Faktisk.

Flertallet i Oslo mener at Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt

TILHENGER AV BILFRITT SENTRUM: Hanna Marcussen i MDG.
TILHENGER AV BILFRITT SENTRUM: Hanna Marcussen i MDG. Geir Olsen / NTB Scanpix

Påstand

Et flertall av Oslos befolkning ønsker at Oslo sentrum skal bli tilnærmet bilfritt

Hanna Marcussen, Miljøpartiet De Grønne. NRK Debatten, 16.11.2017

Konklusjon

Det er riktig at det finnes tall som viser at et flertall i Oslo mener sentrum bør være mest mulig bilfritt. Dette fremgår av Oslo kommunes klimaundersøkelse for 2017. Forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt forteller også at undersøkelsen er i tråd med andre funn på området.

Påstanden er helt sann.

16. november var det debatt mellom Oslos byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) og Fremskrittspartiets Carl I. Hagen på NRK-programmet Debatten. Under debatten sa Marcussen at hun har tall på at «et flertall av Oslos befolkning ønsker at Oslo sentrum skal bli tilnærmet bilfritt».

Senere i debatten viser Marcussen til at stadig flere tar i bruk kollektivtrafikk, sykkel og gange, at flere ikke tar lappen og at dette er en trend vi også ser i andre europeiske byer, og at folk i Oslo ønsker det:

Det Carl I. Hagen sier er at vi ikke skal ta hensyn til det flertallet av Oslo-folk ønsker seg, og det synes jeg er ganske freidig.

Carl I Hagen svarte følgende:

Dette vet vi ingenting om hva flertallet ønsker.

Til Faktisk.no sier Hagen at han ikke har sett noen folkeavstemning over hva Oslos befolkning mener om bilfritt sentrum, og at man derfor ikke kan slå fast dette.

Debatten tar utgangspunkt i uenigheter om Oslo kommunes planer for et bilfritt byliv. Kommunen har vedtatt å fjerne parkeringsplasser og redusere biltrafikken for å bruke mer plass på blant annet sykkelveier, sitteplasser og uteservering.

Har støtte i undersøkelse

Faktisk.no ber Marcussen dokumentere påstanden. Kommunikasjonsrådgiver Ingvild Hancke Øgstad viser til Oslo kommunes klimaundersøkelse, som ble publisert våren 2017.

Undersøkelsen kartlegger Oslo befolknings holdninger og handlinger når det kommer til miljø, klima og kommunens klimastrategi.

I en oppsummering av undersøkelsen foretatt av Kantar TNS fremgår det at 55 prosent av de spurte mener Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt.

1793 tilfeldig utvalgte personer deltok i undersøkelsen, som skal være representativ for innbyggerne i Oslo.

Selve undersøkelsen viser at respondentene fikk opplest påstanden «Oslo sentrum bør være mest mulig bilfritt». Til denne påstanden svarte 29 prosent at de er «svært enig», 26 prosent «ganske enig», 16 prosent «verken eller», 14 prosent var «ganske uenig» og 13 prosent «svært uenig». 2 prosent svarte «vet ikke».

I oppsummeringen med tallet 55 prosent, har kommunen slått sammen tallet for dem som sier seg «svært enig» og «ganske enig» i påstanden. Marcussen har dermed dekning for påstanden om at flertallet ønsker et tilnærmet bilfritt sentrum.

Forsker: – Folk har en positiv forventning

Kommunikasjonsrådgiver Øgstad trekker også frem side 28 til 31 i Oslo kommunes handlingsprogram for økt byliv i sentrum, men her finnes det ikke statistikk på holdninger til bilfritt sentrum.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har sett nærmere på holdninger til bilfritt sentrum. I en større undersøkelse blant 6018 ansatte i virksomheter i Oslo og Østre Bærum, finner de at 43 prosent av de spurte tror flere kommer til å bruke Oslo sentrum enn før, mens 23 prosent tror det blir som før, 17 prosent tror færre kommer til å bruke sentrum og 18 prosent vet ikke. Tall fra TØI viser også at 58 prosent synes det er for mye biltrafikk i Oslo sentrum i dag, og at 33 prosent synes bilen tar for mye plass.

Forskningsleder Aud Tennøy ved TØI sier at de tolker disse og andre svar blant Oslo-borgerne til at de har en positiv forventning til et bilfritt sentrum. Samtidig mener hun tallene fra Oslo kommunes klimaundersøkelse er i tråd med de funnene som er gjort av TØI.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?