Faktisk.

Nei, Ap har ikke doblet eien­doms­skatten i Bergen

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Påstand

Ap har doblet eiendomsskatten i Bergen.

Harald Victor Hove, Høyre. Dag og Tid, 28.06.2019

Konklusjon

Uansett hvilke tall man legger til grunn, er det ikke riktig at eiendomsskatten i Bergen er doblet etter at Ap fikk byrådslederen i 2015. Tall fra SSB viser at skattesatsen ikke har blitt endret. Inntekten fra eiendomskatt har økt med 17 prosent, og er dermed ikke dobbelt så høy som i 2015. Overfor Faktisk.no har Hove hevdet at skatt på næringseiendom har mer enn doblet seg mens Ap har styrt. Nivået på denne skatten ble sist endret i 2013. Inntekten fra skatt på næringseiendom har økt med 19 prosent etter at Ap fikk byrådslederen. Denne skatten er altså heller ikke doblet.

Påstanden er helt feil.

Høyre og Arbeiderpartiet kjemper hardt om hvem som skal ha makten i Bergen etter valget. De fire siste årene har byen blitt styrt av Ap sammen med Venstre og KrF. Før det hadde Høyre byrådslederen i 12 år.

Eiendomsskatt er en av sakene som skiller de to hovedmotstanderne. Høyre går til valg på å halvere eiendomsskatten i neste periode, og på sikt fjerne den helt. Ap mener på sin side at det er nødvendig å sikre kommunens inntekter gjennom eiendomsskatt. Partiet vil imidlertid jobbe for å øke bunnfradraget ytterligere, slik at skatten blir mer rettferdig, ifølge kommunevalgprogrammet.

14. juni møttes Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove, og ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) til debatt i Politisk kvarter på NRK. Da det ble snakk om bompenger, sa Hove at det er et opprør i Bergen mot kostnadene som Ap legger på bilistene. Videre sa han:

De legger også kostnader på toppen av dette. Dobling av eiendomsskatt, vi har økte kommunale avgifter.

26. juni var Hove i debatt med Aps byrådslederkandidat, Roger Valhammer, på TV 2 Nyhetskanalen. Også da sa Hove at:

Eiendomsskatten er doblet under dette byrådet.

I et intervju med avisen Dag og Tid 28. juni kom Hove med den samme påstanden igjen:

Ap har dobla eigedomsskatten i Bergen.

Stemmer det at Ap har doblet eiendomsskatten i Bergen de fire siste årene? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Viser til budsjettforslag

Faktisk.no har spurt Hove om dokumentasjon for påstanden. I en e-post skriver valgkampsjef i Bergen Høyre, Marte Leirvåg, at eiendomsskatten for næring har mer enn doblet seg i perioden Arbeiderpartiet har styrt i Bergen.

– For 2019 ble det budsjettert med 426 millioner i eiendomsskatt for næringseiendom. I det siste budsjettet daværende byrådsleder fra Høyre, Martin Smith-Sivertsen, la frem, ble det foreslått at det skulle tas inn 204 millioner. Denne økningen på 224 millioner utgjør mer enn en dobling av eiendomsskatten for næring, skriver hun.

Leirvåg viser videre til at Hove «har i sine uttalelser hevdet at eiendomsskatten har doblet seg, uten å spesifisere hvilken eiendomsskatt det er snakk om».

– Holder vi eiendomsskatt for bolig og næring fra hverandre er det riktig at eiendomsskatten for næring har doblet seg. I sum er ikke eiendomsskatten doblet, men den er 62 prosent høyere enn det som lå inne i det forrige Høyre-byrådets forslag til budsjett.

Ifølge Leirvåg har byrådet i Bergen i flere debatter nektet for at eiendomsskatten har økt fordi skattesatsen ikke er endret. Dette er ikke Høyre enig i.

– Da byrådet gjennomførte retaksering av næringseiendom som førte til økte boligverdier og også skattegrunnlag, var det fullt mulig å justere ned skattesatsen slik at inntektene fra eiendomsskatten holdt seg stabilt. Byrådet ønsket ikke å gjøre dette og krever dermed inn betydelig mer enn før. I 2015 lovde Harald Schjelderup å ikke øke eiendomsskatten. Det løftet har han brutt, hevder Høyres valgkampleder.

Les mer om hvordan eiendomsskatten fastsettes her:

Eiendomsskatten avskaffes

Eiendomsskatten i Bergen har en intrikat historie.

I 2011 fjernet det daværende byrådet i Bergen eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger. Dette byrådet besto av Høyre, Frp, og KrF.

Endringen trådte i kraft i 2012. Ifølge Bergens Tidende ble hendelsen markert med både champagne, kaker og fyrverkeri på en fest Huseiernes Landsforbund arrangerte på Hotel Norge. Daværende ordfører Trude Drevland (H) og finansbyråd Liv Røssland (Frp) var til stede under feiringen.

Trude Drevland (H) var ordfører i Bergen både da eiendomsskatten ble fjernet i 2012, og da den ble gjeninnført i 2014. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

I 2014 vedtok bystyret i Bergen å gjeninnføre eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger, denne gangen med en skattesats på 2,6 promille og et bunnfradrag på 750 000 kroner. Forslaget ble fremmet av Høyre, Frp, Venstre, KrF og Byluftlisten, og ble vedtatt med deres stemmer.

Et annet forslag som ble fremmet samtidig lød som følger: «Bystyret vil arbeide for å redusere eller fjerne eiendomsskatten på sikt, dersom den økonomiske situasjonen tillater dette». Dette forslaget fikk støtte fra Høyre, Ap, Frp, Venstre, KrF, Sp og Byluftlisten.

Skattesatsen er ikke blitt endret etter dette.

Uendret skattesats

I Politisk kvarter satte Hove eiendomsskatten i sammenheng med bompengeopprøret i Bergen, og hevdet at byrådet «legger kostnader på toppen av dette». Da er det naturlig å tolke ham som at han hevder at eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger har blitt dobbelt så høy etter at det Ap-styrte byrådet tok over i 2015.

Overfor Faktisk.no har Hove hevdet at eiendomsskatten på næringseiendom har doblet seg. I det følgende skal vi derfor se på alle former for eiendomsskatt i Bergen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har statistikk for eiendomsskatten i alle landets kommuner. Her kan vi se hvordan eiendomsskatten i Bergen har utviklet seg de siste årene.

Uansett hvilke tall man legger til grunn, er det feil at eiendomsskatten i Bergen har blitt fordoblet under det rødgrønne byrådet.

Vi kan begynne med å se på utviklingen i nivået på eiendomsskatten. Merk at eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger først skiller seg fra eiendomsskatten på annen eiendom fra og med 2015.

Eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger er på 2,6 promille. Det er samme sats som i 2014, før det rødgrønne byrådet tok over.

Siden skattesatsen er uendret, kan den ikke være dobbelt så høy som før.

Ingen dobling

Eiendomsskatten på næringseiendom ble satt opp fra 3 til 5 promille i 2013, ifølge SSBs tall. På dette tidspunktet var Trude Drevland Høyres ordfører i Bergen. Siden 7 promille er den høyeste skattesatsen en kommune kan ha, er det umulig å doble skatten på næringseiendom i Bergen.

Vi kan også se på Bergens inntekter fra eiendomsskatt i SSBs statistikk.

Som grafikken viser, hentet Bergen inn drøyt 515 millioner kroner i eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i 2015 og nesten 598 millioner i 2018. Dette er en økning på 16 prosent.

De totale inntektene Bergen kommune har fått fra eiendomsskatt, har økt fra 738 millioner kroner i 2015 til 865 millioner i 2019. Dette er en økning på 17 prosent.

Hove har presisert at den påståtte doblingen gjelder skatt på næringseiendom. Bergen kommunes inntekter fra annen eiendom (næringseiendom, kraftverk og lignende) var på 223 millioner kroner i 2015 og 267 millioner i 2018. Dette er en økning på 19 prosent.

Ingen av disse økningene er en dobling.

Det siste tallet vi kan se på, er eiendomsskatten på en standard 120 kvadratmeter enebolig. I Bergen økte den fra 6466 kr i 2015 til 7500 kr i 2018, altså 16 prosent. Heller ikke dette er en dobling.

Ifølge SSB er eiendomsskatten på en slik bolig på 7000 kroner i Bergen i 2019, antakelig fordi bunnfradraget har blitt økt.

Verken inntektene fra eiendomsskatt eller utviklingen i skattenivået tyder på at eiendomsskatten i Bergen er doblet under Ap, slik Hove påstår.

Bruker feil tall fra budsjettet

Hove skriver også at det rødgrønne byrådet i Bergen har budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på 1034 millioner kroner i 2019.

Selv om man kan finne tallet Hove viser til i budsjettet, fremgår det tydelig at det er utdatert.

Like etter tabellen der 1034 millioner kroner er nevnt, står det:

Kemneren melder at retakseringen av eiendomsmassen i Bergen er på vei inn i sluttfasen. Det gjenstår pr dags dato ca 1200 eiendommer som skal takseres. Basert på en fremskriving av eiendommene som er behandlet så langt, estimeres det nå en inntekt på mellom 380-400 millioner. Estimatet er usikkert, først og fremst fordi de gjenstående næringseiendommene delvis er komplekse eiendommer som kan avvike fra eiendommene som til nå er taksert.

For boligene er nå formuesgrunnlaget fra Skatteetaten mottatt og bearbeidet og Kemneren forventer ingen store avvik her.

Deretter følger et justert anslag for inntektene fra eiendomsskatt. Dette er på 981,6 millioner kroner.

Selv hvis man la til grunn at anslaget på 1034 millioner kroner var riktig, ville det være feil at eiendomsskatten i Bergen har blitt doblet under det rødgrønne byrådet. Inntektene fra eiendomsskatt i 2015 var på 738,4 millioner kroner. Det er mer enn halvparten av 1034 millioner.

Byrådets oppdaterte anslag på 981,6 millioner kroner kan dermed heller ikke utgjøre noen dobling av eiendomsskatten i Bergen.

Viser til politikk som aldri ble gjennomført

Hove viser også til Høyres budsjettforslag for 2016 som belegg for at Ap har doblet eiendomsskatten på næringseiendom.

I forslaget opererer Høyre med inntekter fra skatt på næringseiendom på 204 millioner kroner hvert år i perioden 2016 til 2019. Ifølge Hove har Ap budsjettert med 426 millioner i inntekter fra skatt på næringseiendom i 2019.

Siden Høyre havnet i opposisjon etter kommunevalget i 2015, fikk budsjettforslaget Hove viser til bare støtte fra Høyre i bystyret. Det fikk dermed ingen konsekvenser for den faktiske eiendomsskatten i Bergen.

En sammenligning av dagens inntekter fra eiendomsskatt med en fremskriving fra et budsjettforslag som aldri ble vedtatt, kan ikke brukes som belegg for at eiendomsskatten har blitt doblet.

Det er heller ikke riktig at det rødgrønne byrådet har budsjettert med 426 millioner i eiendomsskatt for næringseiendom. Dette tallet kommer fra et tidligere anslag som har blitt nedjustert i budsjettet Hove viser til.

Det gjeldende anslaget for inntekter fra eiendomsskatt på næringseiendom er på 390 millioner kroner. Dette er ikke dobbelt så mye som 204 millioner.

Hove hevder videre at de totale inntektene fra eiendomsskatten i byrådets budsjett er 62 prosent høyere enn anslaget i Høyres alternative budsjett fra 2016. Det er også feil.

Mens Høyre anslo 640 millioner i inntekter fra eiendomsskatt i 2019, er det budsjettert med 981,6 millioner i byrådets budsjett for 2019. Veksten er dermed på 53 prosent, og ikke 62 prosent.

Selv hvis vi la Høyres alternative budsjett til grunn, slik Hove gjør, ville det altså være feil at Ap har doblet eiendomsskatten på næringseiendom i Bergen.

Oppsummering

  • Det stemmer ikke at eiendomsskatten er doblet etter at Ap overtok makten i Bergen i 2015.
  • Fra 2015 til 2018 økte inntektene fra eiendomsskatt med 17 prosent, ifølge SSB.
  • Inntekten fra eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig økte med 16 prosent, mens det var en økning på 19 prosent for næringseiendom.
  • Skattesatsen for eiendomsskatt i Bergen har vært uendret siden 2015.

Tilsvar

Harald Victor Hove har følgende kommentar til Faktisk.nos konklusjon:

– Målet vårt i valgkampen har vært å synliggjøre for velgerne at regningen for eiendomsskatt i Bergen har økt. Dette til tross for at Harald Schjelderup (Ap) i 2015 lovet å ikke gjøre det. Uttalelsene du viser til vedrørende dobling har vært upresise, og det er selvfølgelig beklagelig. 

– Det medfører ikke riktighet å si at eiendomsskatten ikke har økt i Bergen. Byrådet tar inn 240 millioner kroner mer i 2019, enn i 2016. Det er en stor økning for bergenserne. Alle bergensere har fått en større regning for eiendomsskatt i år enn i fjor fra dette byrådet. Samtidig har eiendomsskatten på næring nær doblet seg (186 millioner kroner mer enn foreslått i 2016. 91,2% økning). 

– Vi går til valg på å halvere eiendomsskatten i neste periode, og på sikt fjerne den helt. Vi mener eiendomsskatten gjør at Bergen er en for dyr by å bo i og bidrar til at familiebudsjettet ikke går opp. Det skal Høyre gjøre noe med.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?