Faktisk.

Falskt Støre-utsagn om å ordne opp på «kammerset»

En falsk profil, som utgir seg for å være ansatt ved Det Mosaiske Trossamfund, sprer manipulerte avisoverskrifter på Facebook.

hovedbilde
Statsminister Jonas Gahr Støre møtte pressen etter at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe varslet at han går av som statsråd og Sp-nestleder. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Påstand

Støre: Ola Borten Moe burde ikke ha trukket seg, dette kunne vi ha ordnet på "kammerset".

Facebook-innlegg. Facebook, 22.07.2023

Konklusjon

Det finnes ingen artikler der Støre er sitert på et slikt utsagn. Støre har uttalt at Borten Moe har gjort «alvorlige feil» og sagt at han støtter avgangen. Han har også sagt at konsekvensen saken hadde for tilliten til regjeringen ikke var forenlig med at Borten Moe kunne fortsette som statsråd.

Ifølge en post som deles på Facebook, skal statsminister Jonas Gahr Støre ha ment at Ola Borten Moe ikke burde ha trukket seg som forsknings– og høyere utdanningsminister.

«Dette kunne vi ha ordnet på "kammerset"», skal Støre ha sagt, ifølge posten.

Det er ingen medier som har sitert Støre på en slik uttalelse.

Skjermdump, Facebook

Posten viser også det som skal se ut som en avisoverskrift med teksten «Åtte regjeringsmedlemmer: Styrtrike på aksjesalg». Dette er en falsk avisoverskrift.

Bildet og teksten «Åtte regjeringsmedlemmer» er hentet fra VG, men VGs artikkel handler om at åtte regjeringsmedlemmer har innrapportert at de eier aksjer. Det har ikke vært noen nyhetsartikler om at åtte regjeringsmedlemmer har blitt styrtrike på aksjesalg.

Falsk profil – utgir seg for å være jødisk

Faktisk.no har fått tips om brukeren som har postet bildet, som kaller seg Paris Callie (Joav Mezloew) på Facebook.

Brukeren utgir seg for å være ansatt ved Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Det Mosaiske Trossamfund opplyser at profilen er falsk og at personen ikke jobber hos dem.

Den falske profilen utgir seg feilaktig for å være ansatt ved Det Mosaiske Trossamfund. Skjermdump, Facebook

Profilbildet er hentet fra en bildedatabase for illustrasjonsbilder. Når vi søker på «rabbi» i bildedatabasen iStock, får vi opp bildet.

Det finnes ingen personer i de norske skattelistene med navnene Paris Callie eller Joav Mezloew. Vi får heller ikke treff i skattelistene på disse etternavnene.

Rabbineren Joav Melchior er derimot en av de ekte lederne for trossamfunnet i Oslo, men dette er ikke personen som er avbildet eller står bak Facebook-profilen. Det kan altså virke som om personen aktivt har valgt et navn som ligner.

Faktisk.no har skrevet flere meldinger til Facebook-brukeren bak bildet. Personen har ikke svart på spørsmålene våre, men valgte i stedet å blokkere journalisten.

Brukeren er medlem av flere norske Facebook-grupper, og har aktivt postet bilder om temaer som innvandring, kriminalitet, sosialisme og regjeringen Støre – slik som bildet i denne faktasjekken, som ble postet i kjølvannet av Ola Borten Moes (Sp) avgang.

Trakk seg etter samtale med Støre

Fredag 21. juli publiserte E24 en artikkel om at Ola Borten Moe hadde brutt regjeringens habilitetsregler og retningslinjer for handel med aksjer.

Senere samme dag kunngjorde Borten Moe at han gikk av som forsknings– og høyere utdanningsminister.

Mens han var statsråd, kjøpte Borten Moe aksjer i Kongsberg Gruppen, Yara og Sparebank1 SMN. Han har også deltatt i regjeringsmøter om en milliardkontrakt med Nammo – et selskap som Kongsberg Gruppen indirekte eier 25 prosent av. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Facebook-posten gir inntrykk av at Støre skal ha uttalt at Borten Moe ikke burde ha trukket seg, men at saken kunne ha vært ordnet «på kammerset». Det finnes ingen medieoppslag der Støre er sitert på et slikt utsagn.

Tvert imot sa Borten Moe til NTB at han ønsket å fortsette som statsråd, da saken først ble kjent fredag 21. juli. Da hadde han imidlertid ikke snakket med statsministeren personlig.

Senere samme dag, etter at han hadde snakket med statsminister Jonas Gahr Støre og partileder Trygve Slagsvold Vedum, kunngjorde Borten Moe at han gikk av.

På pressekonferansen sa Borten Moe at han frem til da hadde trodd at han kunne rydde opp fra posisjonen som minister.

«Etter løpende kontakt med statsminister og partileder har vi kommet frem til at det ikke er mulig. Det betyr at jeg går av som statsråd», sa Borten Moe, ifølge E24.

Under oppsummerer vi noe av det Støre ble sitert på i norske medier den dagen.

Borten Moe hadde gjort alvorlige feil, sa Støre ifølge NRK. Statsministeren kalte saken «svært alvorlig» og støttet avgjørelsen om å gå av, meldte blant andre TV2 og E24.

«Sett i lys av regelverket er det han har gjort avgjort ikke greit og avgjort ikke innafor. Person er ikke viktigere enn prinsipper», sa Støre ifølge DN.

På spørsmål om Støre hadde bedt Borten Moe om å gå av, svarte statsministeren at han hadde «gitt sine synspunkter».

Et av mange avisoppslag om Støres syn på Ola Borten Moes handlinger og avgang. Skjermdump, Nettavisen

Nettavisen skrev at Støre ikke hadde tillit til Borten Moe.

Ifølge VG sa Støre at det er avgjørende at folk har tillit til avgjørelsene regjeringen tar. Statsministeren understreket at konsekvensene denne saken hadde for regjeringens tillit betydde at Borten Moe ikke kunne fortsette som statsråd.

Støre fikk vite at det var stilt spørsmål om Borten Moes aksjer onsdag. Han ble presset på hva han hadde foretatt seg siden da. Han sa at de hadde jobbet med å få oversikt over situasjonen.

«Jeg ville ikke ha en samtale med Ola om hvordan vi skulle gå frem før vi fikk helheten. Det fikk vi i formiddagstimene i dag. Det var en klar felles oppfatning at det var riktig at han skulle trekke seg», sa Støre ifølge Aftenposten.

Ikke noe sted har Støre uttalt at han mener Borten Moe ikke burde ha trukket seg, slik Facebook-bildet hevder.

Påstand 2: Falsk avisoverskrift

Facebook-bildet viser også det som ser ut som en avisoverskrift med teksten «Åtte regjeringsmedlemmer: Styrtrike på aksjesalg».

Dette er ikke en ekte tittel fra noen norsk avis. Bildet og den første delen av teksten er hentet fra VGs artikkel om at åtte regjeringsmedlemmer har oppgitt at de eier aksjer.

Slik så saken ut på den ekte forsiden til VG.no ut den 22. juli. Skjermdump, VG

VG siterer Aftenposten, som har gått gjennom hva statsrådene har rapportert inn at de eier til Stortingets register for verv og økonomiske interesser. Hele oversikten finner du i VGs og Aftenpostens artikler.

Ikke noe sted i artiklene står det noe om at de åtte har blitt styrtrike på aksjesalg. Noen statsråder har nok tjent godt på aksjesalg – deriblant Støre, som tidligere hadde store eierandeler i aksjemarkedet som han solgte i 2020, og som fortsatt eier 100 prosent av aksjene i selskapet Fremstø.

Da er det mindre sannsynlig at Marte Mjøs Pedersen vil bli styrtrik på å selge sin ene aksje i Klassekampen AS.

Emilie Enger Mehl oppgir en eierandel på mindre enn én prosent i quizplattformen Kahoot, og en eierandel på mindre enn én prosent i Bergen Carbon Solutions. Bjørnar Skjæran oppgir at han har en eierandel på 0,21 % av selskapet Aldersund Allaktivitetshus AS i Nordland.

Mens Vedum har oppført én aksje i Atna Øl AS, et håndverksbryggeri i Stor-Elvdal som ifølge fagavisen Dagligvarehandelen ble lagt ned i november 2022.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?