Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm, eller lese mer om rettelser og klager.

Nei, det stemmer ikke at 75 prosent av SVs stortingsrepresentanter aldri har hatt en jobb
mode_edit
25. mars 2019 kl. 09.07

Det er lagt inn lenke til tilsvar publisert hos Lykten.no.

Faktisk.no blir faktasjekkpartner med Facebook
mode_edit
21. mars 2019 kl. 11.59

Hele skalaen til Facebook med beskrivelser er lagt inn i artikkelen. I tillegg endres «usant» til «feil» i det ene skalaalternativet, som følge av endring i Facebooks oversettelse. Det er også lagt inn et bilde av beskjeden brukerne får opp dersom de vil dele noe som er markert i verktøyet.

mode_edit
19. mars 2019 kl. 08.15

«Falskt» endret til «usant» i denne setningen som følge av at Facebook har rettet i den norske oversettelsen: Derfor vil ikke påstander som Faktisk.no faktasjekker til «Faktisk helt feil» nødvendigvis bli rangert som «falskt» i Facebook sitt verktøy.

mode_edit
14. mars 2019 kl. 10.49

Facebook har på Faktisk.nos oppfordring rettet i de norske oversettelsene. Skalavurderingen «falskt» er endret til «usant». Vurderingen «usann overskrift» er lagt til.

Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy ulykkesrisiko som norske
mode_edit
18. mars 2019 kl. 15.11

Presisert i konklusjonsteksten at tallene gjelder ulykker med personskade.

Momo er en viral bløff
mode_edit
12. mars 2019 kl. 18.16

Om en Facebook-advarsel mot Momo skrev vi opprinnelig:

«Innlegget er nå slettet fra Facebook og Faktisk.no har ikke fått kontakt med kvinnen som la det ut».

Etter å ha vært i kontakt med kvinnen har vi fått nye opplysninger. Setningen er nå er nå endret til:

«Innlegget er nå fjernet fra denne brukerens offentlige Facebook-profil».

Hvordan går det egentlig med Venstre på Vestlandet?
mode_edit
8. mars 2019 kl. 14.52

La til avsnitt om landsmøtetalen til Venstre-leder Trine Skei Grande.

Stadig flere kunder bytter inn Teslaen i en plugin-hybrid- eller dieselbil
mode_edit
22. februar 2019 kl. 10.43

Følgende endringer er gjort etter å ha fått ettersendt tall for 2017 av Vegdirektoratet etter publisering:

Lagt til:

Bilia-sjefen snakker om utviklingen fra 2018 til 2019, men Faktisk.no ber likevel Vegvesenet om å sende oss tall for 2017 i tillegg. Når vi får disse ettersendt etter publisering, går det frem at det ble foretatt salg av 2848 brukte Teslaer i 2017. Av disse var det 2204 som registrerte nye biler. Ved inngangen til 2017 var det imidlertid bare 13 360 Teslaer på norske veier. Dette er mindre enn halvparten av Teslaene på veien ved inngangen til 2019.Dette sier 2017-tallene om registreringer gjort av dem som solgte en Tesla:
De fleste, 1527 stykker eller 69 prosent, var registreringer på en ny elbil.
Av disse igjen var de fleste, 1284 stykker, registrering av en annen Tesla.
310 registreringer, eller 14 prosent, var registrering av en dieselbil.
264 registreringer, eller 12 prosent, var registrering av en bensinbil.
83 registreringer, eller 4 prosent, var registrering av en plugin hybrid.
Tallene kan altså tyde på at tidligere Tesla-eiere i noe større grad kjøpte dieselbil i 2018 enn i 2017. Vegdirektoratet understreker imidlertid at tallene er «høyst usikre».
Tallene er ifølge Vegdirektoratet «høyst usikre», og vi kan ikke dra en sikker slutning ved å sammenligne med året før.
Hebnes snakker om utviklingen fra 2018 til 2019. Faktisk.no har likevel bedt Vegvesenet om tall for 2017, og fått disse ettersendt. Her går det blant annet frem at 14 prosent av Tesla-selgerne registrerte dieselbil i ettertid, mot 20 prosent i 2018 og 2019. Tallene er imidlertid for usikre til at vi kan konkludere med noe annet enn «faktisk ikke sikkert».

Fjernet:

Vi har heller ikke eldre tall, og kan ikke si noe om hvordan utviklingen har vært.
Tallene gir oss bare et bilde av 2018 og 2019, og ikke for år tilbake i tid. Vi vet altså ikke om det er flere som bytter Teslaen i annen bil nå enn tidligere. Det er grunn til å tro at det absolutte tallet for tidligere år har vært lavere, men dette er fordi elbil-andelen har steget.
Siden tallene ikke strekker seg bakover i tid, vet vi ikke om det er flere som bytter Teslaen i annen bil nå enn tidligere.
Bilar med piggfrie vinterdekk er oftare involverte i trafikkulykker med personskade [enn bilar med piggdekk]
mode_edit
21. februar 2019 kl. 12.17

Under mellomtittelen Lav pigg-andel er målet:

Har lagt til setningen: «I Stavanger-området, Bergen og Oslo er målet 85-90 prosent.», etter å ha fått nye opplysninger fra Statens Vegvesen.

Hva skal egentlig dumpes i Repparfjorden?
mode_edit
20. februar 2019 kl. 07.28

Presiserer at departementets krav om at det i perioder ikke skal være drift eller redusert drift i gruven av hensyn til reindriften, er i tilknytning til Ulveryggenforekomsten.

Viser 10 av 217 endringer.