Faktisk.

Arbei­der­par­tiet har innført og høynet eien­doms­skatten i en lang rekke kommuner denne perioden

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Påstand

Arbeiderpartiet har vi jo sett sitt sanne ansikt på i løpet av denne perioden, hvor man har innført og høynet eiendomsskatten i en lang rekke kommuner.

Siv Jensen, Frp. Stortingets spørretime, 24.05.2017

Konklusjon

Jensen har rett i at Ap har makten i mange av kommunene som har innført eller høynet eiendomsskatten i perioden 2013–17. Hun tar imidlertid ikke høyde for at Ap også er det desidert største ordførerpartiet. Ap har ordføreren i 46 prosent av kommunene totalt. Til sammenligning er det Ap-ordfører i 40 prosent av kommunene som har innført eiendomsskatt, og i 46 prosent av kommunene som har høynet skattesatsen.

Påstanden er delvis sann.

Finansdepartementets pressekontakt viser til Statistisk sentralbyrå (SSB) sin oversikt over eiendomsskatt i kommunene når Faktisk.no ber om dokumentasjon for finansministerens påstand. Ifølge disse tallene har:

  • 40 kommuner innført eiendomsskatt i perioden 2013–17.
  • 71 kommuner økt den generelle skattesatsen i samme periode.

SE GRUNNLAGET FOR FAKTISK.NO SINE UTREGNINGER HER

Jensen uttaler seg spesifikt om Arbeiderpartiet, og Faktisk.no legger til grunn at finansministeren mener Ap står i en særstilling når det gjelder innføring av eiendomsskatt sammenlignet med andre partier.

Vi har derfor sjekket hvilke partier som har ordførerne i de kommunene som enten har innført eiendomsskatt eller høynet skattesatsen de fire siste årene. Vi har ikke tatt hensyn til at Ap kan sitte i posisjon uten selv å ha ordføreren.

Dagens partitilhørighet

Opplysningene er hentet fra Kommunenøkkelen, som samler opplysninger om alle landets kommuner fra Kommuneregisteret. Navn på ordførere ligger åpent tilgjengelig, men for å få vite hvilket parti de representerer, må man ha abonnement.

Dataene oppdateres minst én gang hvert år, slik at det er den som var ordfører i starten av 2017 som er registrert. Kommunene som har innført eller høynet eiendomsskatten kan altså ha hatt ordførere fra andre partier tidligere, men Faktisk.no legger til grunn dagens partitilhørighet i denne faktasjekken.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen.
Finansminister og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nesten halvparten er Ap-ordførere

Kobler man sammen opplysninger om hvilke kommuner som har innført eiendomsskatt i løpet av perioden 2013–17 og hvilke partier ordføreren i disse kommunene kommer fra, får man denne figuren:

Figuren viser at Arbeiderpartiet har 46 prosent av landets ordførere totalt. Til sammenligning har Ap ordførerne i 40 prosent av kommunene som har innført eiendomsskatt i løpet av perioden. I tillegg sitter Ap med byrådsmakt i Oslo, som har innført eiendomsskatt, men hvor SV har ordføreren.

71 har fått høyere skatt

SSB har også oversikt over generell skattesats i de ulike kommunene. Det er kommunestyrene som hvert år bestemmer hvor høy skattesatsen skal være, men ifølge Eigedomsskattelova må den være på mellom to og sju promille av eiendommens takstverdi.

Vår gjennomgang viser at 71 kommuner har økt den generelle skattesatsen i perioden 2013–17. Ser man på hvilke partier som har ordførerne i disse kommunene, får man denne fordelingen:

Figuren viser at Arbeiderpartiet har ordføreren i 46 prosent av kommunene som har økt satsen for eiendomsskatt de fire siste årene. Tallet er nøyaktig det samme som Aps andel av ordførere totalt i norske kommuner.

Andel, ikke antall

Siv Jensen sier at Arbeiderpartiet har innført og høynet eiendomsskatten i en lang rekke kommuner denne perioden. Vår gjennomgang av KOSTRA-tallene, viser at Ap har ordføreren i 16 av de 40 kommunene som har innført eiendomsskatt, og i 33 av de 71 kommunene som har høynet skattesatsen.

Samtidig kan man ikke se bort fra at Ap er det desidert største ordførerpartiet i Norge. Sammenligner man Aps andel av ordførerne totalt med andelen Ap-styrte kommuner som har innført eller økt eiendomsskatten, ser man at:

  • Andelen Ap-styrte kommuner totalt er høyere enn andelen kommuner med Ap-ordfører som har innført eiendomsskatt (46 mot 40 prosent).
  • Andelen Ap-styrte kommuner er nøyaktig den samme som andelen kommuner med Ap-ordfører som har høynet skattesatsen (46 prosent).

Tilsvar

Siv Jensen sender følgende kommentar på e-post:

I mange av de kommunene Ap overtok makten i etter forrige valg, har eiendomsskatten enten blitt innført eller økt. Vi ser det blant annet i Bergen, Tromsø, Trondheim, Oslo og Bodø. At Ap har ordførere i kommuner også uten eiendomsskatt, unnskylder ikke at partiet i stadig flere kommuner innfører store, usosiale skatter på folks hus og hjem.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?