Faktisk.

Mange misfor­stå­elser om «lekket» Pfizer-dokument

Dokumentet viser ikke at over 1200 personer døde på grunn av Pfizer-vaksinen i løpet av 90 dager. Det viser heller ikke en lang rekke hittil ukjente bivirkninger, og det ble ikke lekket etter å ha blitt forsøkt hemmeligholdt.

hovedbilde
Pfizer er et av legemiddelselskapene som har levert flest koronavaksiner. Det verserer nå flere misforståelser om et dokument fra vaksineprodusenten om bivirkninger. Foto: Reuters.

Et dokument fra legemiddelselskapet Pfizer har den siste tiden blitt omtalt både av alternative nettsteder og på sosiale medier. Det verserer flere påstander om dokumentet:

  • Det var topphemmelig, men har nå blitt lekket.
  • Det ble først offentliggjort etter at Pfizer ble dømt til å gjøre det.
  • Det viser at over 1200 personer døde av Pfizers koronavaksine i løpet av 90 dager.
  • Det lister opp en lang rekke bivirkninger av vaksinen, som fram til nå har vært ukjent.

«Topphemmelig dokument lekket»

Faktisk.no har fått flere tips om dokumentet, som er omtalt av nordmenn på Facebook. I det mest spredte innlegget Faktisk.no har sett, hevdes det at et topphemmelig Pfizer-dokument har lekket ut, og at en lang liste med bivirkninger er blitt avslørt.

Dette bildet har blitt delt av flere titalls nordmenn, blant annet en kjent antivakser. Skjermbilde: Facebook.

I et annet Facebook-innlegg står det at «1200 døde første 90 dagene», og offentliggjøringen av dokumentet settes i sammenheng med krigen i Ukraina.

I et av innleggene som er delt av nordmenn på Facebook, hevdes det at dokumentet fra Pfizer ble «sluppet mens verdens øyne er rettet mot Ukraina». Skjermbilde: Facebook.

Omtalt av Steigan.no og Document

Dokumentet har også blitt omtalt av det alternative nettstedet Steigan.no. Der var tittelen at «Pfizers egne dokumenter gir et rystende bilde: 1200 dødsfall på 90 dager og genetiske skader».

Det alternative nettstedet Steigan.no er blant dem som har omtalt dokumentet fra Pfizer. Dokumentet omtales på en misvisende måte. Skjermbilde: Steigan.no.

Artikkelen har skapt stort engasjement på sosiale medier og har blitt delt over 1200 ganger. I tillegg har den fått nesten 2400 reaksjoner og mer enn 1000 kommentarer på Facebook.

Et annet alternativt nettsted som har skrevet om dokumentet, er Document. Her er tittelen «Pfizer dømt til å frigi vaksinedata»:

Også Document har skrevet om dokumentet fra Pfizer. Denne artikkelen er vinklet på at Pfizer er dømt til å frigi data, noe som ikke stemmer. Skjermbilde: Document.no.

Artikkelen til Document er ikke like mye spredt som den fra Steigan.no, men har fått nesten 1700 interaksjoner (summen av delinger, reaksjoner og kommentarer). På bloggen ninacappelen.com er dokumentet omtalt som «topphemmelig» og «lekket online».

Trenerte innsyn i dokumenter

Dokumentet det er snakk om har tittelen «5.3.6 Cumulative Analysis of Post-Authorization Adverse Event Reports of PF-07302048 (BNT162B2) Received Through 28-Feb-2021». Det er en 38 siders rapport som Pfizer sendte til det amerikanske legemiddelverket FDA i april 2021.

Bare fire dager etter at FDA nødgodkjente Pfizers vaksine, ba organisasjonen Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) om innsyn i alle data som lå til grunn for godkjenningen. Organisasjonen består av helsepersonell, forskere og journalister, og oppgir at den ikke tar stilling til innholdet i dataene. Men de mener dataene bør være allment tilgjengelig så uavhengige eksperter kan ettergå dem.

Ifølge FDA var det snakk om 329 000 sider med dokumenter, som til dels inneholdt opplysninger som kunne unntas offentlighet. Dette gjorde at FDA ikke ville gi innsyn i dokumentene umiddelbart.

FDA argumenterte ifølge Reuters med at de måtte gå gjennom hver av de 329 000 sidene og sladde forretningshemmeligheter og personopplysninger om pasientene som hadde vært med i utprøvingen av vaksinen. Dermed ville FDA bare kunne gi innsyn i 500 sider i måneden, noe som vil si at den siste siden ikke ville blitt offentlig før i 2076.

Dette fant ikke PHMPT seg i. I september 2021 gikk organisasjonen til søksmål mot FDA og vant fram. 6. januar 2022 beordret en dommer i Texas FDA til å gi innsyn i minst 55 000 sider i måneden, ifølge Bloomberg.

Dokumentet ble ikke lekket

Det er altså ikke riktig at Pfizer ble dømt til å frigi vaksinedata, slik Document skrev. Det var FDA som ble dømt til å gi raskere innsyn i dataene enn de opprinnelig ønsket.

Det er heller ikke riktig, som Steigan.no skrev, at FDA opprinnelig hadde bestemt at dokumentene skulle holdes hemmelig i 75 år. FDA ville gi innsyn i dokumentene, men anslo at det ville ta så lang tid å sladde personopplysninger og forretningshemmeligheter at det siste dokumentet ikke ville være klart før i 2076.

Flere privatpersoner har på Facebook hevdet at dokumentet ble lekket. Det stemmer heller ikke. Allerede 17. november 2021 ble dokumentet offentliggjort på hjemmesiden til PHMPT, etter at FDA hadde gitt organisasjonen innsyn i det.

Dokumentet det er snakk om ligger som nummer tre i denne listen, og kan lastes ned av alle:

Organisasjonen Public Health and Medical Professionals for Transparency Documents offentliggjorde dokumentet fra Pfizer på hjemmesiden sin 17. november 2021, etter å ha fått innsyn i det av amerikanske myndigheter. Skjermbilde: phmpt.org.

Oppsummering av mulige bivirkninger

Hva er så innholdet i dokumentet? Viser det at 1200 personer døde av Pfizers vaksine i løpet av 90 dager? Svaret på det er nei.

Even Fossum er vaksineforsker ved Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin ved Rikshospitalet. Han forklarer at Pfizer var forpliktet til å fortsette å registrere mulige bivirkninger etter at koronavaksinen deres fikk godkjenning i USA.

Even Fossum er vaksineforsker ved Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin ved Rikshospitalet. Foto: Ragnhild Eskeland.

– Det vil si medisinske hendelser som forekommer innen et visst tidsrom etter vaksinering, uten at de nødvendigvis er forårsaket av vaksinen. Hensikten er å fange opp potensielle bivirkninger der antall tilfeller etter vaksinering ligger høyere enn forventet, skriver Fossum i en e-post til Faktisk.no.

– Dokumentet er en oppsummering av slike mulige bivirkninger som ble registrert i ulike land etter at vaksinen ble tatt i bruk i desember 2020 og frem til 28. februar 2021.

Døde ikke nødvendigvis av vaksinen

I en oversiktstabell på side 7 i dokumentet står det at det er registrert 1223 dødsfall etter vaksinering i denne perioden. Det betyr imidlertid ikke at dødsfallene har noen direkte sammenheng med vaksinen, ifølge Fossum:

– De fleste land prioriterte å vaksinere de eldste og mest sårbare først. Det øker sannsynligheten for at naturlige dødsfall forekommer innenfor et visst tidsrom i forhold til vaksinering.

AFP faktasjekket lignende påstander allerede i desember i fjor. De konkluderte med at det ikke var noe i dokumentet som indikerte at det var en sammenheng mellom de 1223 dødsfallene og Pfizer-vaksinen.

Faktisk.no har gjentatte ganger skrevet om registrering av bivirkninger i Norge, og hvorfor det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom vaksinering og registrerte dødsfall.

Ikke oversikt over faktiske bivirkninger

I tillegg til uriktige påstander om 1200 dødsfall og lekking av et topphemmelig dokument, deles det som hevdes å være en lang liste over bivirkninger av Pfizers koronavaksine. Denne listen skal være hentet fra dokumentet, ifølge dem som deler den.

Denne listen over påståtte bivirkninger av Pfizers koronavaksine, deles også. Listen er fra dokumentet, men den er ikke en oversikt over faktiske bivirkninger. Skjermbilde: Facebook.

Det er riktig at listen er fra dokumentet, men den er ikke en oversikt over faktiske bivirkninger av Pfizer-vaksinen.

– Dette er en liste over medisinske tilstander som vaksineprodusenten følger spesielt nøye med på, uten at det nødvendigvis har forekommet noen slike tilfeller etter vaksinering, forklarer Fossum.

Den faktiske listen over mulige bivirkninger er presentert i tabell 7 fra side 23 og utover i dokumentet. Den inneholder kun noen av tilstandene som er listet opp i «list of adverse events of special interest».

Blant tilstandene som ikke er listet opp i tabellen over faktiske mulige bivirkninger, er «1p36 deletion syndrome», som omtales i artikkelen på Steigan.no. Dette er en medisinsk tilstand som er forårsaket av en genetisk skade på kromosom 1.

«Pfizer har altså sjøl registrert at 'vaksinen' deres kan føre til endringer av arvstoffet på en slik måte at offeret får lammelser, misdannelser, nedsatte intellektuelle evner, skader på hørsel og syn!» skriver Steigan.no.

Det er ikke riktig. «1p36 deletion syndrome» er nevnt under «adverse events of special interest», men det er ikke registrert noen slike tilfeller etter vaksinering, forklarer Fossum. Det er altså én av mange tilstander som vaksineprodusenter følger særlig nøye med på, men som ikke har blitt registrert så langt.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?