Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm, eller lese mer om rettelser og klager.

Slik er regjeringens nye abortpolitikk
mode_edit
18. januar 2019 kl. 14.12

Legger til følgende i setningen om at Blix Salvesen tar til orde for nemndbehandling: «(...) fordi selve inngrepet skjer etter grensen for selvbestemt abort».

Nei, rødt kjøtt fra Breim er ikke bedre for klimaet enn avokado fra Chile
mode_edit
2. januar 2019 kl. 13.59

Følgende setning var litt uklar:

«Han viser til at det først og fremst er for mellomlang transport, typisk på lastebil fra Europa, og flyfrakt som spiller inn».

Dette er endret til:

«Han viser til at det først og fremst er for mellomlang transport, typisk på lastebil fra Europa, og flyfrakt, at utslipp fra transporten spiller inn».

mode_edit
2. januar 2019 kl. 13.27

Under mellomtittelen «H₂O eller CO₂» er følgende tekst slettet:

«Selv om Felde nå skriver at han først og fremst tenkte på vann da han sammenliknet kjøtt fra Breim med avokado fra Chile, er det ikke slik leseren av BT først og fremst vil oppfatte innlegget hans. Sett i kontekst er den mest naturlige tolkningen av påstanden fra Felde at han sier at storfekjøtt fra Breim gir mindre klimagassutslipp enn avokado fra Chile».

Innholdet i dette avsnittet var gjentatt to ganger ved en redigeringsfeil.

Avkastntingen på kapital investert i barnehager er nå tre ganger så stor som Oslo børs
mode_edit
13. desember 2018 kl. 13.25

I den første versjonen av faktasjekken sto det like under grafen:

«Sammenstillingen viser at de store kommersielle barnehageselskapene de siste årene har lavere driftsmargin enn avkastningen på Oslo Børs». Driftsmargin er ikke direkte sammenliknbart med avkastning på børsen, så vi endret dette til:

«De store kommersielle barnehageselskapene de siste to årene hatt driftsmarginer på rundt ni prosent».

Flyktninger kan få betalt deler av førerkortet i noen kommuner
mode_edit
6. desember 2018 kl. 14.49

Har lagt inn følgende oppdatering etter at Lærdal kommune behandlet sak om støtte til kjøreopplæring for flyktninger: «6. desember, etter at denne artikkelen ble publisert, vedtok formannskapet i Lærdal kommune at flyktninger i kommunen kan få del- eller fullfinansiert kjøreopplæring i integreringsperioden gjennom et såkalt «flyktningefond» bestående av statlige midler, ifølge Porten.no».

Stortingsmelding nr. 74 1979–80 ble skrevet av Gro Harlem Brundtland
mode_edit
30. november 2018 kl. 12.18

«13 dager tidligere» rettet til «halvannen måned tidligere».

mode_edit
30. november 2018 kl. 11.22

Rettet «det 28 år gamle dokumentet» til «det 38 år gamle dokumentet».

Sertifisert palmeoljedrivstoff gir en netto positiv global klimaeffekt når det erstatter fossilt drivstoff
mode_edit
26. november 2018 kl. 12.59

Under mellomtittelen «Omstridte beregninger» var det på grunn av en omskrivning blitt stående noe som ble feil. Det sto:

«Dette nye tallet skal gjelde fra 2021, men legger man dette tallet til grunn i dag er det stor sannsynlighetsovervekt for at det Rotevatn uttalte var feil».

Dette er endret til:

«Dette nye tallet skal gjelde fra 2021, men legger man dette tallet til grunn i dag er det mindre sannsynlig at det Rotevatn uttalte var feil».

Student ble kastet ut av NTNU for å finne opp en drivstoffbesparende enhet
mode_edit
20. november 2018 kl. 13.19

Etter at vi fikk tilgang til ytterligere dokumentasjon om det maltesiske selskapet MDE Commerce Ltd, har vi lagt til følgende bolk under mellomtittelen «Adresse på Malta»:

«Et sertifikat fra selskapsregisteret på Malta viser at det er den portogisiske statsborgeren Ricardo Jorge Pereira De Sousa Coelho som både eier og er direktør i MDE Commerce Ltd.

Pereira sitter i også styret til to selskaper registrert i Estland».

Nordiske lands levestandard er minst 15 prosent lavere enn i USA
mode_edit
20. november 2018 kl. 13.15

Endret andre setning om Angus Deaton fra: «Han vant Nobelprisen i økonomi i 2015». Det står nå: «Han vant Sveriges Riksbanks økonomipris til minne om Alfred Nobel i i 2015.»

Endret fra «nobelprisvinneren Amartya Sen...». Det står nå: «Amartya Sen på 70-tallet, som vant Sveriges Riksbanks økonomipris ti minne om Alfred Nobel».

Viser 10 av 199 endringer.