Faktisk.

Nei, å spise kjøtt er ikke like kreft­frem­kal­lende som å røyke

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Påstand

Å spise kjøtt er like kreftfremkallende som å røyke

Sophie Elise Isachsen. Sophie Elises blogg, 10.09.2017

Konklusjon

Sophie Elise Isachsen viser til en dokumentarfilm, og påstår at det «å spise kjøtt er like kreftfremkallende som å røyke». I dokumentarfilmen vises det til «bearbeidet kjøtt», som er klassifisert som «sikkert kreftfremkallede for mennesker». Det er også tobakk og alkohol. At stoffene tilhører samme gruppe betyr imidlertid ikke at risikoen for kreft er like stor. Risikoen for å få kreft er betydelig større ved røyking enn ved inntak av bearbeidet kjøtt.

Påstanden er helt feil.

Bloggeren Sophie Elise Isachsen har de siste dagene havnet i avisspaltene igjen. Søndag forrige uke publiserte hun et blogginnlegg hvor hun blant annet hevdet at det «å spise kjøtt er like kreftfremkallende som å røyke». Innlegget ble skrevet etter at bloggeren hadde sett den populære Netflix-dokumentaren «What the Health». Ifølge dokumentarfilmskaperne selv avslører dokumentarfilmen «sammensvergelsene og korrupsjonen hos myndigheter og næringsliv som koster oss milliarder i helseutgifter og bidrar til å holde oss syke».

Blogger Sophie Elise Isachsen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Det er Bergens Tidende som har omtalt blogginnlegget, med tittelen «Mener Sophie Elise sprer falsk informasjon om kjøtt, ost og egg». Avisa har blant annet snakket med Martin Norum, personlig trener, mastergradsstudent i ernæring og forfatter av boken «Sterkere». Norum sier følgende:

Det er problematisk når bloggere uten ernæringskunnskap blogger om hva folk skal spise og gjengir sånne filmer ukritisk. Denne filmen er hyppig blitt kritisert for å komme med mange konklusjoner som ikke støttes i litteraturen.

Faktisk.no har vært i kontakt med Isachsens manager, Marte Schei. Hun sier at kilden til blogginnlegget er filmen Isachsen refererer til - altså dokumentarfilmen «What the Health». Når Faktisk.no ber om en kommentar til konklusjonen på denne faktasjekken, sender Isachsen via manager Schei lenker til to nettsider:

  1. Den første viser til en artikkel publisert hos Cancer.org i 2015, som omhandler klassifiseringen av bearbeidet kjøtt som «sikkert kreftfremkallende for mennesker». I artikkelen står det ingenting om hvor kreftfremkallende røykning er.
  2. Den andre viser til en artikkel publisert på nettsidene til The Guardian i 2015. Også denne omhandler den nye klassifiseringen av bearbeidet kjøtt. I artikkelen er blant annet professor Ian Johnson, som har forsket ved Institute of Food Research.

Johnson er sitert på følgende i artikkelen til The Guardian:

Det er helt galt å påstå at risikoen for å få tykktarms- og endetarmskreft av bacon og pølse er sammenlignbar med faren ved å røyke tobakk, som er fullt av kjente kreftfremkallende stoffer og som øker risikoen for lungekreft blant røykere med rundt 20 ganger.

Fire grupper

I dokumentarfilmen Isachsen har sett, vises det til at Verdens helseorganisasjons (WHO) kreftforskningsavdeling IARC satt bearbeidet kjøtt på listen over kreftfremkallende stoffer i 2015, etter at 22 forskere fra ti land hadde undersøkt mer enn 800 kreftstudier fra de siste 20 årene. Både i Norge og internasjonalt opererer man med fire ulike klassifiseringer. Slik ser Kreftforeningens oversikt ut, med eksempler:

  • Gruppe 1: Sikkert kreftfremkallende for mennesker: Røyking, alkohol, bearbeidet kjøtt, luftforurensning, radon, UV-strålig fra sol og solarier m.v.
  • Gruppe 2A: Sannsynlig kreftfremkallende for mennesker: Rødt kjøtt, Acrylamid i mat, nattarbeid, frisørarbeid, varme drikker (over 65 grader) m.v.
  • Gruppe 2B: Mulig kreftfremkallende for mennesker: Bensineksos, elektromagnetiske felt (mobiltelefon).
  • Gruppe 3: Ikke mulig å klassifisere: Kaffe, te.
  • Gruppe 4: Sannsynligvis ikke kreftsammenheng: Caprolactam (brukes i syntetiske fibere).

Forskningsgjennomgangen til IARC viste at et inntak på over 50 gram bearbeidet kjøtt daglig øker sjansen for å få tykktarm- eller endetarmskreft med 18 prosent. Bearbeidet kjøtt ble dermed klassifisert i gruppe 1 som «sikkert kreftfremkallende for mennesker». I den samme gjennomgangen ble rødt kjøtt satt i gruppe 2A, som «sannsynlig kreftfremkallende for mennesker».

WHO/IARC viste særlig til en samlestudie som anslo risikoøkningen for å få tykktarm- eller endetarmskreft ved inntak av bearbeidet og rød kjøtt samlet til å være jevnt stigende opp til et inntak på 140 gram, men at det er mer uklart hva som skjer med risikoen ved enda større daglige porsjoner.

I dokumentarfilmen «What the Health» fortelles dette via en sammenstilling av klipp fra flere amerikanske nyhetsinnslag, hvorav et av dem hevder at «pølser og bacon kan være like farlig som å røyke sigaretter». Men stemmer dette?

34 000 kreftdødsfall i verden årlig

WHO har utarbeidet en oversikt over vanlige spørsmål og svar om kreftrisiko ved inntak av rødt- og bearbeidet kjøtt. Her er et av spørsmålene, i Faktisk.nos oversettelse:

Bearbeidet kjøtt ble klassifisert som sikkert kreftfremkallende for mennesker (gruppe 1). Tobakk og asbest er begge også klassifisert i samme gruppe som sikkert kreftfremkallende i samme gruppe. Betyr dette at inntak av bearbeidet kjøtt er like kreftfremkallende som tobakksrøyking og asbest?

WHO besvarer spørsmålet slik:

Nei, bearbeidet kjøtt har blitt klassifisert i samme kategori som tobakksrøyking og asbest (IARC Gruppe 1, sikkert kreftfremkallende for mennesker), men dette betyr IKKE at de har samme farlighetsgrad. IARC beskriver hvor sterke vitenskapelige bevis det finnes for at et stoff er kreftfremkallende - ikke hvor stor kreftrisikoen er for det enkelte stoffet.

Et annet spørsmål tar for seg hvor mange krefttilfeller årlig som kan skyldes inntak av bearbeidet eller rødt kjøtt årlig. WHO svarer slik:

Ifølge en av de seneste anslagene gjort av den uavhengige forskningsorganisasjonen the Global Burden of Disease Project, kan rundt 34 000 kreftdødsfall i verden hvert år knyttes til høyt inntak av bearbeidet kjøtt. Det å spise rødt kjøtt er ennå ikke en beviselig årsak til kreft. Dersom de innrapporterte tallene beviste en årsakssammenheng, har the Global Burden of Disease Project estimert at høyt inntak av rødt kjøtt kan være årsak til 50 000 kreftdødsfall årlig på verdensbasis.

WHO avslutter med å skrive at kreft som følge av tobakksrøyking, til sammenligning, fører til omtrent 1 million dødsfall i verden årlig. De opplyser også at kreft som følge av alkoholinntak fører til 600 000 dødsfall, og mer enn 200 000 kreftdødsfall skyldes luftforurensning.

– Ikke like kreftfremkallende

Faktisk.no tar kontakt videre med Kreftregisteret, som samler inn data og utarbeider statistikk om kreftforekomsten i Norge og driver med forskning. Direktør Giske Ursin bekrefter at det ikke er like kreftfremkallende å spise kjøtt som å røyke. Ursin tror hun vet hvor misforståelsen om at det er like kreftfremkallende å spise kjøtt som å røyke kommer fra:

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret.
Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret. Foto: Kreftregisteret
I 2015 klassifiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) prosessert kjøtt som sikkert kreftfremkallende, mens rødt kjøtt er klassifisert som sannsynlig kreftfremkallende. Dermed kommer prosessert kjøtt nå i samme klasse som røyk.

At både prosessert kjøtt og røyk er klassifisert som sikkert kreftfremkallende, er ikke det samme som at risikoen er like stor. Graden av kreftfremkallenhet er ekstremt forskjellig.

Rødt, saltet og bearbeidet kjøtt kan øke risikoen for tarmkreft. Ifølge Kreftregisteret er det imidlertid bare en moderat andel av forekomsten av tarmkreft som kan tilskrives kosthold og livsstil. Ursin sier følgende:

For lungekreft kan derimot over 80 prosent tilskrives røyking.

Direktøren understreker at Kreftregisteret støtter kreftrådene fra WHO som anbefaler å begrense inntaket av rødt og bearbeidet kjøtt. Dette fordi noe av kreftforekomsten kan forebygges med godt kosthold og en aktiv livsstil.

Lavere risiko

Den britiske organisasjonen Cancer Research UK har oppsummert forskjellene mellom kreftrisiko som følge av røykning og inntak av bearbeidet og rødt kjøtt i en grafikk:

Grafikk: Cruk.org

Tallene omhandler Storbritannia. I et blogginnlegg publisert 26. oktober 2015, forklarer de forskjellene slik:

Bearbeidet kjøtt har blitt klassifisert som sikkert kreftfremkallende (eller Gruppe 1-kreftfremkallende) - den samme gruppen som inkluderer røyking og alkohol. Og rødt kjøtt er sannsynlig kreftfremkallende (eller Gruppe 2-kreftfremkallende) - den samme gruppen som inkluderer nattarbeid. Selv om dette kan høres alarmerende ut, er det viktig å huske på at disse gruppene viser hvor sikre IARC er på at rødt og bearbeidet kjøtt er kreftfremkallende, ikke hvor kreftfremkallende de er.

Tilsvar

Via sin manager Marte Schei kommer Sophie Elise Isachsen med følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

Etter å ha sett filmen som kom med flere påstander jeg mener er urovekkende og alvorlige, gjorde jeg en runde med research på aktuelle og hva jeg opplever som troverdige nettsider. Samlet er min oppfatning at industrielt kjøtt er kreftfremkallende. Noe som stemmer overens med WHO-artikkelen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?