Faktisk.

Folke­helse­in­sti­tuttet (FHI)

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?