Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm, eller lese mer om rettelser og klager.

Økte statsministerens lønn med 55 000 kr, mens pensjonistene bare fikk 420 kr?
mode_edit
6. august 2020 kl. 13.00

La til opplysning om økningen i stortingsrepresentantenes lønn fra 2018 til 2019.

Vindkraft-utbytte på over 300 millioner var tilbakebetaling av lån
mode_edit
29. juli 2020 kl. 06.13

La inn opplysning om at Resett nå har rettet og beklaget sin artikkel.

Er 5G farlig?
mode_edit
24. juli 2020 kl. 08.48

Endret formuleringen om ICNIRP fra «underlagt Verdens helseorganisasjon (WHO) til «offisiell samarbeidspartner» med WHO.

Klimagassutslippene har økt i Oslo for andre år på rad
mode_edit
22. juli 2020 kl. 13.01

La til følgende setning i faktasjekkens brødtekst:

«SSBs nasjonale utslippstall er basert på andre beregninger enn Miljødirektoratets kommunale tall, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare.»

mode_edit
22. juli 2020 kl. 12.55

La til følgende setning i konklusjonen:

«Siden de baserer seg på ulik metodikk, er de heller ikke direkte sammenlignbare.»

Derfor er utslippstallene politikerne skryter av usikre
mode_edit
22. juli 2020 kl. 11.52

Rettet følgende setning, da den er feil:

"Vedlikeholdsstansen førte til at de norske klimautslippene gikk ned med nesten 20 prosent sammenlignet med 2018."

Ny setning:

"Vedlikeholdsstansen utgjorde nesten 20 prosent av kuttet i de norske klimautslippene fra 2018 til 2019."

Slik fungerer fergeprisene
mode_edit
7. juli 2020 kl. 12.25

Presiserte og la til lenke til debattinnlegget i denne setningen:

"På bakgrunn av blant annet en rapport laget på oppdrag fra kommuneorganisasjonen KS, hevdes det at fylkeskommunenes merkostnader ved å innføre elferger er flere ganger større enn det regjeringen har regnet med."

Viral vindkraft-video er full av feil
mode_edit
1. juli 2020 kl. 12.32

La til presisering om at tallene for kostnader som betales over nettleien er hentet fra et estimat Naturfilmkanalen har sendt til Faktisk.no. Dette estimatet er en forklaring på hvordan kanalen har kommet frem til kostnadsanslaget på 60 til 100 milliarder som oppgis i «Økonomibløffen».

mode_edit
1. juli 2020 kl. 12.25

Mellomtittelen «Ikke et redskap for mer vindkraft» er justert til det mer dekkende «Ikke kun et redskap for mer vindkraft».

mode_edit
1. juli 2020 kl. 12.21

Naturfilmkanalen har presisert at de ikke viste til Balsfjord-Skaidi-linjen i «Økonomibløffen», men til flere vedtatte, planlagte og mulige utbygginger i regionen. Følgende avsnitt er derfor korrigert:

At Balsfjord-Skaidi-kabelen vil legge til rette for en «voldsom utbygging av vindkraft» i Finnmark, slik Naturfilmkanalen hevder, er dessuten klart i strid med vurderingen i konsesjonsvedtaket.

Ny formulering er:

At Balsfjord-Skaidi-linjen vil legge til rette for en «voldsom utbygging av vindkraft» i Finnmark, er dessuten klart i strid med vurderingen i konsesjonsvedtaket.

Det er også lagt til følgende presisering i teksten:

Etter at denne artikkelen ble publisert, har Naturfilmkanalen presisert at de ikke viste til Balsfjord-Skaidi-linjen, men til andre utbygginger i Finnmark.

I tillegg er ordet «kabel» byttet ut med «kraftforbindelser».

Viser 10 av 422 endringer.