Faktisk.

Homofile skiller seg langt oftere enn heterofile

Illustrasjonsfoto: Tom Pumford / smartphotocourses.com /Flickr.com

Påstand

Det er det heterofile ekteskapet som står seg best når det gjelder samlivsbrudd.

Steinar Reiten, KrF. VG.no, 24.04.2017

Konklusjon

Påstanden stemmer hvis man legger den siste tilgjengelige forskningen til grunn. Det er helt sant at ekteskap mellom mann og kvinne er mindre utsatt for skilsmisse enn ekteskap mellom par av samme kjønn. Størst skilsmisserisiko er det når to kvinner gifter seg.

Påstanden er helt sann.

Møre og Romsdal KrF hadde til partiets landsmøte fremmet forslag om å reversere ekteskapsloven som kom i 2009. Da ble det mulig for likekjønnede par å inngå ekteskap.

I et intervju med VG om saken begrunnet KrFs førstekandidat i Møre og Romsdal, Steinar Reiten, blant annet forslaget med at det er færre skilsmisser mellom heterofile par enn det er mellom homofile.

Når Faktisk.no ber Reiten om å dokumentere påstanden, sender han en lenke til rapporten Divorce in Norwegian same-sex marriages 1993–2011, som Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i desember 2012.

Denne rapporten er ikke omtalt i VG-saken, men avisens journalister skrev at:

Av de 22 500 ekteskapene som ble inngått i 2016, var 278 av disse mellom likekjønnede par. Og av 9300 skilsmisser i 2016, sto likekjønnede par for 78 av disse, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– VG burde sjekket bedre

Reiten mener dette gir et misvisende bilde siden det bare er tall for samlivsbrudd det siste året. I en e-post til Faktisk.no skriver han:

SSB har studert hvor mange samlivsbrudd som skjedde i perioden fra 1993 og fram til 2011 – altså en periode på 18 år. Da blir bildet et helt annet. Jeg er riktig sitert i VG, men som du ser av tallene i SSB-rapporten: Denne gangen er det nok VG-journalisten som burde ha gjort en bedre jobb med å sjekke fakta.
Steinar Reiten, førstekandidat for Møre og Romsdal KrF.
Steinar Reiten, førstekandidat for Møre og Romsdal KrF. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Rapporten SSB publiserte i 2012 omhandler bare tall til og med 2011. Ifølge en av forfatterne, seniorforsker Kenneth Aarskaug Wiik, finnes det ikke nyere data på dette i Norge. Vi må derfor legge denne rapporten til grunn når vi skal vurdere påstanden til Reiten. Hovedfunnene kan oppsummeres slik:

  • Det er høy skilsmisserisiko blant homofile par. Disse parene har betydelig høyere risiko for skilsmisse enn heterofile par.
  • Risikoen for skilsmisse er aller størst blant lesbiske par.
  • At stadig flere homofile par har barn sammen, har ikke redusert risikoen for skilsmisse.

Lesbiske skilles oftest

Wiik opplyser til Faktisk.no at de fant at de likekjønnede parene som hadde formalisert samlivet (i all hovedsak som registrerte partnerskap) hadde større risiko for å bli skilt enn enn heterofile par. Dette gjaldt også når man kontrollerte for varighet av samlivet, utdanning, alder, om parene hadde felles barn og en rekke andre forhold som henger sammen med samlivsbrudd. I en e-post til Faktisk.no skriver Wiik:

Det var særlig par bestående av to kvinner som var ustabile. De hadde signifikant høyere risiko for brudd enn mannlige par og ulikekjønnede par.

Av dem som inngikk partnerskap i 1993, var 45 prosent av kvinneparene og 40 prosent av mannsparene skilt i 2011. Til sammenlikning hadde 31 prosent av de heterofile parene som giftet seg i 1993 tatt ut skilsmisse på samme tidspunkt.

Forskerne konkluderte med at par bestående av to menn hadde 38 prosent større risiko for å bli skilt enn par av forskjellig kjønn. Kvinneparene hadde mer enn dobbelt så stor risiko for skilsmisse sammenlignet med heterofile par.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?