Faktisk.

Riktig at skadet pasient ble sendt ut av sykehuset

Det stemmer at Cathrine Johansen (35) ble sendt ut av venterommet på akuttmottaket på Sykehuset Østfold. Ifølge sykehuset var det for å beskytte henne fordi hun er uvaksinert og ikke kan bruke munnbind.

Cathrine Johansen ble skadet da hun var på ridetur. Historien om hennes møte med Sykehuset Østfold har blitt mye spredt på Facebook. Foto: Privat.

Johansen har skrevet et innlegg på Facebook der hun beskriver sin opplevelse av besøket hos Sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg. 35-åringen mener hun ble bortvist fra sykehuset fordi hun ikke har tatt koronavaksine, noe sykehuset avviser.

Innlegget har over 560 delinger, og i tillegg har et skjermbilde av innlegget blitt mye delt. De alternative nettstedene Hemali.no og Steigan.no har begge skrevet om hendelsen.

Faktisk.no har fått flere spørsmål om historien stemmer.

Det er ingen tvil om at Johansen var på sykehuset, men hun og sykehuset har to ulike versjoner av hva som skjedde.

Dette innlegget la Cathrine Johansen ut etter sykehusbesøket. Foto: Skjermdump, Facebook.

Fritak fra å bruke munnbind

Det var 5. desember at Johansen og to venninner var ute på ridetur. Hestene ble plutselig skremt av et dyr, og Johansen ble kastet av.

Johansen fikk store smerter etter dette, og problemer med å gå. Dagen etter dro hun til fastlegen, som henviste henne videre til sykehuset.

– Han ville sende meg med ambulanse, men jeg insisterte på at samboeren min kunne kjøre meg til sykehuset. Jeg syntes det var for dumt om jeg måtte okkupere en ambulanse, når jeg kunne bli kjørt, forklarer hun til Faktisk.no.

Vel fremme på sykehuset fikk hun sitte i en rullestol som de fant på venterommet. Johansen skal ha forklart ved ankomst at hun ikke kan bruke munnbind.

– På grunn av en posttraumatisk stresslidelse, har jeg fått fritak fra å bruke munnbind av fastlegen. Samboeren min derimot hadde munnbind på, forklarer hun.

Faktisk.no har sett fritaket fra fastlegen.

Følte seg ydmyket

På sykehuset tok de CT-bilder av bekkenet. Deretter ble hun trillet til akuttmottaket, hvor hun skulle vente mens legen skulle vurdere bildene og finne ut om hun trengte operasjon eller ikke. Samboeren fikk ikke vente sammen med henne der av hensyn til smittevern.

Det er det som skjer videre på venterommet det finnes to ulike versjoner av.

Johansen mener det ble en diskusjon rundt hvorvidt hun hadde fritak fra å bruke munnbind, eller ikke.

Det er uenighet om hva som skjedde da Cathrine Johansen var på Sykehuset Østfold Kalnes 6. desember. Men både Johansen og sykehuset er enige om at hun ble sendt ut av venterommet. Foto: Sykehuset Østfold.

– De fant ikke noe sted i journalen min at jeg har fritak fra å bruke munnbind. Jeg svarte at jeg har øvd på å bruke munnbind i ett år, men at jeg ikke får det til, forteller hun.

Johansen jobber selv i helsevesenet, men har vært sykemeldt under pandemien.

Det skal ha vært flere andre i venterommet, og Johansen følte det var ydmykende å måtte forklare sin helsetilstand foran andre pasienter. Johansen oppfattet også at det var et problem at hun ikke hadde tatt vaksine mot korona.

Har ikke tatt koronavaksine

– Jeg er ikke vaksine-motstander. Men jeg har avventet lenge med å ta korona-vaksinen, og har ennå ikke tatt den fordi jeg vet for lite om den, og har sett mange alvorlige bivirkninger, sier hun.

Johansen sier at en sykepleier til slutt skal ha sagt at hun ikke var velkommen på sykehuset.

– Han sa at hvis jeg avstår fra vaksinen, avstår jeg fra behandling på Kalnes.

35-åringen hevder at sykepleieren deretter prøvde å få henne ut av rullestolen, noe han etterhvert forsto ikke var mulig, siden Johansen ikke klarte å gå.

– Jeg begynte å gråte. Det var så ydmykende å oppleve dette. Jeg fikk sette meg tilbake i stolen. Deretter trillet han meg ut av sykehuset og sa «takk skal du ha».

Sykehuset kjenner seg ikke igjen

Etter sykehusbesøket sendte Johansen inn en klage til Sykehuset Østfold. Den har hun nå fått svar på. Den aktuelle sykepleieren, som var i dialog med Johansen, kjenner seg ikke igjen i hennes beskrivelse av hendelsesforløpet.

Faktisk.no har fått innsyn i brevet fra Sykehuset Østfold. Johansen har også delt det i sin helhet på Facebook.

Sykehuset skriver i brevet at siden det var mange pasienter i ventesonen, og de ikke hadde et skjermet sted hvor uvaksinerte kunne vente uten munnbind, ble det foreslått at hun kunne vente i bilen sammen med samboeren. På den måten kunne hun være beskyttet mot smitte.

Deretter skulle hun bli oppringt når hun skulle inn til en ortoped. Det var ikke meningen at hun skulle forlate sykehuset før hun fikk tilsyn og hadde snakket med legen.

– To helt forskjellige versjoner

Sykehuset mener selv de tilbød Johansen hjelp til å komme seg ut i bilen, men at hun på utsiden fikk kontakt med samboeren og da klarte seg selv.

I brevet skriver sykehuset at de beklager at Johansen sitter igjen med en vond opplevelse. De ønsker at alle som kommer dit skal bli behandlet med høflighet og respekt. Sykehuset har ikke noe godt svar på hvorfor besøket har blitt oppfattet så forskjellig.

Johansen har fritatt sykehuset fra taushetsplikten slik at de kan uttale seg til Faktisk.no.

– Det er vanskelig å forstå at samtalen mellom helsepersonellet og pasient har blitt oppfattet så ulikt. Det er to helt forskjellige versjoner, sier Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold.

Kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold, Bjørn Hødal, sier at alle som kommer til akuttmottaket skal få hjelp. Foto: Sykehuset Østfold.

Hødal sier at alle som kommer til akuttmottaket får hjelp.

– De som av ulike grunner ikke kan ta vaksine, eller ikke kan bruke munnbind, får samme hjelp som andre. Men det kan være at det er noen ekstra smitteverntiltak rundt disse pasientene, sier han.

– Det er for å beskytte dem mot smitte fra helsepersonell og medpasienter, samt å forebygge at pasienter uten beskyttelse smitter andre i sykehuset.

Skulle tilbudt visir

Hødal avviser at Johansen måtte forlate venterommet fordi hun ikke hadde tatt vaksine.

– Denne dagen var det mange pasienter i venterommet, og derfor var det vanskelig å finne et sted hvor Johansen kunne sitte skjermet fra andre med tanke på smitte. Sykehuset foreslo derfor at hun ventet i bilen på utsiden av akuttmottaket, siden hun ikke kan bruke munnbind.

Hødal sier at helsepersonellet oppfattet det som at det var aksept for denne løsningen, og at de ble enige om at de skulle ringe henne når legen var klar til å ta henne imot.

– I ettertid ser vi at situasjonen kunne vært løst annerledes ved å tilby pasienten visir om det var greit for henne. Da kunne hun ha ventet sammen med de andre pasientene på venterommet, sier kommunikasjonssjefen.

Hødal forklarer at Johansen ved ankomst ble spurt om hun var vaksinert, og opplyste selv at hun ikke hadde tatt vaksine, og ikke kunne bruke munnbind.

Prosedyrer når pasienter ikke kan bruke munnbind

Sykehuset skriver i brevet til Johansen at klagen har ført til at de på nytt har gjennomgått rutinene for å ivareta pasienter som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind.

Akuttmottaket tar selvkritikk på at prosedyren ikke er blitt gjennomgått på nytt i fagmiljøet, etter at munnbind i akuttmottakets ventesoner nylig er gjeninnført som følge av smitteutviklingen i samfunnet.

Sykehuset Østfold skriver videre at de oppfatter det slik at ulike alternativer for å løse situasjonen ikke ble tatt opp med Johansen.

Dette er prosedyrene når det kommer inn folk til akuttmottaket som ikke kan bruke munnbind:

  • Pasienter kan skjermes på eget rom eller område hvis det er mulig.
  • Pasienter kan tilbys et visir (som ikke sitter like tett til ansiktet) i stedet for munnbind dersom pasienten aksepterer dette.
  • Dersom ingen av de to nevnte alternativene er mulig, og pasienter må sitte i et område sammen med andre, må sykehuset støtte seg til at øvrige pasienter og medarbeidere benytter munnbind.

I brevet står det at alle medarbeiderne på sykehuset nå blir gjort kjent med de ulike alternativene.

Sender klagen videre

Cathrine Johansen er ikke fornøyd med sykehusets svar, og har derfor sendt klage til statsforvalteren.

– Jeg slipper ikke denne saken nå. Det var ingen pen behandling jeg fikk på sykehuset, sier hun.

På Facebook skriver Johansen at skaden ikke var et bekkenbrudd, men at hun har revet av en støttemuskulatur i låret. Johansen forklarer at hun delte historien på Facebook fordi hun håper å komme i kontakt med andre som var på venterommet denne dagen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?