Faktisk.

Om oss

Vi faktasjekker Norge

Faktisk.no AS er en ideell organisasjon og uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge.
Vi ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.
Faktisk.no skal også avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter.
Gjennom kunnskapsbygging og kompetanseutveksling ønsker Faktisk.no å være et åpent laboratorium for kildebevissthet og kritisk mediebruk i Norge.
Faktisk.no AS er eid av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia.
Våre vedtekter pålegger oss å jobbe etter de sentrale, selvpålagte etiske retningslinjene for norsk presse, nedfelt i Vær Varsom-plakaten.
Vår redaksjonelle og organisatoriske uavhengighet er sikret gjennom Medieansvarsloven og våre vedtekter som pålegger oss å følge bestemmelsene i Redaktørplakaten. Dette sikrer redaktøren uavhengighet i forhold til selskapets eiere og andre parter med interesser i Faktisk.
International Fact-Checking Network-bekreftelse
Faktisk.no har sluttet seg til det internasjonale faktasjekknettverket (IFCN) og er verifiserte signatarer av deres faktasjekk-plakat «Fact-checkers code of principles». Denne krever at vi er upartiske og politisk uavhengige, og har full åpenhet om metoder, kildebruk, finansiering og organisering. Vi evalueres hvert år opp mot disse kriteriene. Her kan du se våre søknader og evalueringer.
Vårt ideelle formål er sikret gjennom selskapets vedtekter. Faktisk.no skal ikke søke å genere økonomisk avkastning til aksjonærene. Dersom vi genererer overskudd skal dette overskuddet gå til å støtte arbeid relatert til vårt formål eller beslektede allmennyttige formål.
Faktisk.no AS er medlem av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) som er medlem av Norsk Presseforbund.
Høsten 2018 ble Faktisk.no en del av Metas (da Facebook) faktasjekksamarbeid, «Third-party fact-checking». Partnerskapet innebærer at Faktisk.no får tilgang til spesielle verktøy og funksjoner som også gir mulighet for økonomisk støtte. Du kan lese mer om vårt samarbeid med Meta her.

Historikk

Det var VG og Dagbladet som ledet og finansierte prosjektet som førte frem til opprettelsen av Faktisk.no AS. En gruppe journalister, redaksjonelle utviklere og designere jobbet uavbrutt med konseptutviklingen fra desember 2016 til lanseringen 5. juli 2017.
Det var fra første stund bred enighet om at Faktisk.no skulle være et åpent prosjekt der flere ble invitert med på laget. Fritt Ord, Dagbladets Stiftelse og Stiftelsen Tinius ga oppstartsstøtte på 2 000 000 kroner hver. I mars 2017 besluttet NRK å bli med på prosjektet. Det samme gjorde TV 2. Disse bidro hver med 2 000 000 kroner i driftsstøtte til det nyopprettede selskapet, tilsvarende hva VG og Dagbladet hadde investert i ressurser under prosjektfasen. 1. juni 2018 kunngjorde mediekonsernene Amedia og Polaris Media at også de går inn på eiersiden med et bidrag på 500 000 kroner hver.
Eierne av Faktisk.no har i tillegg forpliktet seg til å støtte driften av Faktisk.no med et årlig beløp hver tilsvarende kostnadene ved et redaksjonelt årsverk - én million kroner. Summen utbetales i januar hvert år.

Priser og anerkjennelse

I mai 2018 vant Faktisk.no en av de tre hovedprisene, prisen for «Årets Nyskapning», under Nordiske Mediedager i Bergen. Senere samme måned vant Faktisk.no prisen for «Årets digitaljournalistikk, liten redaksjon», en av de to hovedprisene til The Norwegian Online News Association (NONA). I september 2018 mottok Faktisk.no «Gold Award» for innovasjon fra Society for News Design Scandinavia (SNDS).
I desember 2017 ble Faktisk.no listet blant de seks viktigste mediesamarbeidene i verden i året som gikk av det amerikanske medietidsskriftet Mediashift. Samtidig ble Faktisk.no utpekt som «New project of the year» av Poynter Institute og det internasjonale faktasjekknettverket IFCNs kåring over de 10 ”Most noteworthy fact-checking highlights of 2017”.
Faktisk.no har allerede fått plass på Newseum i Washington, D.C. som eksempel på samarbeid som styrker pressefriheten i Norge.

Skoleavdelingen Tenk.

Faktisk.no AS har også en egen skoleavdeling, Tenk, som utvikler undervisningsopplegg om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Undervisningsoppleggene legger til rette for elevaktivitet og refleksjon, og legges ut digitalt, åpent og tilgjengelig for alle.
I Tenk jobber det lærere med solid erfaring fra hele skoleløpet. Våre undervisningsopplegg bygger på fire hovedtanker: elevaktivitet, øke bevissthet, nærhet mellom samfunn og klasserom og åpne spørsmål.
Tenk er ikke en del av redaksjonen til Faktisk, og har egne hjemmesider. Mer om Tenk finner du her: www.tenk.faktisk.no

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?