Faktisk.

Kjede­melding om korona og Soros er et lappeteppe av faktafeil

En kjedemelding som spres i sosiale medier er en salig blanding av faktafeil og konspirasjonsteorier om vaksiner, legemiddelselskaper, koronaviruset og George Soros.

hovedbilde
Foto: Berit Roald / NTB

Meldingen har blitt spredd på flere forskjellige språk siden november, og har nå funnet veien til Norge.

«Bare tenk på dette», står det i meldingen, som deretter ramser opp påståtte koblinger mellom det virologiske laboratoriet i Wuhan, legemiddelselskapet Pfizer, to av verdens største finansselskap og konspirasjonsteoretiker-yndlingene Bill Gates og George Soros.

Skjermdump fra Facebook

Ved å knytte sammen mektige personer og store selskaper, maner kjedemeldingen frem et inntrykk av at koronaviruspandemien er et komplott, selv om det ikke sies direkte.

«Vet ikke om det er noe sannhet i dette», skriver en av Facebook-brukerne som har lagt ut kjedemeldingen. Det er det ikke.

Innholdet i kjedemeldingen er nemlig systematisk feilaktig. Nesten ingen av koblingene som hevdes å eksistere har noe med virkeligheten å gjøre.

Kjedemeldingen har også blitt omtalt av de svenske faktasjekkerene i Källkritikbyrån, som kaller det «en ikke særlig finhakket blanding av konspirasjonsteorier om koronaviruset og antisemittiske idéer om en hemmelig verdenskonspirasjon».

Sammensurium om eierskap

Den første setningen i kjedemeldingen er kort og godt feil. Selskapet Glaxo eier ikke laboratoriet i Wuhan der koronaviruset først ble identifisert. Laboratoriet er eid av den kinesiske staten, gjennom Det kinesiske vitenskapsakademiet.

Det er heller ikke riktig at Glaxo eier legemiddelselskapet Pfizer.

Nasdaqs oversikt over de største aksjeeierne i Pfizer. Skjermdump fra Nasdaq.com

14. desember var Pfizer nesten 69 prosent eid av institusjonelle investorer, ifølge Nasdaqs oversikt. Glaxo dukker ikke opp på denne oversikten, der investeringsselskapet Vanguard har førsteplassen, mens det norske oljefondet er på en niendeplass.

Derimot har Glaxo og Pfizer samarbeidet om et fellesforetak som etter hvert ble til et eget selskap som skal selge de to legemiddelfirmaenes produkter over disk. Samarbeidet ble avsluttet i fjor.

Yndet hatobjekt

Kjedemeldingen bruker også mye plass på den ungarsk-amerikanske investoren George Soros. Han er et yndet hatobjekt for konspirasjonsteoretikere.

Soros ble først kjent for allmenheten da han veddet mot det britiske pundet i 1992, noe som førte til at han tjente store penger da pundet kollapset 16. september, en dag som senere har blitt kjent som «Black Wednesday».

De senere årene har han støttet en rekke veldedige formål gjennom stiftelsen Open Society Foundation, som blant annet bidrar til demokratiutvikling i Øst-Europa.

Soros, som er jødisk, er også en sentral skikkelse i antisemittiske konspirasjonsteorier. Han har blant annet blitt anklaget for å ha hjulpet nazistene under Holocaust, og for å ha forårsaket finanskrisen i 2008.

– De har laget en ganske grotesk karikatur av den virkelige George Soros, en mann som har brukt milliarder på det mange vil se på som gode formål – menneskerettighetsorganisasjoner, flyktningers rettigheter, demokratiutvikling og folkehelse, sier journalist og forfatter Kent Werne til Källkritikbyrån.

Werne har blant annet skrevet boken «Allt är en konspiration».

Kunstskole, ikke lab-bygging

I kjedemeldingen kobles Soros til koronaviruset og laboratoriet i Wuhan gjennom en påstått «servering» til det franske forsikringsselskapet AXA. Dette skal skje via Soros veldedige stiftelse, Open Society Foundation, men ingenting Faktisk.no har kunnet finne tyder på at noen slik kobling eksisterer i virkeligheten.

Det står også at Soros eier selskapet Winterthur (feilstavet som «Vinterthur»), og at dette selskapet skal ha bygget Det virologiske instituttet i Wuhan.

Det gir ingen mening. Winterthur er et forsikringsselskap som ble kjøpt opp av AXA i 2006. Før det var det eid av Credit Suisse, som kjøpte Winterthur i 1997. Om det har noen kobling til Soros er i beste fall uklart.

Laboratoriet i Wuhan ble dessuten bygget gjennom et internasjonalt samarbeid, ifølge Nature.

Imidlertid er ordet Winterthur nevnt i en New York Times-artikkel om Soros' ekskone, Susan Weber, fra 1996. Her dreier det seg om «the Winterthur Museum Program», et studieprogram ved Delaware University der man kunne studere dekorativ kunst.

Dette studieprogrammet har neppe noe med kinesiske laboratorier å gjøre.

Feil om finansselskap

BlackRock er et av verdens aller største forvaltningsselskap. I oktober forvaltet selskapet verdier til 7,8 billioner dollar, ifølge Financial Times.

Påstanden om at selskapet håndterer finansene til Soros-stiftelsen Open Society Foundation virker imidlertid å være tatt ut av løse luften. Som faktasjekkerene i AAP påpeker, finnes det ingen tegn til at BlackRock skal ha en slik rolle noe sted.

At Blackrock «styrer sentralbankene» er heller ikke riktig. BlackRock har riktignok bistått den amerikanske sentralbanken Federal Reserve med å stabilisere obligasjonsmarkedet under koronaviruspandemien, men det er ikke det samme som at fondet styrer sentralbanken, langt mindre at det styrer sentralbanker generelt.

Det er derimot riktig at både BlackRock og Vanguard har store eierandeler i Microsoft. Faktisk er selskapene de to største aksjeeierne i selskapet, ifølge Nasdaqs oversikt.

Men det betyr ikke at kjedemeldingen lykkes med å etablere en kobling mellom BlackRock og Bill Gates. Selv om Gates grunnla Microsoft, er han på langt nær en av de største eierne i selskapet i dag. I desember 2019 hadde han 1,3 prosent av aksjene, skriver New York Times.

Kjedemeldingen fremmer udokumenterte spekulasjoner om Bill Gates. Foto: Berit Roald / NTB

Det er heller ikke klart hvordan forfatteren av kjedemeldingen har kommet frem til at Gates er deleier i Pfizer. Riktignok har flere spekulert i om Gates eier aksjer i Pfizer, men dette har ikke blitt bekreftet.

Imidlertid har Gates-stiftelsen gitt støtte til Pfizer, og i 2000 kjøpte stiftelsen aksjer i flere legemiddelselskaper, blant annet Pfizer. Stiftelsen investerte også 55 millioner dollar i BioNTech i 2019. Det tyske firmaet utviklet Pfizer-vaksinen

Spredd fra Italia?

Til tross for at den er spekket med feilinformasjon, har kjedemeldingen gått verden rundt.

Søk i analyseverktøyet CrowdTangle viser at meldinger med tilsvarende innhold blant annet har blitt delt i Romania, Kamerun, USA og Hellas.

Kjedemeldingen ser ut til å ha startet i Italia. I midten av november la flere italienske Facebook-brukere ut forskjellige versjoner av meldingen. I disse meldingene er italienske politikere nevnt i stedet for Bill Gates.

Den tidligste versjonen Faktisk.no har funnet stammer fra 12. november, og ble først omtalt av det italienske nettstedet Open.online 18. november.

Denne meldingen hevder at teksten ble skrevet av en person ved navn Giuseppe Renda. En Facebook-melding som ble lagt ut av siden «Il risveglio prima della fine», hevder imidlertid at den er kopiert fra WhatsApp. Fordi WhatsApp-meldinger er private, er det i praksis umulig å avgjøre om det stemmer eller ikke.

Facebook-innlegget der det hevdes at meldingen er kopiert fra WhatsApp. Skjermdump fra Facebook

Open.online skriver at de ikke har kunnet finne noen Giuseppe Renda det har vært mulig å knytte til teksten. Imidlertid jobber en mann som heter Giuseppe Renda for Pfizer i Italia, og Open.online skriver at det er tenkelig at navnet hans har blitt brukt for å få innholdet i meldingen til å fremstå som mer troverdig.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?