16. oktober 2018
I Norge flys det omtrent fire ganger mer innenriks enn i Sverige
Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix
Denne faktasjekken er over 2 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.
Påstand
Nordmenn flyr nå fire ganger mer enn svenskene. Vi er på Europa-toppen.
Konklusjon

Det er helt riktig at det i Norge flys klart mest innenriks i Europa. Tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at det reises 3 ganger innenriks per person i Norge i året. I Sverige er tilsvarende tall på 0,8 ganger i året. Den sammenlignbare reisestatistikken fra Eurostat, inkluderer også utlendingers innenriksreiser i de aktuelle landene.

Hjelp oss å spre fakta. Del denne faktasjekken.
Gjennomgang

I neste års statsbudsjett har regjeringen foreslått å gjøre enkelte endringer for avgifter på flyreiser. Dagens flate avgift på 83 kroner per reise skal etter planen erstattes med en avgift på 75 kroner for reiser i Europa, og 200 kroner for reiser ut av Europa.

10. oktober møtte stortingsrepresentant og nasjonal talsperson for MDG, Une Aina Bastholm, stortingsrepresentant Helge Andre Njaastad (Frp) til debatt om flyavgifter på Politisk kvarter.

Det er et veletablert faktum at flyreiser fører til store utslipp av klimagasser. MDG mener derfor regjeringen bør gjøre mer for at nordmenn skal reise mindre med fly. Under debatten med Njaastad viste Bastholm til at nordmenn reiser spesielt mye med fly, og hun sa blant annet følgende:

Nordmenn flyr nå fire ganger mer enn svenskene. Vi er på Europa-toppen.

Denne påstanden skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Viser til tall fra Naturvernforbundet

Fungerende kommunikasjonssjef Ida De Rosa i MDG viser til en artikkel fra Naturvernforbundet som dokumentasjon for påstanden. Artikkelen baserer seg på flyreisestatistikk og befolkningsstatistikk fra Eurostat, EUs statistikkbyrå.

Sammenstillingen viser at Norge har flest innenriksflyvninger i Europa, justert for folketall. Tallet er fire ganger så høyt som i Sverige, som følger på andreplass. Denne statistikken dreier seg ikke om det totale antallet flyreiser, men kun innenriksreiser. Den sammenlignbare statistikken fra Eurostat inkluderer også utlendingers reiser i innad i de aktuelle landene.

Isolert sett spesifiserer ikke Bastholm at det kun er snakk om innenriksreiser i selve påstanden. Men konteksten for påstanden er en diskusjon om manglende alternativer til flyreiser innenriks.

Påstanden kommer etter at programleder Thomas Alvarstein Owe spør om ikke det er et poeng at mange fly, spesielt i Norge. Da svarer Bastholm:

Det er i hvert fall sånn vi har blitt som land. Fordi vi har satset på det. Nordmenn flyr nå fire ganger mer enn svenskene. Vi er på Europa-toppen. Altså fire ganger mer enn svenskene, som reiser nest mest.
Så vi er et flyreisende land, og det er vi på grunn av prioriteringer som er gjort i statsbudsjettene i flere år bakover. Vi kunne satset mer på en mye raskere togbane, sånn at du for eksempel kunne reise mellom Oslo og Bergen på fire timer, eller Oslo og Trondheim på fire timer. Veldig mange av de innenlandsreisene, er jo businessreiser.

Artikkelen fra Naturvernforbundet er fra 2017, og statistikken de bruker er fra 2015. Den viser at det i Norge ble reist med fly 2,8 ganger per innbygger i året innenriks. Dette er soleklart høyest i Europa og er omtrent fire ganger (3,8) høyere enn svenskene, som er på andreplass.

Norge fortsatt på topp

Siden artikkelen til Naturvernforbundet ble publisert, har det kommet nye tall på Eurostat over flyreiser innenriks. De siste sammenlignbare tallene, som inkluderer Norge, er fra 2016.

Norge ligger på topp også dette året, med 3 reiser per person i året i snitt. Sverige følger på andreplass med 0,8. Dermed ble det reist omtrent fire ganger (3,8) så mye med fly innenriks i Norge som i Sverige i 2016.

Endringer
mode_edit
17. oktober 2018 kl. 08.58

Endret tittel fra:

«Nordmenn flyr omtrent fire ganger mer innenriks enn svenskene»

Til:

«I Norge flys det omtrent fire ganger mer innenriks enn i Sverige»

Endret konklusjonsteksten fra:

«Det er helt riktig at nordmenn flyr klart mest innenriks i Europa, slik Bastholm påstår. Tall fra EUs statistikkbyrå viser at vi i snitt flyr 3 ganger innenriks per person i året, mens svenskene flyr 0,8 ganger innenriks per person i året. Dermed flyr vi omtrent fire ganger så mye innenriks som svenskene.»

Til:

«Det er helt riktig at det i Norge flys klart mest innenriks i Europa. Tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at det reises 3 ganger innenriks per person i Norge i året. I Sverige er tilsvarende tall på 0,8 ganger i året. Den sammenlignbare reisestatistikken fra Eurostat, inkluderer også utlendingers innenriksreiser i de aktuelle landene.»

Endret følgende setning fra:

«Sammenstillingen viser at nordmenn flyr mest i Europa, og at vi flyr nesten fire ganger så mye som svenskene, som er på andreplass.»

Til:

«Sammenstillingen viser at Norge har flest innenriksflyvninger i Europa, justert for folketall. Tallet er fire ganger så høyt som i Sverige, som følger på andreplass.»

La til følgende setning i brødteksten:

«Den sammenlignbare statistikken fra Eurostat inkluderer også utlendingers reiser i innad i de aktuelle landene.»

Endret følgende setning fra: «Denne viser at hver nordmann i gjennomsnitt reiste med fly 2,8 ganger i året innenriks.»

Til:

«Den viser at det i Norge ble reist med fly 2,8 ganger per innbygger i året innenriks.»

Endret følgende setning fra:

«Dermed reiste nordmenn fortsatt omtrent fire ganger (3,8) så mye med fly som svenskene i 2016.»

Til: «Dermed ble det reist omtrent fire ganger (3,8) så mye med fly innenriks i Norge som i Sverige i 2016.»

Endret deletekst fra:

«I snitt flyr nordmenn 3 ganger innenriks per person i året, mens svenskene flyr 0,8 ganger.»

Til:

«I Norge flys det omtrent tre ganger innenriks per person per år. I Sverige er tilsvarende tall på 0,8»

mode_edit
16. oktober 2018 kl. 14.27

På grunn av usikkerhet om tolkning av det statistiske grunnlaget fra Eurostat, fjernes omtalen av statistikken over det totale antallet flyreiser.

Følgende avsnitt fjernes av fra konklusjonen:

«Dersom vi ser på alle flyreiser, reiser innbyggerne i de tre øystatene Island, Malta og Kypros mer enn nordmenn. Vi er på fjerdeplass i Europa, og basert på disse tallene flyr vi nesten dobbelt så mye som svenskene.»

Fjernet følgende passasje fra brødteksten, samt tilhørende grafikk:

«Eurostat har også tall som viser det totale antallet flyreiser, når også turer til utlandet medregnes. Nordmenn ligger høyt også på denne statistikken, men vi er ikke på topp per innbygger.

Øverst på listen i Europa finner vi tre øystater. Island topper listen med 20,5 reiser per innbygger per år, deretter følger Malta og Kypros med henholdsvis 11,3 og 10,6 reiser per innbygger.”

Norge følger på fjerdeplass med 7,24, etterfulgt av Irland (6,9). Selv når man medregner alle flyreiser, reiser nordmenn langt mer med fly enn svenskene (3,7), men «bare» rundt dobbelt så mye, ikke fire ganger.»

mode_edit
16. oktober 2018 kl. 12.43

Erstattet følgende setning:

«Dette er fortsatt omtrent fire ganger lavere (3,8 ganger) enn Norge.»

Med denne setningen:

«Dermed reiste nordmenn fortsatt omtrent fire ganger (3,8) så mye med fly som svenskene i 2016.»

Faktasjekket av
Publisert
16. oktober 2018 kl. 11.49
Oppdatert
17. oktober 2018 kl. 09.21
Embed