Faktisk.

Økte stats­mi­nis­terens lønn med 55 000 kr, mens pensjo­nistene bare fikk 420 kr?

hovedbilde
Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Med jevne mellomrom dukker det opp påstander om forholdet mellom politikerlønninger og offentlige ytelser i sosiale medier. Blant de mer engasjerende temaene er forholdet mellom statsministerens lønnsutvikling og utviklingen i pensjonsutbetalingene.

I et Facebook-innlegg Faktisk.no nylig mottok et tips om, står det for eksempel at statsministeren fikk en lønnsøkning på 55 000 kr, mens pensjonistene fikk 420 kr mer.

Skjermbilde: Facebook

For å finne ut av om dette stemmer, kan vi se på utviklingen i pensjonsutbetalinger over tid og sammenligne dem med Stortingets lønnsstatistikk. Da finner vi fort ut at det må være snakk om utviklingen fra 2018 til 2019. Da økte statsministerens lønn med 55 405 kr.

Det stemmer altså at statsministeren hadde en lønnsøkning på over 55 000 kr fra 2018 til 2019, men det er ikke riktig at pensjonistene bare fikk 420 kr mer.

Statistikk fra Nav viser at de gjennomsnittlige pensjonsutbetalingene økte fra 237 856 kr til 244 276 kr, eller 6420 kr, fra 2018 til 2019. Det er nøyaktig 6000 kr mer enn det som påstås i Facebook-innlegget.

Det gir statsministeren en lønnsvekst på 3,3 prosent fra 2018 til 2019, mot 2,7 prosent for pensjonistene.

Selv om pensjonistene fikk mer enn 420 kr, er ikke tallet tatt helt ut av luften. I et intervju med Dagbladet 14. juni 2019 sa SV-leder Audun Lysbakken at de gifte og samboende minstepensjonistenes kjøpekraft ble anslått å øke med 35 kr i måneden, eller 420 kr i året. Anslaget stammet opprinnelig fra Nav, og ble også omtalt av Pensjonistforbundet.

I et stortingsforslag samme år (ved et sammentreff Innst. 420 S) foreslo SV nettopp å øke politikerlønningene med 420 kr. Forslaget fikk ikke flertall, og stortingsrepresentantenes lønn økte med 31 534 kr.

At de gifte og samboende minstepensjonistenes kjøpekraft ble anslått med 420 kr fra 2018 til 2019, er imidlertid ikke det samme som at pensjonistene fikk 420 kr mer i pensjon.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?