Faktisk.

Nei, forskning viser ikke at HPV-vaksinen Gardasil gir kreft

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix.

Påstand

Folkehelseinstituttet har «glemt» å opplyse om at HPV-vaksinen Gardasil gir kreft.

Politisk Snusk. Politisksnusk.wordpress.com, 04.11.2016

Konklusjon

Det er ikke riktig at HPV-vaksinen Gardasil fører til kreft. Tvert imot er det veldokumentert at vaksinen bidrar til å redusere risikoen for livmorhalskreft. Den amerikanske studien som bloggeren baserer sin påstand på, tar ikke for seg forekomsten av livmorhalskreft overhodet. Bloggen «Politisk Snusk» har presentert en fullstendig feilaktig tolkning av forskningen.

Påstanden er helt feil.

4. november 2016 ble det publisert et innlegg om HPV-vaksinen Gardasil på bloggen «Politisk Snusk». Gardasil er en av vaksinene som gis til jenter og unge kvinner for å forebygge infeksjon av humant papillomavirus (HPV), som kan føre til livmorhalskreft.

Blogginnlegget har tittelen «Folkehelseinstituttet har 'glemt' å opplyse om at HPV-vaksinen Gardasil gir kreft». Faktisk.no har ikke lyktes med å finne ut hvem som står bak bloggen, hvor det er publisert en rekke kritiske og udokumenterte innlegg mot vaksiner.

Foto: Skjermdump/Facebook.

Blant titlene på blogginnleggene er «Foreningen for notoriske barnemishandlere (Helsesøstre) ønsker ikke at barn skal få hjelp av alternativ medisin», «Arbeiderpartiet vil forfølge vaksinekritikere og innføre tvangsvaksinering» og «Tenåringsjenter kommer i overgangsalderen og blir sterile av HPV-vaksinen».

Blogginnlegget ble publisert i november i fjor, men dukker stadig opp igjen på Facebook, senest den første uken i november i år. Etter kommentarfeltene å dømme er det mange som tror på at Gardasil påfører kvinner kreft. Det er denne påstanden vi skal faktasjekke.

Vanlig å bli smittet

Nesten alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV. Viruset smitter ved seksuell aktivitet og er svært vanlig, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). Av alle som er seksuelt aktive blir 70 prosent smittet av HPV i løpet av livet, og en norsk undersøkelse viser at 45 prosent av kvinner i 21-årsalderen hadde en pågående HPV-infeksjon.

De fleste HPV-infeksjoner gir ingen symptomer og går over helt av seg selv. Rundt 10 prosent får imidlertid en langvarig infeksjon, som kan føre til celleforandringer i livmorhalsen. Dette kan på lang sikt (10–30 år) utvikle seg til livmorhalskreft.

Hvert år opereres rundt 3000 norske kvinner for alvorlige celleforandringer i livmorhalsen. 300 kvinner får livmorhalskreft, og 70 dør av sykdommen, ifølge FHI. Mange av dem som overlever får langvarige plager etter kreftbehandlingen.

Langvarig effekt

Siden 2009 har alle norske 12 år gamle jenter fått tilbud om å ta vaksine mot HPV-infeksjon. Det siste året har også kvinner født etter 1991 fått tilbud om gratis vaksine. Vaksinen beskytter mot to av de vanligste kreftfremkallende HPV-typene, og anbefales også til kvinner som har debutert seksuelt.

Cervarix-vaksinen, som er den typen som tilbys i Norge, beskytter mot de to HPV-virusene som forårsaker 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft. I tillegg kan vaksinen gi betydelig beskyttelse mot noen andre HPV-typer. Effekten av vaksinen er langvarig, kanskje livet ut. Det er foreløpig ingen tegn til at beskyttelsen avtar for dem som ble vaksinert først.

Som alle andre vaksiner, kan også HPV-vaksinen gi bivirkninger. Ifølge FHI er de vanligste bivirkningene av Cervarix kortvarige plager som ømhet, rødhet og hevelse der vaksinen ble satt, hodepine, trøtthet og muskelplager. Litt mindre vanlige bivirkninger er feber, leddsmerter, kløe, utslett, kvalme, oppkast/diaré eller magesmerter.

Viser ikke det bloggeren påstår

Ifølge bloggen «Politisk Snusk» er det også en langt mer alvorlig bivirkning av HPV-vaksinen, nemlig kreft. Den anonyme bloggeren skriver:

Ny forskning viser at Gardasil gjør det stikk motsatte av hva produsenten lover. Den øker sjansen for å bli smittet av de mest aggressive og kreftfremkallende HPV-stammene.

Denne forskningsrapporten ble sluppet 19. april 2015 og har fremdeles ikke vært omtalt i noe norsk media eller helsetidsskrift, selv om den viser at 61,5% av de HPV-vaksinerte kvinnene var bærere av aggressive høyrisikovirus, mens kun 39,7% av de uvaksinerte bar slike virus.

Den såkalte «forskningsrapporten» bloggeren lenker til er egentlig et sammendrag av en presentasjon som ble holdt på en konferanse om kreftforskning i Philadelphia i 2015. Sammendraget viser ikke det bloggeren påstår at det gjør, ifølge to fageksperter Faktisk.no har spurt.

– Fri tolkning

Margrethe Greve-Isdahl er overlege ved Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved FHI. Hun kjenner godt til blogginnlegget på «Politisk Snusk». Faktisk så godt at FHI for en tid tilbake så seg nødt til å utarbeide et tilsvar for å imøtegå påstandene. Greve-Isdahl sier til Faktisk.no:

Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved FHI. Foto: NTB scanpix.
HPV-vaksine kan verken gi HPV-infeksjon eller kreft. Tvert imot viser all forskning at alle typer HPV-vaksiner forebygger forstadier til livmorhalskreft.

Greve-Isdahl har lest originalartikkelen som bloggeren viser til et sammendrag av. Utgangspunktet for den amerikanske studien var å undersøke om det er effektivt å tilby HPV-vaksine også til kvinner som har debutert seksuelt. Studien konkluderer med at det vil ha effekt, og at det vil ha enda større effekt å tilby vaksiner som beskytter mot enda flere HPV-typer. Greve-Isdahl er ikke nådig mot bloggeren:

Forskningsartikkelen som blogginnlegget refererer til, har ikke studert kreftforekomst. Blogginnlegget er dermed fri tolkning og kommer med påstander som det ikke finnes dekning for i studien det vises til.

Ikke sammenlignbare grupper

Overlegen ved FHI oppsummerer hovedpunktene i den amerikanske studien slik:

  • 878 kvinner i alderen 20–26 år ble undersøkt. Bare 177 av dem (20%) var vaksinerte, mens 702 (80%) ikke hadde fått vaksine. Studien er dermed liten, med få vaksinerte og mange ikke-vaksinerte.
  • Forskerne fant at vaksinasjon ga redusert forekomst av infeksjon med de fire HVP-typene som er i vaksinen. De fant også en noe høyere forekomst av høyrisiko HVP-typer som ikke inngår i vaksinen hos kvinner som hadde blitt vaksinert.
  • Gruppene (vaksinerte og ikke-vaksinerte) var imidlertid ikke sammenlignbare. Når forskerne justerte for forskjeller mellom gruppene, var det ikke lenger høyere forekomst av høyrisiko HPV-typer hos de vaksinerte.
  • Forfatterne av artikkelen har også definert flere HPV-typer som høyrisiko enn det som er etablert internasjonal standard.
  • Det er ikke kjent hvor mange av kvinnene som kan ha vært infisert før de fikk vaksinen, og dermed om de hadde infeksjonen allerede da de ble vaksinert.

Gode resultater

Ifølge Greve-Isdahl er det svært viktig å skille mellom HPV-infeksjon, som er helt vanlig blant unge kvinner, og sykdom. Fare på ferde er det først når HPV-infeksjonen har ført til celleforandringer, som kan være forstadier til livmorhalskreft. Til Faktisk.no sier Greve-Isdahl:

Forskjellige HPV-typer har ulik risiko for å føre til kreft. Infeksjoner med HPV-type 16 og 18 er de som hyppigst fører til utvikling av livmorhalskreft. I studier er det vist at man får mindre risiko for infeksjon med HPV-type 16 og 18 når man er vaksinert, sammenlignet med de som ikke er det.

Ifølge Greve-Isdahl finnes det grundig dokumentasjon for at også kvinner i alderen 20–26 år har effekt av HPV-vaksinen. Hun understreker at én studie alene ikke kan gi kunnskap, men at forskere må finne det samme i flere studier for å være sikker på ulike sammenhenger. Overlegen sier:

Studier fra andre land som har vaksinert kvinner opp til 26 år, viser allerede nedgang i forekomst av alvorlige forstadier til kreft.

Vet ikke når vaksinen ble gitt

Faktisk.no har også bedt forsker ved Kreftregisteret, Bo Terning Hansen, om å lese blogginnlegget og den amerikanske originalartikkelen. Han er i likhet med Greve-Isdahls helt klar på at det ikke finnes forskning som viser at HPV-vaksinen Gardasil gir kreft:

Bo Terning Hansen, forsker ved Kreftregisteret. Foto: Ann-Elin Wang.
Nei, det finnes definitivt ingen forskning som viser at HPV-vaksine gir kreft.

Hansen har de sammen innvendingene mot bloggerens framstilling av den amerikanske studien som Greve-Isdahl:

Artikkelen teller opp HPV-infeksjoner, og sammenligner dette mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte. Artikkelens største begrensning er at den ikke har informasjon om når infeksjonene fant sted i forhold til tidspunkt for vaksinering. Forfatterne finner litt flere HPV-infeksjoner av HPV-typer som ikke inngår i vaksinen blant de vaksinerte enn blant de ikke-vaksinerte, men studien kan ikke svare på om disse infeksjonene har kommet før eller etter vaksinering. Derfor kan en ikke knytte disse tallene til vaksinering.

– Gir et feilaktig bilde

Kreftforskeren skriver i en e-post til Faktisk.no at det viktig å vite at kvinnene i denne studien sannsynligvis ble vaksinert som «unge voksne», og at mange av dem derfor vil ha debutert seksuelt før vaksinering:

Man kan ikke utelukke at enkelte kan ha søkt HPV-vaksinering fordi de selv oppfatter at de har en relativt høy risiko for HPV-smitte, og dette kan ha gjort at de vaksinerte som gruppe har vært mer eksponert for HPV enn de ikke-vaksinerte. 

Hansen viser også til at sammenhengen mellom vaksinestatus og infeksjon med HPV-typer som ikke inngår i vaksinen, svekkes og blir ikke-signifikant ved justering for seksualatferd. Studien baserer seg også på selv-rapportert vaksinestatus, noe som ifølge forskeren kan gi skjevheter.

Merk også at forfatterne selv diskuterer disse punktene. Heller ikke de hevder at de har etablert en sammenheng mellom HPV-vaksinering og risiko for å få HPV-infeksjon.

Det er altså ingenting i den amerikanske studien som indikerer at man kan få kreft av HPV-vaksinen Gardasil, slik det hevdes på bloggen «Politisk Snusk». Bo Terning Hansen oppsummerer blogginnlegget slik:

Det gir et feilaktig bilde av forskningen på HPV-vaksine, med tendensiøs ordbruk. Det er åpenbart skrevet av noen som ikke er interessert i en nøktern vurdering av vaksinen.

Tilsvar

Faktisk.no har forsøkt å nå forfatteren av blogginnlegget gjennom kontaktskjemaet på «Politisk Snusk». Vedkommende har så langt ikke svart.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?