26. juni 2019
Nei, turister advares ikke mot å reise til Hellas i sommer
Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix
Påstand
Turister advares mot å reise til Hellas i sommer – utbrudd av dødelig virus.
Konklusjon

Det stemmer ikke at turister advares mot å reise til Hellas i sommer. Verken britiske myndigheter, som det vises til, eller norske myndigheter fraråder innbyggere å reise til landet.

Virussykdommen vestnilfeber overføres av mygg, og det har vært rapportert flere tilfeller i Hellas de siste årene. I 2018 var det en stor økning i antall tilfeller i flere europeiske land.

Både Utenriksdepartementet og Folkehelseinstituttet anbefaler forebyggende tiltak som reduserer sjansen for myggstikk. Dette er ikke det samme som å advare turister mot å reise.

Venner lar ikke venner tro på usannheter. Del fakta.
Gjennomgang

Fredag 21. juni publiserte nettstedet Sosialnytt.com en artikkel med følgende tittel:

Turister advares mot å reise til Hellas – utbrudd av dødelig virus

Artikkelen er delt i underkant av 1500 ganger på Facebook og Faktisk.no har fått spørsmål om hvorvidt informasjonen stemmer.

Klikker man seg inn i saken ser man at kildene Sosialnytt baserer seg på er den britiske tabloidavisen Mirror og reiseråd fra britiske myndigheter.

Mirror har en lignende tittel på sin artikkel:

Britiske turister advares mot å reise til Hellas etter dødelig sykdomsutbrudd

Sosialnytt viser til utbrudd av «West Nile viruset», på norsk kalt vestnilvirus eller vestnilfeber, og skriver:

Etter at rundt 50 personer i fjor døde som følge av viruset, har utenriksdepartementet nå oppdatert reiseadvarselen for britiske besøkende til landet.
Ifølge den britiske avisen er det fastlandet og en nærliggende øy i Kypros som har utbrudd av West Nile viruset.

– Står ikke at folk ikke bør reise

På sine nettsider skriver britiske myndigheter at det i 2018 var mer enn 300 tilfeller av vestnilfeber i Hellas:

Du bør vurdere forebyggende tiltak for å minimere eksponering for mygg, for eksempel bruk av myggmiddel når du er utendørs og lukke dører eller vinduer, eller bruke myggnett.

Faktisk.no har spurt det britiske utenriksdepartementet om det er riktig at de advarer turister mot å reise til Hellas. I en e-post viser de til avsnittet gjengitt over, og skriver at ordlyden her er tydelig:

– Det står ikke at folk ikke bør reise til Hellas.

Faktisk.no har spurt Sosialnytt om hvilken informasjon som ligger til grunn for tittelen på artikkelen. I en e-post skriver redaktør Eivind Ertesvåg følgende:

Saken vår henviser til britiske Mirror og Guardian. Vi har nok selv blitt villedet av overskriften til Mirror (Brit tourists warned about travelling to Greece after deadly disease outbreak) og på bakgrunn av informasjonen du har innhentet fra britiske og norske myndigheter vedgår jeg at overskriften på saken vår blir feil. Vi har derfor endret overskriften til «Turister som reiser til Hellas i sommer advares om å ta ekstra forholdsregler mot mygg».

Norges reiseråd

I norske myndigheters reiseinformasjon om Hellas er også vestnilvirus nevnt:

Det har vært flere tilfeller av West Nile virus i Hellas de siste årene. Tiltak for å minimere eksponering for myggstikk anbefales.

På spørsmål om reiserådet for Hellas betyr at Utenriksdepartementet advarer turister mot å reise til landet, svarer departementet:

– Nei, vi advarer ikke turister mot å reise til Hellas. Vi anbefaler turister i Hellas å bruke myggspray og myggnetting.

Det er noen land Utenriksdepartementet fraråder reiser til eller opphold i, noen med mindre det er strengt nødvendig. Dette gjelder for øyeblikket Afghanistan, Burundi, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo, Somalia, Haiti, Irak, Jemen, Libya, Mali, Mauritania, Nord-Korea, Sudan, Syria, Sør-Sudan, Tsjad og Venezuela. For andre land kan det finnes områder eller byer man fraråder reise til.

Tilfeller av vestnilfeber

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er vestnilfeber en virussykdom som overføres av mygg. Den kan i sjeldne tilfeller gi alvorlig hjernehinnebetennelse. Viruset er påvist hos over 40 myggarter og ved 80 prosent av infeksjonene følger ingen symptomer.

De siste årene er det rapportert enkelttilfeller og mindre utbrudd i mange sør- og østlige europeiske land.

Det er rapportert flest tilfeller i Russland, Israel og Hellas, men også meldt om tilfeller i 15 europeiske land og i Tyrkia.

Vestnilsesongen i Europa regnes fra juni til slutten av november. I 2018-sesongen var det et rekordhøyt antall tilfeller av vestnilfeber i Europa med 1503 rapporterte humane tilfeller tilfeller i EU/EØS-området og naboland. Flest tilfeller ble meldt fra Italia (576 tilfeller), Serbia (415), Hellas (311), Romania (277), Ungarn (215) og Israel (128).

Ifølge European Centre for Disease Prevention and Control var det 7,2 ganger så mange tilfeller av vestnilfeber i 2018-sesongen, sammenlignet med 2017. Økningen var størst i Bulgaria, Frankrike og Italia.

I en nyhetsartikkel publisert i det medisinske forskningstidsskriftet The Lancet, står det at økningen i 2018 kan skyldes en uvanlig varm sommer.

Mygg formerer seg raskere i høye temperaturer og de pleier å være mer aktive. Vamt vær øker også virusreplikasjonen. Når det er sol bruker folk mer tid utendørs, hvor de eksponeres for vektoren.

– Vi trenger å vite mer om vestnilvirusets dynamikk, om hvorvidt økningen i tilfeller skyldes været, fuglenes bevegelser, folks bevegelser eller myggpopulasjonen, sier James Logan, sjef ved Avdeling for smittevern ved London School of Hygiene and Tropical Medicine til The Lancet.

Frem til 19. juni var det ikke rapportert om noen tilfeller i EU-land og -naboland i 2019.

Hva bør du gjøre?

FHI skriver at det foreløpig ikke finnes noen vaksine registrert til bruk for mennesker, og at risikoen for å bli smittet reduseres ved generelle tiltak mot myggstikk: Bruk av myggnett, klær som beskytter kroppen og myggmiddel, spesielt i skumringstimene og før soloppgang, når myggen er særlig aktiv.

Personer som får symptomer på vestnilfeber mens de er på reise eller etter at de har kommet hjem, bør oppsøke lege. Symptomer kan være feber, hodepine, stiv nakke, generell sykdomsfølelse, slapphet og utslett. Tiden fra smitte til sykdom (inkubasjonstid) kan være opptil 2 uker.

Helena Niemi Eide, lege ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved FHI, sier at FHI ikke fraråder reiser til land på grunn av vestnilfeber, men anbefaler reisende å beskytte seg mot myggstikk.

– Reise til land utenfor Norden vil medføre økt risiko for flere smittsomme sykdommer. Grunnen til dette er at man da vil utsettes for en annen bakterieflora, samt sykdommer som ikke finnes i Norge, som f.eks. myggoverførte sykdommer. Dette gjelder også vestnilfeber. Risikoen for å bli smittet med vestnilfeber i Europa er liten. Av de som smittes, vil de fleste ikke få noen symptomer, men om lag 20 % vil få vestnilfeber som vil gå over av seg selv i løpet av noen dager. Om lag 1 av 150-250 smittede vil utvikle nevrologisk sykdom som har rundt 10 % dødelighet, skriver Eide til Faktisk.no.

Tilsvar

Sosialnytt.com vedgår at tittelen ikke stemmer, og har nå endret den.

Endringer
mode_edit
26. juni 2019 kl. 12.48

Endrer første setningen i gjennomgangen fra «Helena Niemi Eide, lege ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved FHI sier at FHI ikke fraråder reiser til land på grunn av vestnilfeber, men anbefaler reisende å beskytte seg mot myggstikk» til «Fredag 21. juni publiserte nettstedet Sosialnytt.com en artikkel med følgende tittel:». Den første setningen står også nederst i gjennomgangen.

Faktasjekket av
Publisert
26. juni 2019 kl. 09.27
Oppdatert
26. juni 2019 kl. 13.14
Embed