Faktisk.

Over 95 prosent av ansatte i private barnehager har tariff­av­tale

hovedbilde
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Påstand

95 % av ansatte i private barnehager har vanlige tariffavtaler.

Mathilde Tybring-Gjedde, Høyre. Dagsnytt 18, 30.07.2019

Konklusjon

En opptelling fra Private barnehagers landsforbund (PBL), som begge de store fagorganisasjonene i sektoren stiller seg bak, viser at 96,7 prosent av de som jobber i private barnehager har tariffavtale.

Påstanden er helt sann.

Private barnehager og velferdstjenester er et stadig tilbakevendende tema i valgkampen. Det politiske Norge er delt i synet på om det er greit at private bedrifter tjener penger på barnehager og eldreomsorg. Skillet går omtrent langs blokklinjen. Rødt og de rødgrønne partiene er hovedsakelig mot at kommersielle selskaper skal tjene penger på barnehagedrift.

I en debatt på NRKs Dagsnytt 18 sa Seher Aydar fra Rødt dette:

– Stort sett er ikke de ansatte fornøyde heller. Se for eksempel på Aleris. De ansatte saksøkte eieren sin. Nå blir både Aleris, som har drevet rovdrift på de ansatte, og Ambea kjøpt opp av et internasjonalt oppkjøpsfond som har adresse i et skatteparadis. Det reagerer folk på, for lønna blir dumpet ned for at eierne skal få mer penger.

Aleris driver kommersielle omsorgstjenester og Ambea er deres svenske eier. Dette svarte stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) opp på denne måten:

Skjermdump: NRK

– 95 % av ansatte i private barnehager har vanlige tariffavtaler, på lik linje med en million nordmenn. Så hvis Rødt mener det er uanstendige lønns- og pensjonsvilkår, så vil jeg anta at Rødt her også ønsker å statliggjøre flere private virksomheter.

Det er påstanden om hvor mange som er omfattet av tariffavtale vi skal se nærmere på her. Er det riktig at 95 prosent av de som jobber i private barnehager har tariffavtale?

Høy grad

Tariffavtale er en avtale forhandlet fram mellom arbeidsgiver- og arbeidstaker-organisasjoner om lønn- og arbeidsvilkår. Jobber du i en bedrift som er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon som har tariffavtale, så er du automatisk omfattet av avtalen. Du trenger ikke selv være fagorganisert.

Spørsmålet blir da hvor stor andel som av de som jobber i private barnehager som enten:

  • Er ansatt i bedrifter som er medlem i en av arbeidsgiverorganisasjonene for barnehagesektoren.
  • Eller er ansatt i barnehager som har egne tariffavtaler direkte med fagforeningene.

Tybring-Gjedde viser til at tallet er brukt av Private barnehagers landsforbund (PBL) i flere uttalelser, og også er gjengitt i Klassekampen.

Ingen statistikk

Det finnes ikke offentlig statistikk over omfanget av tariffavtaler. Derfor må vi gå til partene i arbeidslivet. Det er de som inngår avtalene.

PBL er den største arbeidsgiverorganisasjonen i sektoren. De har laget oversikten under på bakgrunn av tall fra Utdanningsdirektoratet (Udir) og dialog med Virke, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og kommunesektorens organisasjon KS.

Tabellen viser at mellom 96 prosent og 97 prosent er riktig, både om vi ser på andelen årsverk eller om vi ser på andelen ansatt. På grunn av deltidsarbeid er det flere personer som er ansatt i sektoren enn det er årsverk.

Fagorganisasjonene enige

Vi sendte oversikten til Utdanningsforbundet, som er en stor fagforening i sektoren.

– Vi kjenner igjen tallene som PBL har sendt deg. Vi kjenner til at det er noen inn- og utmeldinger av PBL. Dermed er prosentandelen, om den er 95 prosent eller 96 prosent for private barnehager med tariffavtale, høy, skriver seksjonsleder Tone Rosvoll i en e-post.

PBLs tall er for 2018. Det kan altså ha vært noen endringer siden i fjor, men Utdanningsforbundet bekrefter at 95 eller 96 prosent av de ansatte i barnehagesektoren er omfattet av tariffavtale.

Fagforbundet er den andre store fagforeningen i barnehagesektoren. I en e-post til Faktisk.no bekrefter deres fagleder Rakel Malene Solbu at 96,7 prosent er et sannsynlig tall på antall årsverk omfattet av tariffavtale.

Sparer på pensjon

Diskusjonen på Dagsnytt 18 handlet også om lønns- og arbeidsvilkår mer generelt i private barnehager.

En rapport fra Agenda Kaupang, som er laget på oppdrag fra PBL, viser at lønnen i kommunale barnehager ligger noe høyere enn i de private:

Sammenlikningen viser at det er en liten forskjell i gjennomsnittslønnen for ansatte i private og kommunale barnehager. Ansatte i kommunale barnehager har generelt sett noe høyere lønn, men dette gjelder ikke alle stillinger og alle ansienniteter.

I tillegg sparer private barnehager penger på å gi de ansatte billigere pensjonsordninger enn de får offentlige tilskudd til.

I april kom en rapport fra Telemarksforskning som viser at private barnehager fikk nesten én milliard kroner mer til pensjonsutgifter i 2017 enn de hadde behov for. Barnehagene får et tilskudd på 13 prosent av lønnsutgiftene, som er ment å dekke pensjonsutgifter. Men de reelle pensjonsutgiftene til barnehagene er langt lavere.

Beløpet tilsvarer omtrent årsresultatet for alle private barnehager i 2017, 947 millioner kroner.

Rapporten fikk kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til å starte en gjennomgang av reguleringen av private barnehager.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?