Faktisk.

Betaler vi mest skatt i verden?

hovedbilde
Foto: Frederik Ringnes / NTB

Påstand

Nordmenn betaler mest skatt i verden

Dagbladet. Dagbladet, 21.02.2024

Konklusjon

Dagbladet viser til OECD sin oversikt over ulike lands totale skatteinntekter som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP). Ifølge OECDs nyeste tall (2022) var det Frankrike som hadde høyest skattetrykk, og Norge nest høyest.

«Nordmenn betaler mest skatt i verden», var tittelen på en artikkel Dagbladet publiserte 21. februar (arkivert versjon her).

Artikkelen viser til at Norge nå ligger foran både Sverige og «verdensmester i skatt» Danmark om man ser på skatteinntekter som andel av bruttonasjonalprodukt (BNP).

«Danmark har lenge toppet lista over høyest skatt i verden, men Norge har de siste åra krøpet forbi, ifølge Finansdepartementets egne tall», skriver Dagbladet, som konkluderer med at Norge nå «sannsynligvis» ligger på skattetoppen i verden.

Skjermdump, Dagbladet.no

Klatret forbi Danmark, men fortsatt bak Frankrike

Å sammenligne ulike land med ulike skattesystemer kan være komplekst. Det finnes ulike måter å gjøre det på, avhengig av hva man er opptatt av: skatt på inntekt, forbruk, selskaper, og så videre – eller skatt på alt.

Dagbladet tar utgangspunkt i det siste – altså totalen av alle skatter og avgifter.

I artikkelen vises det til OECDs oversikt over ulike lands skatteinntekter som prosent av BNP (verdien av alle varer og tjenester som er produsert). Danmark har i mange år ligget øverst på denne listen, mens Norge lå på syvende plass i 2021.

I 2022 falt imidlertid Danmark til en syvendeplass, mens Norge klatret forbi og ble nummer to.

Også i 2023 og 2024 kan vi ende opp med et omtrent like høyt eller høyere skattetrykk som Danmark, ifølge tall fra Finansdepartementet, som også har beregnet tall for Fastlands-Norge. Da har man korrigert bort petroleumsinntekter og beregnet skatteinntektene som prosent av BNP for Fastlands-Norge.

Men selv om Norge klatret forbi Danmark, var det Frankrike som kom øverst på OECD sin rangering i 2022. Dette er det siste året OECD har publisert tall for.

Eurostat, som publiserer en oversikt over europeiske lands skatteinntekter som andel av BNP, plasserte også Frankrike på topp i 2022. I Eurostats rangering kom Belgia som nummer to, etterfulgt av Østerrike og Norge.

Står for tittelen

Eurostat og OECD sine tall er litt forskjellige, fordi de har litt ulike måter å beregne og definere hva som regnes som skatteinntekter. Som vi ser i grafene over, har Finansdepartementet beregnet en litt høyere skatteandel som prosent av BNP, enn det OECD og Eurostat gjør.

Men Norges skattetrykk i 2022 var fortsatt lavere enn Frankrikes, også om vi ser på Finansdepartementets tall for Fastlands-Norge, som Dagbladet viser til. OECDs estimater for 2023 er ikke klare før senere i år.

Faktisk.no har kontaktet Dagbladet og spurt om de kan utdype hvorfor Dagbladet skriver at nordmenn betaler mest skatt i verden.

– Vi står for tittelen og mener den er forklart i saken, men vi forstår godt at det er andre måter å lese dette på også. Det er fint at Faktisk.no bidrar til å belyse disse, sier Lars Helle, politisk redaktør i Dagbladet.

Men betaler nordmenn mest skatt?

Å se på de totale skatteinntekter gitt den økonomiske aktiviteten i landet målt i BNP, er en ganske standard måte å sammenligne skattenivået i ulike land på, forteller Vidar Christiansen, professor emeritus ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

– Om man måler skatten på denne måten, ligger Norge i verdenstoppen, selv om Frankrike altså ligger høyere, sier Christiansen.

Han understreker at OECD-tallene for 2022 er foreløpige og ikke endelige.

Men betyr dette at «nordmenn» – i alle fall sammen med franskmenn – «betaler mest skatt i verden»?

Det spørs hvor strengt man skal tolke formuleringen.

– Total skatt som andel av BNP er jo et mål for all skatt på virksomhet i Norge. Altså det vi får inn fra skatt på lønn og pensjoner, avgifter på varer vi kjøper, og skatt på overskudd fra bedrifter og aksjeutbytte og så videre. En del av denne skatten betales av utenlandske eiere, ikke minst innenfor petroleumssektoren, sier Christiansen.

– Hvis man er streng i tolkningen, er ikke de totale skatteinntektene et mål på hvor mye skatt «nordmenn» betaler, påpeker han.

Eurostat skriver at Norges skatteinntektsøkning i 2022 var sterkt påvirket av økte inntekter som følge av høye energipriser.

Inntektene fra selskapsskatt, som følge av eksepsjonelle overskudd i energisektoren, økte så mye at det «utlignet» en nedgang i personlig inntektsskatt, trygdeavgifter og skatter på varer og tjenester i 2022, skriver OECD.

I OECDs database ser vi at skatter på selskapsprofitt gjorde et stort hopp i 2022, mens skatter på personlig inntekt falt som andel av BNP.

Ikke høyest skatt på inntekt

Finansdepartementet peker på det samme.

– Det er ikke norske personer som betaler alle Norges skatter og avgifter. For eksempel betaler selskaper også en betydelig andel, særlig når man inkluderer petroleumssektoren, skriver seniorrådgiver Helen Rist i Finansdepartementet i en e-post til Faktisk.no.

Departementet mener derfor at påstanden «nordmenn betaler mest skatt i verden» ikke er presis.

Et bilde på hva folk – eller «nordmenn» – betaler i skatt, kan man også få ved å se på skattenivået for lønnstakere, som OECD også har statistikk over.

Om landene rangeres etter høyeste marginalskatt på lønnsinntekt, kommer Norge på 19. plass av de 38 landene i OECD.

– Det vil si nøyaktig midt på treet, skriver Rist.

Marginalskatt på lønn vil si den prosenten du må betale i skatt av den siste kronen du tjener. Siden marginalskatt avhenger av hvor høy inntekt du har, vil den høyeste marginalskatten si noe om skatten for dem med høy inntekt.

Om OECD-landene i stedet rangeres etter samlet skatt på en gjennomsnittslønn, beregnet for en enslig lønnstaker uten barn, får vi et lignende bilde. Norge kommer da på 16. plass av 38 land.

– I begge disse rangeringene er for øvrig Norge på fjerdeplass blant de fem nordiske landene, det vil si har nest lavest nivå, skriver Rist.

Seniorrådgiveren opplyser at svaret til Faktisk.no er et administrativt svar, hvor to ulike fagavdelinger har bidratt.

Danske økonomer uenige

Også i Danmark, den såkalte «verdensmesteren» i skatt, skaper skattenivået debatt. Og heller ikke der er alle enige i at OECDs statistikk over skattetrykk som andel av BNP gir et godt bilde av Danmarks skattenivå.

Danske økonomer har påpekt at statistikken ikke tar høyde for at danskene betaler skatt på trygd. Mange andre land kan ha lavere utbetalinger, men velge å gi ytelsene skattefritt.

Noe av det OECD måler som skatteinntekter, er altså ikke penger som skifter hender fra innbygger til stat – men penger som flyttes mellom ulike offentlige kasser. Flere økonomer var derfor uenige i at Danmark er «verdensmester» i skatt, skrev den danske avisa Politiken i 2022.

Den danske venstreside-tenketanken Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) har gjort egne utregninger av skattetrykket, der de har korrigert for blant annet skatt fra trygd. I denne havner ikke bare Danmark lenger ned på listen i forhold til OECD sin oversikt for 2022 – også Norge havnet lenger ned.

Den liberale tenketanken Center for politiske studier mener på sin side at det også er noen andre land enn Danmark som får kunstig høyt skattetrykk på OECDs liste, fordi noen land regner innbetaling til pensjon som skatteinntekter.

Én ting er de to tenketankene på hver sin side av dansk politikk, likevel enige om: Fallet i 2022 skyldtes ikke at skattene i Danmark er redusert markant.

Endringen i 2022 skyldes til dels spesielle forhold i 2022, skriver AE, og peker på to forhold: BNP var høyt på grunn av selskapet Novo Nordisk, et legemiddelfirma som har tjent så godt på slankemedisin at det trolig løftet hele landets BNP. Mens skatteinntekter fra pensjonsavkastningsskatten lå lavt på grunn av et dårlig år på aksjemarkedet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?