Faktisk.

Nei, det blir ikke lagt ned en offentlig skole for hver private som opprettes

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Påstand

For hver skole som opprettes i det private, så må det offentlige legge ned én.

Trond Giske, Arbeiderpartiet. NRK - Politisk kvarter, 14.06.2017

Konklusjon

Vi forstår Giskes ønske om å gjøre et komplisert finansieringssystem forståelig for lytterne. Likevel blir det en for grov forenkling å si at det legges ned én offentlig skole for hver private som opprettes. Fra skoleåret 2014/15 til 2016/17 ble det lagt ned 129 offentlige skoler. Det ble opprettet 51 nye privatskoler og 41 nye offentlige skoler i samme periode.

Påstanden er helt feil.

Trond Giske, leder av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, er sterkt kritisk til økningen i privatskoler de siste årene. I en debatt med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), sa han at for hver private skole som opprettes, må en offentlig skole legges ned.

Giske forklarer systemet for finansiering av private skoler slik når Faktisk.no ber om dokumentasjon for påstanden:

Alle pengene som en private skole får i statsstøtte, motsvares av et tilsvarende kutt i overføringene til kommunen som privatskolen opprettes i. Selvfølgelig kan kommunen kutte i eldreomsorgen eller helsetilbudet for å dekke opp for dette, de er ikke pålagt å kutte i skole. Men i praksis vil de fleste ta dette kuttet i skolebudsjettet, fordi med flere elever i privatskoler blir det tilsvarende færre i den offentlige grunnskolen.

Forståelig for lytterne

Ap-nestlederen viser til at 80 prosent av skolebudsjettet er lønn, mens resten i hovedsak er drift av skolebygg. Han mener derfor at det er her innsparingen må tas i kommuner hvor privatskoler opprettes. Gitt at skolene er av samme størrelse, mener Giske at hans resonnement i praksis vil være korrekt.

Han virker å se helt bort fra at kommunene også har kostnader ved å ha elever i offentlige skoler. Giske understreker at én til én-resonnementet selvsagt er en måte å gjøre systemet forståelig for lytterne på:

Jeg håper ikke «faktasjekk»-systemet (som er et bra opplegg mot «fake news») er laget for å hindre forståelige resonnement rundt kompliserte støtteordninger. Hvis vi må inn i alle nyansene i slike systemer, må sendetiden til programmer som Politisk kvarter betydelig utvides.

Flest nye privatskoler

Faktisk.no har bedt Utdanningsdirektoratet (Udir) om en oversikt over hvilke skoler som har blitt opprettet og lagt ned siden skoleåret 2014/15. Den kan sammenfattes slik:

Figuren viser at det de tre siste skoleårene har blitt lagt ned til sammen 137 skoler. Av dem var 129 offentlige og åtte private, eller friskoler som er den offisielle betegnelsen Udir bruker. I samme periode har 92 nye skoler åpnet dørene. 41 av dem er offentlige, mens 51 er private.

SE HELE OVERSIKTEN FRA UDIR HER

En gjennomgang Faktisk.no har gjort viser at det i fire kommuner ble lagt ned offentlige skoler etter at nye privatskoler ble opprettet. Dette skjedde i Rana, Oslo, Osterøy og Skodje. Vi har ikke sjekket om det er noen direkte sammenheng mellom nye privatskoler og nedlegging av offentlige skoler.

Udir opplyser til Faktisk.no at det de siste ti årene i gjennomsnitt har blitt lagt ned 59 skoler og opprettet 24 skoler årlig. Halvparten av de nedlagte skolene hadde færre enn 30 elever det siste året før de stengte dørene.

Bytter til offentlig skole

Utdanningsdirektoratet kommer i tillegg med følgende faktaopplysninger:

  • Når grunnskoler blir lagt ned, begynner som regel elevene i nærmeste offentlige skole. Dette er vanligere enn at det blir opprettet nye privatskoler som erstatning for de nedlagte skolene.
  • I én av fire kommuner der det ble lagt ned én eller flere offentlige grunnskoler det siste året, ble det opprettet en ny privatskole samme skoleår.
  • De nye privatskolene hadde i gjennomsnitt 33 elever, mens de nedlagte offentlige skolene i snitt hadde 83 elever.

Udir opplyser også at det de fem siste årene har kommet 38 nye montessoriskoler. 24 av disse skolene har kommet i kommuner der det er lagt ned en offentlig grunnskole det samme året.

Nye privatskoler er mindre

Ifølge opplysningene fra Udir, er det altså lite som tyder på at Giskes påstand er riktig. For det første er det ikke noe én til én-forhold mellom nedlegging av offentlige skoler og opprettelse av privatskoler.

I perioden 2014/15–2016/17 ble 129 offentlige skoler nedlagt, mens det kom 51 nye privatskoler. Det ble også opprettet 41 nye offentlige skoler i samme periode.

En annen faktaopplysning som taler mot Giskes påstand, er at de fleste elever som opplever at skolen deres legges ned, begynner på den nærmeste offentlige skolen. Det er altså ikke slik at det går en strøm av elever fra nedlagte offentlige skoler til nye privatskoler.

I tillegg er det bare én av fire kommuner som opplever at det opprettes en ny privatskole samme skoleår som en eller flere offentlige grunnskoler legges ned. Og de nye privatskolene har i snitt under halvparten så mange elever som de offentlige skolene hadde.

Tilsvar

Trond Giske gir følgende kommentar:

Hver krone i statsstøtte til private grunnskoler trekkes fra budsjettet til kommunene der privatskolen opprettes. Dermed må kommunen kutte i sine budsjetter. Det er riktig at kommunene ikke er tvunget til å ta kuttene i skolebudsjettet, de kan også kutte på andre områder. Kuttene vil nok likevel oftest skje i skolebudsjettet. Det ser ikke ut som om Faktisk.no i det hele tatt har gått inn i finansieringssystemet for private skoler. Det er et minstekrav når man driver med «faktasjekk».

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?