Faktisk.

Nei, somaliere kommer ikke foran i vaksinekøen

Kø for å ta svineinfluensavaksine i 2009
Kø for å ta svineinfluensavaksine i 2009 Arkivfoto: Erlend Aas / NTB

Påstand

Somaliere kommer foran i vaksinekøen.

Document.no. Document.no, 12.11.2020

Konklusjon

Det stemmer ikke at somaliere kommer foran i vaksinekøen når koronavaksinen skal deles ut i Norge. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som lager en anbefaling som inneholder prioriteringer for hvem som skal få en vaksine først. Målet er primært at vaksinasjon skal bidra til å redusere alvorlig sykdom og død. Derfor prioriteres grupper som har større risiko for alvorlig sykdom og død hvis de blir smittet, såkalte risikogrupper. Risikogrupper er eldre og personer med visse kroniske sykdommer. Grupper som smittes mer regnes ikke som risikogrupper. FHI avviser kategorisk at somaliere eller de muslimske miljøene kommer foran den jevne nordmann i vaksinekøen, slik nettstedet Document.no hevdet.

Påstanden er helt feil.

Denne uka kunne det alternative nyhetsnettstedet Document.no fortelle at somaliere kommer foran i vaksinekøen. Bakgrunnen for saken er, ifølge Document, anbefalingene til prioriteringskø for mottakere av koronavaksine. Disse anbefalingene skal Folkehelseinstituttet (FHI) ferdigstille innen 1. desember.

Den oppsiktsvekkende nyheten ble raskt spredd, og saken har i skrivende stund fått nesten 4000 delinger, kommentarer eller reaksjoner fra lesere på sosiale medier.

I kommentarfeltene har det til tider vært en noe amper stemning:

Samtidig lurer flere på om det virkelig stemmer at somaliere kommer foran i vaksinekøen når vi får en vaksine mot covid-19.

Det skal vi finne ut av i denne faktasjekken.

Mener muslimer kommer foran

I artikkelen skriver Document.no at «allerede nå er 'utvalgte risikogrupper' pekt ut som prioriterte. Det innebærer at alle som har ignorert smittevernanbefalinger, kommer først i køen.»

Dette begrunnes med at Document.no mener at de med aller høyest risiko for å bli koronasmittet, er folk som ignorerer alle regler og anbefalinger om smittevern.

Ifølge Document er det innvandrere fra ulike muslimske land som peker seg ut. I saken vises det til at somaliere hadde desidert høyest forekomst av smitte i sommer, mens det nå er pakistanere som befinner seg på smittetoppen.

I saken er det lagt inn en graf fra FHI som viser bekreftet koronasmitte blant innvandrere etter opprinnelsesland, sammenliknet med personer født i Norge. Her ligger ganske riktig henholdvis Somalia og Pakistan på topp, før og etter 1. juli.

Dette får Document.no til å konkludere slik:

«Dermed kan vi med sikkerhet vite at de muslimske miljøene kommer foran den jevne nordmann i vaksinekøen.»

Lager anbefalinger basert på risiko for alvorlig sykdom og død

Men det Document skriver er en misforståelse, ifølge FHI:

Overlege Preben Aavitsland mener saken inneholder misforståelser av hva risikogrupper er. (foto: Tor Erik Schrøder / NTB)

– Saken bygger på en misforståelse. Med «risikogrupper» mener vi ikke grupper som smittes mer, men grupper som har større risiko for alvorlig forløp og død hvis de først blir smittet. Dette er eldre og personer med visse kroniske sykdommer, svarer overlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til Faktisk.no.

Det stemmer altså ikke at de som selv ignorerer smittevernråd og utsetter seg selv for risiko vil kunne komme foran andre.

FHI jobber nå med en plan for hvordan koronavaksinen skal fordeles når den kommer til Norge. Det er regjeringen som har gitt FHI i oppdrag å lage en plan og en faglig anbefaling.

Anbefalingen skal inneholde prioriteringer for hvem som skal få vaksine først.

Regjeringen vil så bestemme hvordan prioriteringen skal gjøres med bakgrunn i den faglige anbefalingen gitt i den nasjonale planen for koronavaksinasjon.

Slik fremstiller FHI selv strukturen i arbeidet med å lage anbefalinger og prioriteringer for koronavaksinen.
Slik fremstiller FHI selv strukturen i arbeidet med å lage anbefalinger og prioriteringer for koronavaksinen. (grafikk: FHI)

FHI: Personers etniske bakgrunn eller religion er ikke del av prioriteringene

FHI skriver på sine sider at vurderingene skal se på hvordan man kan redusere risikoen og hvordan man kan få nytte av vaksinen.

Da er grupper med økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og helsepersonell sentralt.

– Målet er primært at vaksinasjon skal bidra til å redusere alvorlig sykdom og død, skriver Preben Aavitsland til Faktisk.no.

Overlegen avviser kategorisk at somaliere eller de muslimske miljøene kommer foran den jevne nordmann i vaksinekøen, slik Document.no skrev:

– Personers fødeland, statsborgerskap, etniske bakgrunn, innvandrerstatus eller religion er ikke noen del av prioriteringsforslagene, skriver Aavitsland.

Faktisk.no har tatt kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet om prioriteringen de til slutt skal gjøre. Departementet henviser til FHI for svar på spørsmål og kommentarer.

Tilsvar

Julie Dahle i Document.no kommenterer Faktisk.nos konklusjon slik i en e-post:

FHI må gjerne avvise kategorisk at somaliere kommer foran i køen, men de unnlater da å nevne at somaliere har langt høyere forekomst av underliggende sykdommer enn hva den jevne nordmenn har. Manglende integrering viser seg også på helseutfordringer; de nevnte innvandrergruppene følger i mindre grad enn nordmenn myndighetenes ernæringsråd og råd om fysisk aktivitet. De har dermed større risiko for alvorlig sykdom og død. Diabetesforekomsten er eksempelvis langt høyere både hos somaliere og pakistanere enn hos nordmenn. De får også et mer alvorlig sykdomsforløp og har høyere dødelighet av koronaviruset. Dermed kommer de definitivt foran i køen. 

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?