Faktisk.

Motstanden mot FN-nålen startet i ytter­lig­gå­ende miljøer

Flere har tatt til orde for å bruke norsk flagg istedenfor en nål som symboliserer FNs bærekraftsmål. Før det ble FN-nålen omtalt som «Quisling Pins» og bærerne av den som «landssvikere« i ytterliggående miljøer i sosiale medier.

Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

De siste månedene har flere fremstående nordmenn hatt på seg en nål som symboliserer FNs bærekraftsmål. Blant disse er kronprins Haakon, statsminister Erna Solberg (H), helseminister Bent Høie (H), kommunalminister Nikolai Astrup (H), kulturminister Abid Raja (V) og Oslo-biskop Kari Veiteberg.

Statsminister Erna Solberg med FN-nål. Heiko Junge / NTB Scanpix

De siste ukene har blant andre stortingsrepresentanter fra Frp vært kritiske til at folkevalgte bruker denne nålen, og gitt uttrykk for at de heller vil vise seg med norske flagg på brystet. Også nettstedene Document.no og Resett har kritisert nålene.

Nålene var tema i Dagsnytt 18 på NRK 5. mai. Der diskuterte Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk, som hadde skrevet kritisk om FN-nålene på Facebook og Twitter, og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) jakkemerkene.

I et innlegg i avisen Vårt Land har Selbekk presisert at han støtter FNs bærekraftsmål, og at han «er enig i samtlige 17 av dem, i likhet med de aller fleste nordmenn»

I løpet av debatten viste Hareide til «en underskog av kommentarer» og at det var «en del miljøer til høyre» som har løftet debatten om FN-jakkemerkene.

Et populært meme-bilde i grupper der brukerene er sinte på FN-jakkemerket. Skjermbilde: Facebook

Faktisk.nos undersøkelser bekrefter Hareides beskrivelse. Motstanden mot FN-nålene oppstod etter alt å dømme i ytterliggående, høyreorienterte miljøer på Facebook. Der begynte den å vokse frem senest 18. februar.

I disse gruppene blir politikerene som bruker nålen jevnlig omtalt som «landsforrædere» og sammenlignet med NS-lederen Vidkun Quisling. Flere deler et meme-bilde som gir utrykk for at politikere som går med FN-nål har «null tillit», mens de som går med et norsk flagg har «full tillit».

Frp-politikere kritiske

Flere Frp-politikere har ytret seg kritisk om FN-nålene. I et intervju med nettstedet Resett som ble publisert 13. april, sa tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) følgende:

– Det er spesielt at når nasjonen vår står sammen i kampen mot koronaviruset, så velger man å fronte internasjonalistiske, globalistiske symboler i stedet for det norske flagget.

Amundsen ga også uttrykk for at han skulle ønske «at kongefamilien synes det er viktig å bære nasjonale symboler, og ikke internasjonale».

Nylig har andre Frp-politikere lagt ut Facebook-innlegg der de er avbildet med jakkemerker av det norske flagget. Blant annet har partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim lagt ut et Facebook-innlegg som har fått flere tusen reaksjoner og kommentarer:

Skjermbilde: Facebook
Meg kommer dere aldri til å se med noen FN-pin. (...) Etter mitt syn gir det helt feil signaler at Norges regjering går med en FN-pin. Vi må ikke glemme hvem vi representerer!

Også stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) har lagt ut et lignende innlegg på sin Facebook-side.

– Hele verdens arbeidsplan

1. mars publiserte TV 2 en artikkel der statsminister Erna Solberg (H) forklarer hva nålen symboliserer:

– Nålen symboliserer FNs bærekraftsmål, som er hele verdens arbeidsplan for å bekjempe fattigdom, utrydde forskjeller og bremse klimaendringene, sa statsministeren til TV 2.

FNs bærekraftsmål inkluderer blant annet følgende:

  • Å utrydde fattigdom, sult og sikre rent vann, god helse og utdanning for alle.
  • Sikre likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og redusere ulikhet.
  • Stanse klimaendringene og sørge for at byer og samfunn er bærekraftige, både sosialt og miljømessig.

Målene ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015, og er ment å oppnås innen 2030. Forpliktelsene landene har inngått, blir oppsummert i en erklæring. I Norge er bærekraftsmålene «hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale utfordringer», ifølge regjeringens nettsider. Norge rapporterer til FN og internasjonale partnere om sitt arbeid med å oppnå målene.

I det offisielle visuelle uttrykket for målene, har de blitt tildelt hver sin farge. Disse samles i en sirkel, som også ligger til grunn for designet på FN-nålen:

Skjermbilde: FN.no

Statsministeren har siden 2016 vært en av lederene for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Ifølge gruppens nettsider skal den jobbe for å øke oppmerksomheten rundt bærekraftsmålene samt «behovet for raskere handling». Solbergs verv ble forlenget i mai 2019.

Vokste frem i Facebook-grupper

7. april la kulturminister Abid Raja (V) ut en twitter-melding om FN-nålen:

Skjermbilde: Twitter

I tråden under Twitter-meldingen spør en bruker hva slags jakkemerke det er. Brukeren «Iceman» svarer: «Globalist-symbol, litt som å bære solkorset for å vise at man var NS-medlem.»

Undersøkelser Faktisk.no har gjort tyder på at engasjementet mot FN-nålene begynte å vokse frem i februar.

Det skjedde i Facebook-grupper som «Vi som har fått nok av diktaturet på Stortinget», «Vårt lille land», «NorExit», «ERNA MÅ GÅ AV!» og «Folkeaksjonen for riksrett».

For å kartlegge engasjementet har vi benyttet oss av søk i offentlige Facebook-grupper, samt i lukkede grupper vi har tilgang til. I tillegg har vi gjort flere i søk i analyseverktøyet Crowdtangle.

Skjermbilde: Facebook

I disse gruppene blir de som bruker FN-nålen anklaget for å ikke bry seg om Norge, norske interesser og «det norske folk». Karakteristikker som «landssviker» forekommer hyppig.

Bakgrunnen for sinnet ser ut til å være en oppfatning om at de som går med nålen er mer lojale til FN og andre internasjonale organisasjoner enn til Norge.

I tillegg kommer mange med oppfordringer om at politikere, geistlige og kongelige bør gå med nåler med det norske flagget.

Begynte i februar

Et av de tidligste innleggene om FN-nålen som fikk bein å gå på, ble lagt ut av en privatperson 21. mars, og delt i Facebook-gruppen «NorExit» dagen etter. Her omtales jakkemerket som «Quisling Pins».

Nålen ble imidlertid omtalt tidligere, da uten å vekke fullt så mye engasjement. 18. februar la en Facebook-bruker ut følgende innlegg i gruppen «Vårt lille land»:

Et tidlig innlegg om jakkemerket. Skjermbilde: Facebook

Faktisk.no fant dette innlegget ved å søke i offentlige Facebook-grupper og lukkede grupper vi har tilgang til. Det er ingen garanti for at dette er første gang FN-nålen ble omtalt.

Nålen har også blitt kritisert i artikler på nettstedene Resett og Document.no. Disse artiklene ble publisert 24. mars (Resett) og 2. mars (Document), altså etter at engasjementet begynte å gro frem i sosiale medier.

«Invasjon» og sammenligning med nazister

Skjermbilde: Facebook

Engasjementet mot FN-nålene tiltok kraftig i begynnelsen av april.

I et innlegg som ble lagt ut 9. april, hevdes det at Norge står overfor en invasjon som kan sammenlignes med nazistenes invasjon i 1940. «Hitlers drøm blir oppfylt», står det i innlegget, som også kaller statsministeren «Quisling Erna Solberg» og sammenligner Norges EØS-medlemskap med en «okkupasjon» som «vil vare i hundrevis av år».

I den samme perioden ble det tilsynelatende populært å omtale dem som gikk med nålen som «landsforrædere». Eksempelvis delte Facebook-siden «Folkeaksjonen for Riksrett» et bilde der FN-nålen ble kalt for «den fargerike toalettringen», «judasmerket», og noe «landsforrædere pynter seg med»:

Skjermbilde: Facebook

Det er ikke uvanlig at nålene settes i sammenheng med større konspirasjonsteorier. I midten av mars skrev en Facebook-bruker for eksempel:

Hvorfor går mange i regjeringen med pins( ring med fargede glassperler ) godt synlig på krage. Pinsen representerer FN sitt mål ,Agenda 21; dersom man leser hva målet representerer er det en marxistisk verdensregjering hvor FN har all makt

Som Faktisk.no har omtalt tidligere, er Agenda 21 egentlig en handlingsplan for økt innsats for miljø- og utviklingsspørsmål, som ble vedtatt på en FN-konferanse i 1992.

I enkelte miljøer har det dannet seg konspirasjonsteorier rundt denne handlingsplanen, blant annet at det finnes en hemmelig verdensregjering som bruker klimapolitikk for å få kontroll over befolkningen. Noen mener også at et mål i Agenda 21 er å redusere verdens befolkning.

Jakkemerke-aksjon

I midten av april begynte flere medlemmer i Facebook-grupper der folk er sinte på FN-nålene å oppfordre andre til å gå med nåler med det norske flagget, som en slags protest.

Det første eksempelet Faktisk.no har funnet på en slik oppfordring stammer fra 3. mars. Det var imidlertid i begynnelsen av april at engasjementet tiltok. Da ble slike oppfordringer lagt ut i en rekke Facebook-tråder som handler om FN-nålen.

Et tidlig eksempel på oppfordring til å kjøpe jakkemerke med norsk flagg. Skjermbilde: Facebook

Oppfordringene er ofte ledsaget av lenker til forskjellige nettbutikker. En av de lenkene som ble delt oftest, går til nettbutikken Norsk Uniform.

Arne Øystein Bautz, som er ansvarlig for e-handel i Norsk Uniform, bekreftet 16. april overfor Faktisk.no at de hadde sett en stor økning i salget av nåler med norsk flagg den siste tiden:

– Vi har gått fra å selge 20-30 stykker i måneden, til rundt 1000 den siste måneden, skrev Bautz i en e-post til Faktisk.no.

Helgheim: – Underlige og usmakelige innlegg

Faktisk.no har spurt Frp-politikerne som er omtalt i denne saken om de har noen kommentarer til innleggene fra Facebook-gruppene der engasjementet mot FN-nålene ser ut til å ha oppstått.

I en e-post skriver Jon Helgheim at innleggene ikke har noe som helst med Frp å gjøre. Han skriver også:

– Ingen av Frps representanter har noen gang ment, sagt, skrevet eller antydet noe i nærheten av disse underlige og usmakelige innleggene.

Ifølge Helgheim går han med det norske flagget «fordi det er viktig å signalisere at vi har Norges interesser som førsteprioritet» i «den verste krisen siden 2. verdenskrig».

Han skriver også:

– Det er ingenting i veien med det norske flagget, tvert om, vi bærer det med stolthet. Jeg har uttalt at det er merkelig at Norges regjering av alle ting har valgt å gå med FN-jakkemerke.

Helgheim utdyper:

– En pin sier noe om hvem eller hva du jobber for og hva du er opptatt av. Det finnes sikkert hundrevis av pins som symboliserer flotte ting, men som det blir merkelig å fronte som det viktigste for en regjering.

– Fordel å uttrykke seg saklig

Per-Willy Amundsen sier til Faktisk.no at han går med et norsk flagg for å markere samhold under koronakrisen, og som en politisk protest mot «globalismen», som han beskriver som en utvikling der nasjonalstatens betydning blir fortrengt av EU, FN og internasjonale konvensjoner og avtaler.

– I en krise der nasjonen står sammen, er det rart å velge å ikle seg FNs bærekraftsmål, sier Amundsen, som mener håndteringen av koronakrisen viser at nasjonalstaten fungerer godt.

På spørsmål om hva han mener om Facebook-innleggene Faktisk.no har funnet, sier Amundsen:

– Mange har sett seg lei på en utvikling der nasjonalstaten inngår kompromisser med internasjonale institusjoner, og det er en sterk debatt om dette som får litt ulike utslag. Vi ser at det er et engasjement som koker under overflaten.

Amundsen vil ikke stille seg til doms over hvordan noen uttrykker sine politiske meninger på nettet, men sier:

– Det er en fordel om man uttrykker seg saklig.

Morten Wold skriver i en e-post at han begynte å gå med et norsk flagg-pin fordi flere andre gjorde det, og fordi det «føltes riktig i den krevende situasjonen landet står i».

– Jeg har selvsagt ikke latt meg inspirere av disse ytterliggående innleggene, og jeg tar selvsagt avstand fra dem, skriver Wold.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?