Faktisk.

Satel­litt­bilder viser 11 strategiske bombefly 20 mil fra Norge

Satellittbilder av en russisk flybase nær norskegrensen viser et økt nærvær av langtrekkende strategiske bombefly. Flyene har kapasitet til å angripe mål i USA og hele Europa med atombomber.

hovedbilde
Et satellittbilde tatt 7. oktober viser syv strategiske bombefly av typen Tu-160 (markert i rødt) og fire Tu-95-fly (markert i gult) på Olenja-flybasen på Kolahalvøya. Foto: Planet Labs PBC

Om formiddagen 7. oktober var det skyfri himmel og flott høstvær ved Olenja flybase på Kolahalvøya.

Et bilde som ble tatt fra verdensrommet klokken 10.22 norsk tid, viser knivskarpt hvilket skremmende luftarsenal Vladimir Putin nå har satt opp på den nordlige flybasen mindre enn 20 mil fra norskegrensen.

Syv fly av typen Tu-160 Blackjack og fire Tu-95 Bear-H sto da parkert på flyplassen, viser det detaljrike bildet Faktisk Verifiserbar har innhentet fra den amerikanske satellittoperatøren Planet.

To dager senere viser et annet bilde en av Tu-160-bomberne klar til å ta av på rullebanen.

30. september vakte det internasjonal oppsikt da The Jerusalem Post meldte om en uvanlig utplassering av russiske bombefly på Kolahalvøya. Satellittbildene som den israelske avisen presenterte, viste fire Tu-160-fly og tre Tu-95 i august og september.

Nå viser analysene til Faktisk Verifiserbar av Planets satellittbilder at tilstedeværelsen av de strategiske bombeflyene på Kolahalvøya er av langvarig karakter, og at den har økt i omfang. Flyene er til vanlig stasjonert på Engels flybase 720 kilometer sørøst for Moskva.

Et Tu-160-bombefly står klar til takeoff på rullebanen 9. oktober. Til venstre i bildet er en rekke fly av typen Tu-22M3 stuet sammen på et område som brukes til å lagre fly som ikke er i operativ tjeneste. Foto: Planet Labs

Verken forsvarssjefens talspersoner eller Etterretningstjenesten vil begi seg inn på å tolke avsløringen til Faktisk Verifiserbar.

– Høsten bærer tradisjonelt preg av høyere aktivitet i de russiske styrkene. Vi befinner oss for tiden i en spesiell situasjon og har økt vår aktivitet med tanke på å gi en best mulig situasjonsforståelse. Sammen med våre nasjonale og internasjonale partnere monitorer vi situasjonen kontinuerlig, sier oberstløytnant og talsperson for forsvarssjefen, Per Espen Strande.

To ganger lydens hastighet

Tu-160 ble utviklet under den kalde krigen, og omtales som verdens største bombefly. Det har en toppfart på over to ganger lydens hastighet, og kan tilbakelegge 2200 kilometer på en time.

Et Tu-160 Blackjack strategisk bombefly identifisert av norske F-16 på QRA-beredskap i oktober 2021. Foto: Forsvaret

Analyser av daglige Planet-satellittbildeoppdateringer fra basen ved byen Olenegorsk, viser at de fire første Tu-160-flyene var synlig på stedet 21. august. Deretter ser man tre Tu-95 den 25. september. På flere av satellittbildene ses flyene på taksebanen eller på rullebanen.

For få dager siden var altså det totale antallet strategiske bombefly kommet opp i 11.

– Det høres litt mye ut, og at de har vært der så lenge, var den første kommentaren fra luftmaktsekspert Lars Peder Haga da han fikk høre om funnene.

Etter å ha studert bildet fra 7. oktober, er han ikke i tvil:

– Det er ingen tvil om at det er Tu-160 og Tu-95 strategiske bombefly på bildet, sier Haga, som er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen.

– Deployering og øving med strategiske bombefly er i seg selv en form for kjernefysisk avskrekking, så i det store bildet kan det vel leses som en del av Putins atomvåpentrusler, sier Haga.

Professor Katarzyna Zysk ved Institutt for forsvarsstudier støtter Hagas resonnement:

– Det at flyene er utplassert der er en del av Putins avskrekking, og han vil med dette understøtte og gi kjernefysisk avskrekking og truslene troverdighet, sier Zysk. Hun bemerker at de strategiske bombeflyene tidvis er blitt utstasjonert på Kola helt siden 2007.

– Jeg har ikke tallgrunnlag for å si om dette er et uvanlig omfang i antall fly. Men denne spredningen av strategiske bombefly til fremskutte baser langs den arktiske kysten er nok innenfor det vi kunne forvente under øvelser generelt, og i den spente situasjonen vi er i nå spesielt, sier hun.

Lars Peder Haga er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen. Foto: Forsvaret

Kan være ledd i atomøvelse

Under den kalde krigen skulle Olenja-flybasen fungere som et springbrett for Tu-95-bombefly mot USA, og hadde en avgjørende betydning for Sovjet.

I 2005 besøkte Putin flybasen etter å ha deltatt i et Tu-160-treningstokt fra Moskva til Kola. Under oppholdet på Olenja mottok han en modell av det langtrekkende bombeflyet som ble bygget på slutten av sovjettiden.

Russlands president Vladimir Putin fikk en modell av Tu-160-flyet han hadde vært på treningstokt med. Foto: Reuters/NTB

Haga, som forsker på russisk luftmakt og militærmakt, tror det er flere grunner til det økte nærværet av strategiske bombefly på Olenja.

– Flyplassen er en fremskutt base for strategiske bombefly, og de trenger å øve på å forflytte seg dit og operere derfra. Slik kan det være en del av den normale treningssyklusen for det strategiske bombeflyvåpenet, sier Haga til Faktisk Verifiserbar.

Satellittbildet fra 29. september viser to Tu-160 som har ankommet Olenja-flybasen etter et tokt. Foto: Planet Labs

Utstasjoneringen av bombefly på Kolahalvøya sammenfaller med at russiske militære myndigheter har sendt ut varsler om omfattende skyteøvelser i Barentshavet torsdag til lørdag denne uken.

Aktivitetene kan tyde på at den russiske atomøvelsen Grom («Torden») er under oppseling, mener Haga.

– Øvelse Grom er etter min mening den sannsynlige årsaken til deployeringen. I så fall vil den trolig gå av stabelen i løpet av en uke eller så, sier luftmaktseksperten.

Også Zysk mener utplasseringen kan ses i sammenheng med den kommende øvelsen.

– Nordområdene og Arktis har alltid vært viktig for Russland siden tidlig på 2000-tallet.

– Betyr utplasseringen av de strategiske bomberne at konflikten mellom Putin og Vesten, og krigen i Ukraina, nå har rykket nærmere Norge?

– Den har aldri vært langt unna oss. Det russiske øvelsesmønstret det siste tiåret har tydet på at Russland ser en tettere strategisk sammenheng mellom militære operasjoner i Østersjøen, Svartehavet, og i nordområdene.

– Nordflåten og bastionforsvaret er tiltenkt en mulig rolle i konflikter i andre regioner, ikke bare for å forsvare de militære basene på Kola, men potensielt også for å bidra til en horisontal og vertikal eskalering i tilfellet en lokal konflikt som den vi ser i Ukraina skulle eskalere til å involvere direkte en annen stormakt, som USA og NATO. Russland har demonstrert denne tilnærmingen under flere årlige strategiske øvelser, som Zapad, Kavkaz og Ladoga i de europeiske delene av Russland.

Katarzyna Zysk er professor ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Forsvaret

Grom er den årlige store øvelsen for Russlands strategiske kjernefysiske styrker. En såkalt «kjernefysisk triade» regnes som det beste avskrekkingsmiddelet mot et overraskende angrep, og består av flybaserte kryssermissiler, ubåtbaserte missiler og landbaserte ballistiske missiler.

– I 2020 foregikk øvelsen Grom i begynnelsen av desember, i 2021 ble øvelsen utsatt til februar 2022, mindre enn en uke før fullskalainvasjonen av Ukraina. Det var helt åpenbart ment som en advarsel til Vesten om å ikke blande seg inn, sier Haga.

Et Tu-95 Bear-H bombefly under atomøvelsen Grom i februar 2022.

Har angrepet ukraniske mål

Ifølge ukrainsk militæretterretning brukes flere av de strategiske bombeflyene som befinner seg på Kola til å angripe ukrainske mål. 8. oktober ble syv Tu-160 utstyrt med Kh-101-kryssermissiler på Olenja-basen, skriver ukrainsk etterretning på sine nettsider.

Førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen sier at det er mulig at flyene er utstasjonert frem til Olenegorsk for å plukke opp missiler som er lagret der.

– Det kan hende at det er enklere å flytte flyene til missillagrene enn å flytte missiler til Engels med jernbane eller på landevei. Særlig dersom angrepene mandag var planlagt på relativt kort varsel, sier Haga.

En annen mulighet er at flyene er utstasjonert bort fra Engels flybase 47 mil unna Ukrainas grense for å avlaste den.

– Kanskje har de behov for å rydde plass der for vedlikehold etter langvarige pågående operasjoner, eller de vil fordele belastningen på bakkemannskaper til klargjøring av fly på to baser, sier Haga.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?