Faktisk.

Kinesisk avhopper hevder at korona­vi­ruset kom fra militær lab – uten bevis

En kinesisk virolog hevder at koronaviruset stammer fra et militært laboratorium, skriver Document.no. Påstandene er ikke dokumentert, og ble opprinnelig spredd av konspiratoriske medier i USA, blant annet nettsider knyttet til en kinesisk eksil-milliardær og den tidligere Trump-strategen Steve Bannon.

Skjermbilde: «War Room: Pandemic», Youtube

«– Koronaviruset kom fra et kinesisk militært laboratorium» var tittelen på en artikkel nettstedet Document.no publiserte 3. august. Artikkelen gjengir påstander fra Li-Meng Yan, en kinesisk virolog som tidligere jobbet ved universitetet i Hong Kong, men som for øyeblikket oppholder seg i USA.

Skjermbilde: Document.no

Den oppgitte kilden er Taiwan News, som videreformidlet uttalelser Li-Meng Yan kom med i et intervju med den aktivistiske videojournalisten Lu De. I artikkelen til Taiwan News står det blant annet at Li-Meng Yan hevder at koronaviruset stammer fra et laboratorium som er eid av den kinesiske hæren, som kalles Folkets frigjøringshær.

Udokumenterte påstander

Det fremgår verken av Document.nos artikkel eller saken på Taiwan News hva påstandene til Li-Meng Yan bygger på.

Artikkelen skapte mye engasjement i sosiale medier, og var mandag kveld den 4. mest engasjerende i Norge, ifølge Storyboard:

Skjermbilde: Storyboard.news

Ifølge analyseverktøyet CrowdTangle hadde artikkelen 6. august fått nesten 1500 kommentarer, over 1000 delinger og mer enn 4000 reaksjoner på Facebook. Den toppet også Document.nos liste over de mest leste artiklene.

Faktisk.no har ikke kunnet finne eksempler på at Li-Meng Yan har dokumentert påstandene hun kommer med, selv om hun har gitt en rekke intervjuer den siste uken.

At koronaviruset ble skapt i et laboratorium er dessuten i strid med anerkjent forskning på koronavirusets opprinnelse.

Faktisk.no har gått gjennom en rekke intervjuer og medieopptredener Li-Meng Yan har gjort den siste tiden, og sett nærmere på hvem som står bak .

Gjennomgangen viser at Li-Meng Yans påstand om at koronaviruset stammer fra et militært laboratorium, opprinnelig ble spredd av aktivistiske og konspirasjonsteoretisk anlagte medier i USA.

Det gjelder blant annet:

  • Den taiwanske aktivisten og journalisten Lu Des Youtube-kanal, samt nettstedet Gnews, som er knyttet til den kinesiske avhopperen, milliardæren og selverklærte varsleren Guo Wengui.
  • Den tidligere Trump-rådgiveren Stephen K. Bannons program «War Room: Pandemic». Bannon er tett knyttet til Guo.
  • One America News Network, en høyreorientert tv-kanal som er kjent for å spre feilinformasjon.

Gjennomgangen viser også at Li Meng-Yan ikke alltid hevder at koronaviruset er menneskeskapt. I intervjuer med tv-kanalen Fox News og Epoch Times, som drives av Falun Gong-bevegelsen, nevner hun ikke virusets opprinnelse i det hele tatt.

Rådende teori: Viruset er naturlig

I løpet av koronaviruspandemien har det blitt fremsatt en rekke forskjellige påstander om at koronaviruset i virkeligheten er menneskeskapt. Disse har imidlertid aldri blitt dokumentert, og per i dag peker forskningen tydelig i retning av at viruset har oppstått naturlig.

Faktisk.no har tidligere skrevet om teorier om hvor koronaviruset kommer fra. De fleste forskere avviser at det er menneskeskapt, og mener at det begynte som et flaggermusvirus:

Forskningen på koronavirusets opprinnelse ble nylig oppsummert av Vaksinebloggen, som drives av en gruppe norske vaksineforskere. De viser blant annet til forskning som tyder på at viruset ikke har blitt manipulert ved hjelp av klipp-og-lim i genmaterialet.

Selv om det ikke kan utelukkes kategorisk at viruset ble dyrket frem i et laboratorium, tyder forskning likevel på at viruset har utviklet seg i naturen, skriver Vaksinebloggen.

En artikkel som ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Nature Microbiology 28. juli, konkluderer for eksempel med at koronaviruset antakelig har eksistert hos flaggermus i flere tiår. Artikkelen er også omtalt på nettstedet Science Daily.

Om viruset skulle være skapt av mennesker, eller stamme fra et laboratorium, har det per nå ikke blitt publisert forskning eller tydelige data som underbygger dette.

Med andre ord er det tungtveiende grunner til å være skeptisk til påstander om at viruset er menneskeskapt eller unaturlig.

Hvem er Li-Meng Yan?

Li-Meng Yan er en forsker med bakgrunn og utdanning fra fastlands-Kina. Hun jobbet ved University of Hong Kong, og hadde der en postdoktor-stilling i avdelingen for folkehelse like før hun ble kjent i mediene.

Ifølge nettsider for konferanser hun har deltatt på, skal hun ha hatt fokus på smittsomme sykdommer og bruk av modellering gjennom dyreforsøk, influensavaksiner, antistoffer og immunitet.

Oversikter over forskning hun har bidratt til viser at hun også forsket på koronaviruset før hun forlot Hongkong. Blant annet står hun som likeverdig forfatter med to andre på en artikkel som studerte smitteoverføring av koronaviruset i forsøk med hamstere.

Det står ikke oppført noe sted at Li-Meng Yan skal ha forsket på hvor koronaviruset kommer fra eller hvordan det smitter mellom mennesker.

At hun forsket hos University of Hong Kong er også blitt bekreftet av universitetet selv, men de tok likevel avstand fra uttalelsene hennes:

Vi legger videre merke til at det hun trekker fram i intervjuene ikke har noen dekning i forskning, men mer kan karakteriseres som rykter.

Omfavnet av nettstedet til kinesisk milliardær

10. juli ble Li-Meng Yan intervjuet av den amerikanske tv-kanalen Fox News. I intervjuet sier hun blant annet at kinesiske myndigheter forsøkte å skjule at koronaviruset smittet mellom mennesker. Hun nevner imidlertid ikke at viruset skal ha unaturlig opprinnelse.

Det første eksempelet på at Li-Meng Yan skal ha påstått at koronaviruset kommer fra et militært laboratorium i Kina, ser ut til å stamme fra nettstedet GNews.org, som hovedsakelig publiserer innhold som er sterkt kritisk til kinesiske myndigheter.

GNews.org eies av milliardæren Guo Wengui, også kjent som Miles Guo. Han har anklaget kinesiske myndigheter og sentrale skikkelser i kommunistpartiet for grov korrupsjon, og oppholder seg i dag i USA.

GNews publiserer i praksis kun innhold som er kritisk til kinesiske myndigheter, og har lagt ut en rekke artikler om koronaviruset, som de kaller «the CCP virus».

I en artikkel som ble publisert på nettstedet 16. juli står det:

Dr. Li Meng-Yan har hjulpet verden med å finne sannheten. Den vitenskapelig beviste opprinnelsen til CCP-viruset er «flaggermusviruset fra Zhousan» som bare er tilgjengelig i et kinesisk militært laboratorium.

Artikkelen hevder videre at et protein i koronaviruset er helt likt et protein i det nevnte flaggermusviruset, men legger ikke frem dokumentasjon for dette.

Skjermbilde: GNews.org

GNews har omtalt Li-Meng Yan som en heltinne, og viser til henne som kilde til påstanden om at koronaviruset er menneskeskapt ved flere anledninger.

Undersøkt av FBI

I en artikkel fra 2017 skriver New York Times at det er vanskelig å feste lit til mange av anklagene Guo retter mot kinesiske myndigheter, men at det finnes støtte for noen av dem. Milliardæren er i dag ettersøkt for en rekke lovbrudd av kinesiske myndigheter, blant annet korrupsjon og bestikkelser, skriver avisen. Det er uklart hva disse anklagene består i.

Guo har søkt om politisk asyl i USA.

Tidligere i år skal FBI ha undersøkt Guo, ifølge The Wall Street Journal. Bakgrunnen skal ha vært en interesse for hvem som finansierer Guos medievirksomhet. Milliardærens advokat hevder at Guo ikke hadde kjennskap til FBIs undersøkelser.

Saken er også omtalt av nettstedet The Hill.

Intervjuet av Steve Bannon

Videoen der Li-Meng Yan ifølge Taiwan News hevdet at koronaviruset ble skapt i et militært laboratorium, ble strømmet av Lude Media 28. juli.

Det er omtalen av dette intervjuet, hos Taiwan News, som Document.nos artikkel tar utgangspunkt i. Journalisten bak Lude Media tvitrer hyppig kritisk om kinesiske myndigheter. Videoene hans blir iblant viderepublisert av Guo-relaterte medier, deriblant Gnews og Youtube-kanalen Voice of Guo.

28. juli ble Li-Meng Yan også intervjuet av den tidligere Trump-rådgiveren Stephen Bannon, som i dag lager programmet «War Room: Pandemic» for tv-kanalen America's Voice. Kanalen har tidligere spredd feilinformasjon og konspirasjonsteorier om koronaviruset, ifølge Buzzfeed News.

Ifølge nettstedet The Daily Beast, er America's Voice eid av Robert Sigg, som blant annet har blitt dømt for banksvindel.

Samarbeid mellom Bannon og Guo

Bannon har også tette bånd til Guo, som opptrer i flere av «War Room: Pandemic»-videoene der Li-Meng Yan uttaler seg. Da Bannon forlot Det hvite hus, fikk han et lån på 150 000 dollar fra Guo, ifølge New York Times.

Senere inngikk Bannon en millionkontrakt med milliardæren, i første omgang for å yte «konsulenttjenester» til Guo, skrev nettstedet Axios i oktober 2019. I 2018 etablerte Bannon og Guo den ideelle organisasjonen The Rule of Law Fund, som skal undersøke overgrep og maktmisbruk fra kinesiske myndigheter. Ifølge Wall Street Journal ble fondet finansiert med 100 millioner dollar.

I juni i år erklærte Guo og Bannon «Den nye føderale staten Kina» i et stunt som blant annet involverte flere fly som fløy over New York med bannere på slep.

Nettsteder knyttet til Guo, deriblant GNews.org, publiserer jevnlig Bannon-produserte videoer på sine sider. Lu De, journalisten bak Lude Media, opptrer også på Bannons program sammen med Li-Meng Yan.

Fremsatt på politisk arrangement

Lude Medias og Bannons intervjuer med Li-Meng Yan fant sted under arrangementet Freedom Summit, som blir arrangert av Falkirk-instuttet, en del av Liberty University. Liberty University er en privat institusjon som ledes av den kjente, konservative evangelist-predikanten Jerry Falwell Jr.

Den tidligere Trump-rådgiveren Stephen Bannon intervjuet Li-Meng Yan. Her fra Bannons opptreden på Nordiske mediedager i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Under intervjuet med Bannon hevdet Li-Meng Yan igjen at koronaviruset ikke har oppstått naturlig, men stammer fra et laboratorium.

I intervjuet sier Li-Meng Yan også følgende:

– Ifølge min egen forskningserfaring og den etterretningen og informasjonen jeg har fått, kan jeg fortelle dere at viruset definitivt ikke kom fra naturen.

Og videre:

– Hvorfor går de ikke tilbake og sjekker muligheten for at det kan komme fra et eller annet laboratorium? Jeg mener, jeg forbereder nå en veldig solid vitenskapelig rapport for å vise folk hvor lett dette kan gjøres i et laboratorium.

Hun hevder også at viruset som skal «ligge til grunn for» Sars-CoV-2 er et virus som er «eid» av det kinesiske kommunistpartiet og det kinesiske militæret, en klar antydning om at viruset er menneskeskapt. Disse påstandene blir ikke dokumentert i intervjuet.

Hyppig gjest hos Bannon

Den siste tiden har Li-Meng Yan opptrådt flere ganger på «War Room: Pandemic», der hun har gjentatt og utdypet påstanden om at kinesiske myndigheter skapte koronaviruset i et laboratorium.

Heller ikke i disse intervjuene legges det frem dokumentasjon, men i et innslag 4. august holder hun opp noen papirer som angivelig er fra en vitenskapelig rapport hun og «teamet» hennes har utarbeidet.

Li-Meng Yan viser frem bilder fra en angivelig vitenskapelig rapport om koronavirusets opprinnelse, som skal vise at det stammer fra et militært laboratorium. Skjermbilde: War Room: Pandemic, Youtube

I et intervju 29. juli sier Li-Meng Yan til Bannon at Kina endret offentliggjorte data om koronaviruset for å skjule at det stammer fra et laboratorium:

– De kinesiske myndighetene forsøkte å utsette publiseringen av gensekvensene. De endret til og med på dataene fordi de først lastet opp feil sekvens til NIH-databasen.

Heller ikke denne påstanden blir dokumentert. NIH-databasen er en database der forskere kan laste opp gensekvenser fra virus, slik at de blir tilgjengelige for andre. Den drives av det amerikanske National Institute for Health.

Tvilsomme tv-kanaler og britiske tabloider

Påstandene fra Li-Meng Yan har i hovedsak blitt spredd via amerikanske medier som er kjent for å være lite etterrettelige.

Noen dager etter Freedom Summit gjentok Li-Meng Yan påstanden om at koronaviruset ikke er naturlig i et intervju med One America News Network (OAN). Jack Posobiec, en høyreradikal aktivist og journalist som er kjent for å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon, gjennomførte intervjuet.

Ifølge CNN bidrar OAN til å spre høyrevridde og Trump-vennlige konspirasjonsteorier. Posobiec skal også ha bånd til høyreekstreme miljøer og personer, ifølge Media Matters.

Også de britiske tabloidavisene Daily Mirror og The Sun har videreformidlet påstandene med henvisning til Taiwan News.

Nevner ikke laboratorium

5. august uttalte Li-Meng Yan seg om det kinesiske kommunistpartiet og koronaviruset i et langt intervju med det Falun Gong-eide mediet Epoch Times.

Medlemmer av den religiøse bevegelsen Falun Gong har blitt forfulgt og utsatt for vilkårlig fengsling og tortur i Kina i mange år, ifølge Freedom House.

Skjermbilde: Epoch Times, Youtube

Ifølge den amerikanske tv-kanalen NBC har Falun Gong-eide medier i USA over tid utviklet seg i en konspiratorisk retning. Blant annet har de videreformidlet konspirasjonsteorier om vaksiner samt påstander fra QAnon-bevegelsen. Tilhengere av denne bevegelsen tror blant annet at en hemmelig elite motarbeider president Trump, og at denne eliten bedriver overgrep mot barn.

Overfor Epoch Times påstår Li-Meng Yan imidlertid ikke at koronaviruset er menneskeskapt, til tross for at intervjuet generelt er sterkt kritisk til Kinas håndtering av pandemien.

Avviste hemmelige undersøkelser

En påstand Li-Meng Yan gjentar i de fleste intervjuene hun har gitt til amerikanske medier, er at hun var involvert i hemmelige studier av koronaviruset i januar. Hongkong-avisen South China Morning Post har undersøkt dette nærmere.

Avisen klarte å få tak i interne e-poster som ble sendt ut til de ansatte ved universitetet i Hong Kong etter at Li-Meng Yan begynte å snakke i media. E-postene var en reaksjon på forskerens påstander i media om at det var blitt lagt lokk på informasjon fra hemmelige undersøkelser ved universitetet.

Fakultetsledelsen avviste at det hadde vært gjort hemmelige undersøkelser om spredning mellom mennesker, og advarte internt om at uttalelsene hennes kunne skade universitetet og forskerne der.

– Kan ikke være forfalsket

At kinesiske myndigheter skal ha endret på gensekvensen de delte med forskere i andre land for å skjule at viruset var menneskeskapt, eller kom fra et militært laboratorium, får ikke seniorforsker Vegard Eldholm i FHI til å stemme.

– De kan ikke ha gjort noe slikt for å skjule spor av at det skal være et konstruert virus, sier han til Faktisk.no.

Eldholm jobber selv med å undersøke genene til smittsomme sykdommer.

En diskusjonstråd på nettstedet virological.org, der blant annet den kjente virusforskeren Kristian Andersen deltar, viser at sekvensen kinesiske forskere lastet opp ble endret flere ganger. I tråden skriver Andersen at dataene er preget av «sekvenseringsfeil».

Skjermbilde: Virological.org

Ifølge Eldholm er det ikke i seg selv noe muffens med å endre gensekvenser som er lastet opp:

– Det er helt innafor og ikke uvanlig å laste opp nye genomsekvenser om disse er forbedret eller retter opp feil i tidligere delte data, forklarer han til Faktisk.no.

Han forklarer også at en eventuell ombytting av hvilken sekvens Kina lastet opp i databaser ikke stemmer med det andre forskere ser når de undersøker viruset i smittede personer over hele verden nå:

– Den sekvensen de publiserte er jo ikke feil. For det har jo blitt isolert og sekvensert mange virus også utenfor Kina – og de er like det viruset Kina delte. Så den genomsekvensen de delte kan ikke være forfalsket. For vi vet at den er lik det viruset som faktisk sirkulerer i folk nå, sier Eldholm.

Kan ha prøvd å dekke over spredning

FHI-forskeren sier likevel at ombytting av hvilke virusdata Kina delte i begynnelsen av januar potensielt og hypotetisk kan ha bidratt til å skjule noe annet.

Det har kommet frem via lekkasjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) til nyhetsbyrået AP at Kina skal ha hatt geninformasjon om viruset en stund før de valgte å dele informasjonen med andre land.

– Det de kan ha forsøkt å skjule er at viruset sirkulerte en liten periode før det ble oppdaget eller før de delte informasjonen med verden. Så i teorien kan de da ha hatt en del virussekvenser før de delte noe med verden, sier forskeren.

– Så om de hadde hatt flere virusdata – kunne man da sett i virussekvensen fra en tidlig pasient, sammenlignet med det de delte‚ at viruset har endret seg litt?

– Ja. De kan ha prøvd å dekke over at viruset har sirkulert en liten periode før, men det er ganske begrenset. Og det er umulig å skjule bevis på at det skal ha vært menneskeskapt på den måten, sier Eldholm.

Skal svare med egen artikkel

Faktisk.no har tatt kontakt med Document.no for å spørre hvordan de stiller seg til opplysningene som kommer frem i denne saken. Vi stilte også følgende spørsmål:

  • Mener dere at påstandene Li-Meng Yan kommer med om at koronaviruset stammer fra et militært laboratorium, er troverdige?
  • Undersøkte dere hvem hun var og om hun hadde faglig grunnlag for å hevde at viruset kom fra et militært laboratorium? 
  • Vurderte dere å snakke med andre forskere for å få vurdert påstandene hennes? 
  • Hvordan ser dere på egen kildekritikk i håndteringen av artikkelen om Li-Meng Yan?

Document.no har svart på henvendelsen vår med en artikkel de har publisert på sine egne nettsider.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?