Faktisk.

Man kan ikke slå fast at Oslo har verdens dyreste taxisystem

Vanskelige beregninger: Det er ikke lett å sammenligne taxipriser mellom ulike byer. Bildet viser en taxi fra Nedre Romerike Taxi som kjører i Oslos gater.
Vanskelige beregninger: Det er ikke lett å sammenligne taxipriser mellom ulike byer. Bildet viser en taxi fra Nedre Romerike Taxi som kjører i Oslos gater. Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Påstand

Norges hovedstad har verdens dyreste og minst effektive taxisystem.

Dagfinn Nordbø. VG, 30.10.2017

Konklusjon

Det finnes ingen offisiell statistikk som sammenligner taxiprisene mellom ulike byer i forskjellige land. Det finnes imidlertid enkelte uoffisielle sammenligninger. Én prissammenligning fra 2015, foretatt av banken UBS, viser at Oslo har de dyreste taxiprisene. Mens en ferskere sammenligning fra Deutsche Bank lister opp fem byer med høyere taxipriser enn Oslo. Det er en viss usikkerhet knyttet til begge sammenligningene. Basert på disse tallene, samt beregninger og uttalelser fra forsker Jørgen Aarhaug i Transportøkonomisk institutt, er det ikke sikkert at Oslo har verdens dyreste taxipriser.

Påstanden er ikke sikker.

Forfatter og satiriker Dagfinn Nordbø er en ivrig kronikkskribent, og har blant annet fått en rekke kronikker publisert i VG og Aftenposten. I en kronikk publisert i VG 30. oktober tar han for seg hovedstadens taxivirksomhet. I ingressen på kronikken skriver han at Norges hovedstad har verdens dyreste og minst effektive taxisystem.

Han bruker påstanden som ledd i en argumentasjon mot Taxiforbundet, som tidligere samme dag hadde publisert en kritisk kronikk mot taxikonkurrenten Uber.

Nordbøs ingress inneholder to påstander. Den ene dreier seg om pris, den andre om effektivitet. Det er påstanden om at Oslo har verdens dyreste taxisystem vi skal se nærmere på her.

Har ingen kilde

Faktisk.no tar kontakt med Dagfinn Nordbø for å høre hva som ligger til grunn for påstanden om at Oslo har verdens dyreste drosjepriser.

Nordbø opplyser at han ikke har noen konkret kilde å vise til for sin påstand. Han mener imidlertid å huske å ha sett at Oslos taxier er dyrest i ulike sammenligninger. Samtidig mener han at det kanskje kan være like dyrt i Stockholm.

Til Faktisk.no utelukker han ikke at påstanden han fremmer i kronikken kan være feil.

Sluttet å publisere sammenligninger

Statistisk sentralbyrå (SSB) har en egen statistikk for taxipriser. Tallene for 2016 viser en snittpris på 29,87 kroner per kilometer for hele landet.

Seniorstatistikkrådgiver Geir Martin Pilskog har vært med på å utarbeide statistikken. Han opplyser at han er ikke er kjent med noen offisiell internasjonal statistikk som sammenligner taxipriser, og at han er rimelig sikker på at dette ikke finnes.

Forsker Jørgen Aarhaug i Transportøkonomisk institutt har tidligere gjennomført sammenligninger av taxipriser mellom ulike byer i forskjellige land. Fordi det er mange kompliserende faktorer i beregningene av prisene, mener han selv at disse ikke er spesielt gode, og har derfor sluttet å publisere sammenligningene.

Ulik bruk kompliserer sammenligningen

Han trekker blant annet frem kurs- og kjøpekraftkonvertering, ulik bruk av taxi og forskjellige måter å beregne prisene på.

En klassisk London-taxi er for eksempel ganske dyr. Men den reflekterer ikke en typisk taxipris i London. Den vanligste taxituren der er en forhåndsbestilt tur i en såkalt minicab. Det finnes mer enn fem ganger så mange slike som «London-taxier».

Sammenligningene kan bli veldig rare, og du kan egentlig vise det du ønsker å vise, forteller Aarhaug:

Hvis du vil vise at det er horribelt dyre taxipriser i Oslo, kan du ta utgangspunkt i dem som selger turer på Oslo S og Stortorvet og sammenligne disse med forhåndsbestilte turer i andre europeiske storbyer, hvor de skiller mellom forhåndsbestilte og gatebestilte turer.

Samtidig påvirker også kollektivtilbudet taxiprisene. Forskeren viser til at byer med dårligere kollektivtilbud, gjerne har et bredere taximarked. Der får du enkelte aktører med lavere priser, og andre med høyere priser. Det gjelder spesielt i byer med fri prissetting.

Fem byer med høyere priser i Deutsche Bank-rapport

Selv om det ikke finnes noen offisiell statistikk, er det gjort ulike internasjonale sammenligninger av taxipriser. De viser sprikende resultater.

Den sveitsiske banken UBS har sammenlignet taxipriser i rapporten Prices and Earnings 2015. Der er Oslo byen med de dyreste taxiene, foran Zurich, som er nest dyrest. Rapporten tar utgangspunkt i typiske priser for en fem kilometer lang kjøretur.

Den tyske storbanken Deutsche Bank har foretatt en lignende sammenligning i rapporten Mapping the world's prices, med tall fra 2017. Her sammenlignes prisene for en typisk tur på åtte kilometer. I denne rapporten er det Zurich som har de dyreste drosjene, mens Oslo havner på sjetteplass, også bak Tokyo, Stockholm, København og Amsterdam.

Stockholm dyrere i ny beregning

Forsker Aarhaug forteller imidlertid at hvis man tar utgangspunkt i sammenlignbare turer mellom Oslo Taxi og Stockholm Taxi, så vil ikke prisforskjellen være spesielt stor. På spørsmål om det kan slås fast at Oslo har verdens dyreste taxipriser, svarer han følgende:

Det er ikke sikkert eller delvis galt. Du kan konstruere sammenligninger der Oslo blir dyrest, men det er ganske sammenlignbart prisnivå med Stockholm, København og Helsinki. I min siste sammenligning var Stockholm litt dyrere.

Etter at Faktisk.no tok kontakt med forskeren, har han foretatt en ny sammenligning mellom Oslo Taxi, Taxi Stockholm og Taxa 4x35 (København). I denne sammenligningen er Taxi Stockholm noe dyrere enn Oslo Taxi, mens Taxa 4x35 er billigst. Beregningen er utelukkende basert på pris, og kompenserer ikke for lavere kjøpekraft i Sverige.

Aarhaug er imidlertid opptatt av å få frem at dette ikke er noen fasit, som følge av de mange kompliserende forholdene ved beregning av taxipriser.

Tilsvar

Dagfinn Norbø skriver følgende i en tekstmelding til Faktisk.no:

Jeg baserte meg på den undersøkelsen som viste at Oslo er dyrest. Jeg ser fram til at det måles hvilken by som har den minst effektive taxitjenesten, målt i funksjon og miljøvennlighet.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?