Faktisk.

Bosettingen har vært rekordhøy i løpet av Solberg-re­gje­ringens periode

hovedbilde
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Påstand

Vi har satt rekorder i bosettingen i kommunene slik at vi kommer i gang med integreringsprosessen.

Erna Solberg, Høyre. Tale til landsmøtet, 09.03.2017

Konklusjon

Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser at det ble bosatt 15 291 personer i norske kommuner i 2016. Dette tallet er det høyeste siden 1995, som er så langt tilbake IMDIs oversikt går. Dermed har Erna Solberg dekning for påstanden om at hennes regjering har satt rekorder i bosetting.

Påstanden er helt sann.

I landsmøtetalen snakket statsminister Erna Solberg om den store oppgaven det er å integrere alle inn i det norske arbeidslivet. Hun viser til at regjeringen har satt rekorder i bosettingen av flyktninger og asylsøkere. Overfor Faktisk viser Statsministerens kontor til statistikk fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som grunnlag for påstanden om rekorder.

Kilde: IMDi

Tallene derfra viser at det i 2016 ble bosatt 15 291 personer i norske kommuner. Dette tallet er det høyeste siden 2012, som er så langt tilbake den oversikten går.

Men oversikten over antallet anmodninger om bosettinger går helt tilbake til 1995. Og i løpet av denne perioden har ikke antallet anmodninger noe år vært høyere enn de faktiske bosettingene i 2016. Dermed har det heller ikke vært bosatt flere enn dette i løpet av dise årene.

Også antallet vedtak om bosetting var rekordhøyt i både 2015 og i 2016.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?