Faktisk.

Kampanje om hjerneslag hos barn misbrukt av anti-vaksere

To canadiske mødre startet en kampanje for å skape oppmerksomhet rundt hjerneslag hos barn. Det fikk vaksinemotstandere i flere land til å spre feilinformasjon om at barn kan få slag av koronavaksinen.

hovedbilde
Over 262 000 norske barn mellom 5 og 17 år har tatt minst én dose koronavaksine. Legemiddelverket har ikke fått en eneste melding om at noen av dem har fått hjerneslag i forbindelse med vaksinering. Foto: Heiko Junge / NTB.

«Viktig å normalisere slagtilfeller hos barn, nå som c-vaks til barn rulles ut». Det skrev en norsk kvinne på Facebook og delte bilder av en reklametekst på en canadisk buss:

Barn får også hjerneslag. Kjenn faresignalene.
Bilder av den canadiske bussen har blitt spredt av anti-vaksere i flere land, inkludert Norge. Skjermbilde: Facebook.

«C-vaks» betyr i dette tilfellet «koronavaksine», og kvinnen som delte bildet antyder at vaksinen øker risikoen for hjerneslag hos barn. I kommentarfeltet får hun gehør:

«Herregud, dette er så hinsides sykt at jeg ikke har ord», skriver en kvinne.

«Det blir mer og mer vanvittig. Har aldri hørt om barn som får slag, så det burde ikke være så vanlig at det skulle være nødvendig å opplyse om. Med mindre det er forventet da», svarer hun som delte bildet.

Spredt i flere land

Den norske kvinnen er langt fra den eneste som har spredt spekulasjoner om at det er en sammenheng mellom koronavaksinen og hjerneslag hos barn. Faktisk.no har sett ulike Facebook-innlegg som antyder det samme bli delt både i Canada, USA, Storbritannia, Irland, og Honduras.

Budskapet er det samme: Reklamekampanjen kom først da koronavaksinen ble tilgjengelig for barn, og nå prøver «noen» å normalisere at også de kan få hjerneslag.

Også en kampanje fra et amerikansk behandlingssenter for barn med hjerneslag, har blitt misbrukt av vaksinemotstandere. Dette bildet ble spredt i Irland. Skjermbilde: Facebook.

Det første Facebook-innlegget Faktisk.no har sett som kobler hjerneslag hos barn med koronavaksinen, er fra oktober 2021. Da var det allerede fem måneder siden den første reklamen dukket opp på busser i Durham i Canada.

Bak kampanjen om at også barn kan få hjerneslag, står den canadiske stiftelsen Achieving Beyond Brain Injury. To mødre, som begge har sønner som fikk slag som barn, startet stiftelsen i 2020.

For å skape oppmerksomhet rundt saken, hadde stiftelsen en reklamekampanje på bussene i Durham i mai 2021. Den hadde ingenting å gjøre med covid-19 eller koronavaksinen, opplyste den ene av grunnleggerne til lokalradioen Durham Radio News etter at bildene hadde begynt å spre seg i sosiale medier.

Achieving Beyond Brain Injury har også tatt avstand fra vaksine-motstanderes misbruk av kampanjen på sin egen Facebook-side.

Sjelden barn får hjerneslag

Det finnes ikke noen samlet oversikt over hvor mange barn som får hjerneslag årlig i Norge.

– Det er ekstremt sjelden at barn får hjerneslag, sier Ole Morten Rønning.

Han er seksjonsoverlege ved seksjon for akutt hjerneslag ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og professor ved Universitetet i Oslo.

Ole Morten Rønning, seksjonsoverlege ved seksjon for akutt hjerneslag ved Ahus og professor ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO.

Anslagene på hvor mange barn som får hjerneslag årlig, varierer fra ett til åtte av 100 000 barn.

– På Ahus, som dekker ti prosent og er et godt tverrsnitt av den norske befolkningen, kommer det et barn med hjerneslag cirka hvert femte år, sier Rønning.

– Vi har ikke hatt barn med hjerneslag de to siste årene.

Barn skiller seg fra voksne når det gjelder hva som utløser hjerneslag. Mens det hos barn særlig er medfødt hjertesykdom og infeksjoner, utløses hjerneslag hos voksne gjerne av livsstilssykdommer og økende alder.

Ikke påvist sammenheng med vaksinen

Rønning kjenner ikke til informasjon som tilsier at barn får hjerneslag av koronavaksinen.

– Men alvorlige infeksjoner kan gi hjerneslag hos barn, så indirekte beskytter koronavaksinen mot hjerneslag siden den beskytter mot alvorlig koronainfeksjon, sier han.

En fersk studie med data fra 21 land og 48 sykehus, viser at det ikke har vært noen økning av hjerneslag hos barn under koronapandemien.

Heller ikke Sean Wallace, overlege ved barneavdelingen for nevrologi ved Oslo universitetssykehus, har funnet vitenskapelige studier eller publikasjoner som tilsier at barn får hjerneslag av koronavaksinen.

– Men det har kommet flere studier og beskrivelser av enkelttilfeller som viser økt forekomst av diverse nevrologiske sykdommer etter koronasykdom, men dette er sjeldent, skriver Wallace i en e-post til Faktisk.no.

262 000 vaksinerte barn

Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under fem år, mens Folkehelseinstituttet (FHI) har litt ulike anbefalinger for eldre barn. Per 19. juni hadde i underkant av 262 000 barn mellom fem og 17 år tatt minst én dose koronavaksine, ifølge FHI.

Jo eldre barna er, dess flere er vaksinert:

Mens bare to prosent av barna i alderen 5–11 var vaksinert med én dose, gjaldt det samme for 55 prosent i aldersgruppen 12–15 og 84 prosent av 16- og 17-åringene.

I den yngste aldersgruppen var det bare 0,2 prosent som hadde tatt to doser, mens tilsvarende andel blant 12–15 åringene var sju prosent. Blant de eldste barna hadde 45 prosent fått to doser.

Ingen meldinger om hjerneslag

Legemiddelverket opplyser til Faktisk.no at de har ikke fått noen meldinger om hjerneslag blant koronavaksinerte barn.

Per 14. juni hadde det blitt satt 477 000 doser koronavaksine i aldersgruppen 12–17 år. Legemiddelverket hadde på samme tidspunkt behandlet 633 meldinger om mulige bivirkninger i denne aldersgruppen. Av disse var 88 klassifisert som alvorlige.

«Dette inkluderer sju meldinger om hjertebetennelser, perikarditt, myokarditt og myoperikarditt. 80 prosent av bivirkningsmeldingene i denne aldersgruppen er fra jenter. Flere meldinger gjelder menstruasjonsforstyrrelser. Det fleste er klassifisert som lite alvorlige», står det i rapporten.

Alle meldinger om mistenkte bivirkninger registreres, selv om det ikke nødvendigvis er en årsakssammenheng med vaksinen.

Få bivirkninger hos de yngste barna

Per 5. juni hadde barn i aldersgruppen 5–11 år fått 7178 doser med koronavaksine. Blant dem har det blitt rapportert om under 20 mistenkte bivirkninger, og færre enn fem av dem er registrert som alvorlige.

Faktisk.no har spurt om å få vite det nøyaktige antallet, men Legemiddelverket svarer at de av hensyn til personvern ikke kan opplyse om dette. Det lave antallet gjør også at Legemiddelverket ikke ønsker å opplyser om hvilke type bivirkninger det er snakk om.

Legemiddelverket har i tillegg mottatt og behandlet 23 meldinger om bivirkninger hos barn under 5 år. Disse er ikke selv vaksinert, men har blitt ammet av en vaksinert mor.

Det er meldt om symptomer som feber, magesmerter, kvalme, uro, utslett og forkjølelse. De fleste barna fikk symptomer 0–3 dager etter at mor hadde blitt vaksinert.

«Slike symptomer er svært vanlige hos sped- og småbarn, og skyldes trolig ikke mors mRNA-vaksine. mRNA fra vaksinene passerer ikke over i morsmelk», skriver Legemiddelverket i sin siste bivirkningsrapport.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?