Faktisk.

Nei, 80-90 prosent av bilparken er ikke elektrisk

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Påstand

Vi har begynt med elektrifisering av bilparken, og er nå oppe i 80-90 prosent.

Jonas Gahr Støre. TV 2 Partilederdebatt, 06.09.2023

Konklusjon

Det er ikke riktig. Det er andelen førstegangsregistrerte personbiler som er nullutslippskjøretøy som i dag ligger på 81,7 prosent. Den totale elektrifiseringen av bilparken var ved utgangen av 2022 på 20,54 prosent.

Under onsdagens partilederdebatt på TV 2 var klima ett av kveldens hovedtema da de ni debatterende partilederne hadde møtt opp på Deichmanske bibliotek i Bjørvika, Oslo.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre var klar på hva han mener må til for at klimamålene skal nås og for å utvikle norsk industri, nemlig at utslippene må ned. Støre sier at regjeringen nå jobber med å telle tonn og kroner, og påpeker at vi må ha mer fornybar kraft.

Deretter fortsetter statsministeren med å si at elektrifiseringen av den norske bilparken har begynt.

– Vi har nå begynt med elektrifisering av bilparken, vi er oppe i 80-90 prosent, sier Støre.

Statsministeren fortsetter deretter med å fortelle hvilke kjøretøy som står for tur.

– Nå skal vi videre til tunge kjøretøy, til båter og til fly.

Men ser vi virkelig så mange Teslaer på veiene at det kan være riktig at andelen elektriske biler ligger på mellom 80 og 90 prosent?

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og de andre partilederne i diskusjon under onsdagens partilederdebatt på TV 2. Foto: Emilie Holtet / NTB

Mindre elbilpark enn som så

Vi har sett på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser alle registrerte biler i Norge i 2022. Av personbilene er det 20,5 prosent av alle de registrerte bilene som er rene elbiler.

Hvis vi også inkluderer både ladbare og ikke ladbare hybridbiler i regnestykket, ligger andelen på 32,5 prosent av alle registrerte personbiler.

Det stemmer altså ikke at bilparken i Norge er 80-90 prosent elektrifisert.


Inkluderes alle typer kjøretøy i regnestykket, står elektriske kjøretøy for 14,8 prosent av bilparken i Norge. Hvis vi også her inkluderer hybridbiler, er andelen 23 prosent.

Nyregistrerte personbiler

Til Faktisk.no sier Kristoffer Thoner, statssekretær ved Statsministerens kontor, at Støre ikke mente den totale bilparken.

– Statsministeren refererte til andelen elbiler av nybilsalget, sier Thoner.

Av alle nyregistrerte biler skal det altså ifølge Statsministerens kontor være 80-90 prosent elbiler. Og hadde statsministeren sagt dette i partilederdebatten, så ville han hatt rett.

Ifølge Statens vegvesens kjøretøyregister, er nemlig 81,7 prosent av alle nyregistrerte personbiler i 2023 nullutslippskjøretøy. Det vil si biler som enten er helelektriske eller drives på hydrogen.

På tallene fra Statens vegvesen ser vi at andelen nye personbiler som er nullutslippskjøretøy har økt de siste årene. Fra 2020 til 2021 økte andelen nyregistrerte personbiler som er helelektriske med 10,4 prosent, og året etter var økningen av den samme andelen på rett under 15 prosent.

Veien videre

I Nasjonal transportplan for 2018-2029, som ble lagt frem av regjeringen Solberg, ble følgende mål presentert (og de samme målene ble videreført i den oppdaterte Nasjonal transportplan 2022-2033):

  • Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025.
  • Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.
  • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy.
  • Innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentrene være tilnærmet nullutslipp.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?