Faktisk.

Antall vaksine­dødsfall er ikke hemmelig

FHI har slått sammen covid-19-assosierte dødsfall og vaksinedødsfall i statistikkbanken sin. Det har fått noen til å lure på om FHI ønsker å skjule vaksinedødsfallene. Nå skal statistikken gjøres om.

hovedbilde
Etter først å ha slått sammen covid-19-assosierte dødsfall med vaksinedødsfall, skal FHI nå lage to ulike kategorier i statistikkbanken sin. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters.

I forrige uke offentliggjorde Folkehelseinstituttet (FHI) dødstallene for 2021. Både antall dødsfall blant personer bosatt i Norge, og hva de døde av, ble lagt åpent ut på nettet.

Også det FHI omtaler som «covid-19-assosierte dødsfall» og dødsfall som hadde koronavaksinen som årsak, ble offentliggjort. I Dødsårsaksregisterets statistikkbank hadde imidlertid FHI slått sammen disse kategoriene.

Det utløste spekulasjoner om at FHI har noe å skjule.

«Det er vanskelig å kalle dette noen annet en svindel med statistikk», skrev det alternative nettstedet Steigan.no.«Covid-dødsfall blåses opp og vaksinedødsfall skjules», fastslo nettstedet.

Også i sosiale medier skapte FHIs sammenslåtte statistikk spekulasjoner. Flere delte et skjermbilde fra statistikkbanken til Dødsårsaksregisteret, hvor det ble stilt spørsmål ved sammenslåingen.

I statistikkbanken til Dødsårsaksregisteret er covid-19-assosierte dødsfall og dødsfall etter bivirkninger av covid-19-vaksine slått sammen. Det har skapt spekulasjoner om at FHI har noe å skjule. Skjermbilde: Facebook.

Skjuler ikke antall dødsfall

I 2021 døde 41 676 personer som var bosatt i Norge, ifølge Dødsårsaksregisteret. Av disse var 979 registrert som «covid-19-assosierte dødsfall».

Dette omfatter både dem som døde med covid-19-sykdom, og personer som døde av bivirkninger av koronavaksine. Tallet inkluderer både underliggende og medvirkende dødsårsak.

Men FHI skjuler ikke antall dødsfall som skyldes bivirkninger av covid-vaksinene. Tallet er publisert både i en artikkel om tallene fra Dødsårsaksregisteret, og i en artikkel om covid-19-assosierte dødsfall.

Ifølge FHI var det til sammen 41 personer som døde av bivirkninger av koronavaksine i 2021. Av disse hadde 19 bivirkninger fra koronavaksine som underliggende dødsårsak.

Det betyr at for disse dødsfallene anses vaksinen som den viktigste faktoren som ledet til døden. Samtidig kan man ikke si noe om hvor mye andre dødsårsaker har bidratt til dødsfallet.

I denne saken kan du lese mer om hvordan FHI fører statistikken over covid-dødsfall:

Bruker liste fra 2012

Faktisk.no har spurt FHI om hvorfor de har valgt å legge sammen de to dødsårsakene i statistikkbanken sin.

Forklaringen er at Dødsårsaksregisteret bruker en europeisk liste fra 2012 for inndeling av dødsårsaker i statistikkbanken.

– Men covid-19 er naturlig nok ikke med der. Vi har derfor måttet lage en egen kategori for disse dødsårsakene, skriver Gunhild Forland Slungård, seniorrådgiver og statistiker ved Avdeling for helseregistre i FHI, til Faktisk.no.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har imidlertid en kodeliste hvor covid-19-sykdom er med. Der er de vaksinerelaterte dødsfallene lagt i samme kodegruppe som covid-19-sykdom (U-kapittelet).

Dette er årsaken til at disse dødsfallene ble slått sammen, opplyser Slungård.

FHI: Skal gjøre endringer

FHI innrømmer at tallene for vaksinedødsfall kunne vært en egen kategori i statistikkbanken:

– FHI er enig i at vaksinerelaterte dødsfall kunne ha kommet klarere frem i statistikkbanken, skriver pressevakt Endre Stangeby til Faktisk.no.

Etter at Faktisk.no tok kontakt, har FHI besluttet å endre på registreringen.

– For å unngå mulige misforståelser, arbeider vi nå med å få dette tydelig frem i statistikkbanken. Etter ønske fra flere, vil covid-19-dødsfall og covid-19-vaksinerelaterte dødsfall deles opp i statistikkbanken så snart som mulig, opplyser Stangeby.

Siden det er få registrerte vaksinedødsfall, vil ikke disse tallene kunne deles opp etter kjønn, alder, fylke, kommune eller dødssted, slik man kan for større dødsårsaker. Det er fordi FHI er forpliktet til å ta personvernhensyn.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?