Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm, eller lese mer om rettelser og klager.

Slik ser koronaviruset egentlig ut
mode_edit
26. mars 2020 kl. 15.26

Lagt til setning om at fargene i bildene er forsterket av NIAID.

Falsk NRK-artikkel om Kristofer Hivju
mode_edit
26. mars 2020 kl. 07.45

La inn bilde og omtale om Facebook-siden artikkelen deles fra.

Ikke dokumentert at Ibux forverrer koronavirussykdom, ifølge Legemiddelverket
mode_edit
18. mars 2020 kl. 17.20

La til informasjon om EMAs pressemelding.

Laboratorieforsøk viser ikke at Ibux akselererer koronaviruset
mode_edit
18. mars 2020 kl. 12.16

Fjernet tidligere oppdatering og la til en ny, som følge av at Statens legemiddelverk og europeiske legemiddelmyndigheter har konkludert med at det ikke er dokumentert at ibuprofen kan forverre koronavirussykdommen.

mode_edit
15. mars 2020 kl. 17.05

La til opplysninger om råd fra Statens legemiddelverk, samt at legemiddelverket skal undersøke hvilke råd de skal gi angående bruk av ibuprofen.

Her kan du finne pålitelig informasjon om koronaviruset
mode_edit
16. mars 2020 kl. 13.51

La til avsnitt om hackere som stjeler informasjon ved å bruke virus-kart.

Ikke stol på dette bildet!
mode_edit
16. mars 2020 kl. 07.35

Fjernet åndenød som et av symptomene WHO ikke oppgir.

Flere korona-råd fra «italiensk lege» i populært kjedebrev er helt feil
mode_edit
11. mars 2020 kl. 14.58

La til følgende tekstbolk:

«OPPDATERING:

Det kan se ut som at kjedebrevet opprinnelig stammer fra denne pressemeldingen, publisert på ALTs nettsider. Her vises det imidlertid ikke direkte til Dr. Vender.»

Nei, indisk studie tyder ikke på at koronaviruset er skapt i et laboratorium
mode_edit
10. mars 2020 kl. 17.24

Fjernet overflødig «er» i setningen «Tvert i mot ser den vitenskapelige kvaliteten på studien ut til å være er så lav at den ikke viser noe som helst, langt mindre at covid-19-viruset er skapt i et laboratorium.»

Nei, en 80 år gammel mann ble ikke det første norske dødsofferet for koronaviruset
mode_edit
5. mars 2020 kl. 14.08

Faktisk.no har fått kontakt med personene som stod bak de falske profilene. Artikkelteksten og konklusjonen er endret for å reflektere dette.

Viser 10 av 360 endringer.