt 9500 over 67 år, viser tall fra 3. kvartal 2016. Samtidig er det vel ikke nødvendigvis Carl I. Hagen som blir kontaktet hvis folk har noe å utsette på kommunens omsorgstjenester.

Vi henvender oss derfor til Oslo kommune for å høre om de har fått mange klager på at ansatte i hjemmetjenesten bruker hijab eller andre religiøse eller politiske symboler når de er på jobb. Kommunikasjonsansvarlig Odd Christian Klafstad i Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester svarer på e-post:

Byrådsavdelingen er ikke kjent med at bydelene har fått eller meldt om klager når det gjelder ansattes bruk av religiøse eller politiske symboler i hjemmetjenesten.

Ingen klager til ombudene

Heller ikke Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus eller Sosial- og eldreombudet i Oslo har fått noen klager på bruk av hijab eller andre religiøse eller politiske symboler. Ombud Anne-Lise Kristensen sier til Faktisk.no:

Vi har fått noen svært få klager fra brukere som ikke ønsker hjelp fra en mann eller fra en med mørk hudfarge. Det er det eneste.
Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen.
Anne-Lise Kristensen er Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus og Sosial- og eldreombud i Oslo. Foto: Moment Studio.

I Ombudets årsrapport for 2016 er det nevnt noen andre årsaker til at eldre klager på kommunalt ansatte. Ombudet omtaler blant annet parfymebruk, dårlige språkkunnskaper og at det kommer mange ulike hjelpere hjem til brukerne.

Forbud omfatter 50 000

Kan rundt ti telefonsamtaler med brukere og pårørende regnes som reaksjoner fra «en del eldre»? Isolert sett må ti telefonsamtaler kunne sies å være en del, men sett i forhold til at det er over 9500 eldre som bruker hjemmetjenesten i Oslo, er ikke ti reaksjoner mye.

Hagen vil ha et forbud mot bruk av hijab og alle andre religiøse, politiske og filosofiske symboler. Hvis et slikt forbud hadde blitt vedtatt, ville det omfattet over 50 000 ansatte i Oslo kommune. Når en politisk ringrev som Hagen foreslår et såpass inngripende forbud, må man kunne forvente at han kan dokumentere problemet det skal løse.

Selv mener Hagen at de rundt ti telefonene han har fått er dokumentasjon nok. Men verken Oslo kommune, Pasientombudet eller Eldreombudet har fått klager på bruk av hijab eller andre religiøse eller politiske symboler. Ombudet har imidlertid fått noen svært få henvendelser om mørk hudfarge, og da må man kunne gå ut fra at det også ville kommet klager på bruk av hijab hvis det hadde vært et utbredt problem.

Tilsvar

I en e-post til Faktisk.no skriver Carl I. Hagen:

Folk flest vil ikke klage til de instanser som Faktisk.no nevner. Da blir de sett på som rasister. Det er lettere for dem å snakke med meg og andre de stoler på.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?