Faktisk.

Halve Norge mottok penger fra Nav i fjor

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix.

Påstand

Halve Norge mottok penger fra Nav i fjor.

NTB. E24, 05.06.2018

Konklusjon

Det er riktig at halvparten av dem som var bosatt i Norge mottok stønad fra Nav minst én gang i 2017. Da er alle typer stønader tatt med. Nav betalte ut til sammen 421 milliarder kroner, og halvparten gikk til pensjonistene. Hver nordmann fikk i snitt 80 000 kroner fra Nav i fjor. Innbyggerne i Østfold fikk utbetalt mest, mens folk i Oslo fikk minst.

Påstanden er helt sann.

Stemmer det at Norge er en nasjon av navere? Faktisk.no har fått flere tips om en artikkel NTB har laget med tittelen:

Halve Norge mottok penger fra Nav i fjor.
Foto: Skjermdump/E24.

Artikkelen har blant annet blitt publisert på nettstedet E24 og av aviser som Nationen, Vårt Land, Drammens Tidende og Tønsbergs Blad. I ingressen skriver NTB:

Annenhver person bosatt i Norge mottok en stønad fra Nav minst én gang i 2017. Én av tre i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.

Stemmer det at halvparten av dem som bor i Norge fikk støtte fra Nav i fjor? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

421 milliarder totalt

NTB har basert seg på Navs egen årsstatistikk for 2017. Nav bruker omtrent den samme formuleringen som NTB når de omtaler statistikken:

Halve Norge mottok støtte fra Nav i 2017.

Nav skriver også at «annenhver person bosatt i Norge mottok en stønad fra Nav minst én gang i 2017». Dermed kan vi konkludere med at det er helt riktig at «halve Norge» mottok en eller annen form for stønad fra Nav i løpet av fjoråret.

Nav utbetalte til sammen 421 milliarder kroner til personer bosatt i Norge i 2017. I tillegg ble 7,1 milliarder utbetalt til personer bosatt i utlandet, ifølge Nav. I Norge fordelte utbetalingene seg slik:

Halvparten til pensjonister

Det ble betalt ut i snitt 80 000 kroner per innbygger. De tre største gruppene av mottakere var:

  1. Alderspensjonister (953 800 personer)
  2. Barnetrygd (726 600 personer)
  3. Sykepenger (497 800)

Ser man på ulike typer ytelser, fordeler utbetalingene seg slik:

Nesten halvparten av alt Nav betalte ut i 2017, gikk til pensjon. 41 prosent var arbeids- eller sykdomsrelaterte ytelser, mens foreldre fikk nesten 9 prosent av pengene. Øvrige stønader utgjorde 1 prosent.

Mest utbetalt i Østfold

De 421 milliardene som ble utbetalt til personer bosatt i Norge i fjor, var 11 milliarder mer enn året før. Dermed var veksten på 3 prosent. Det meste av økningen skyldtes alderspensjonister (+ 9 milliarder kroner eller 5 prosent) og mottakere av uføretrygd (+ 3 milliarder kroner eller 4 prosent).

Utbetalingen av dagpenger ble redusert med 1,4 milliarder eller 9 prosent. For de øvrige stønadene var det samlet en økning på 0,3 prosent fra året før.

Det var store fylkesvise forskjeller på hvor mye hver innbygger i snitt fikk utbetalt fra Nav i 2017. Østfold hadde høyest utbetaling med 91 919 kroner i snitt per innbygger, mens Oslo hadde lavest med 64 875 kroner.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?