Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm, eller lese mer om rettelser og klager.

Nei, verdens CO₂-utslipp reduseres ikke med 0,03 prosent om Norge forsvinner i morgen
mode_edit
20. september 2019 kl. 12.26

Byttet ut bilde av Facebook-posten.

Derfor ble Norge dømt for brudd på menneskerettighetene
mode_edit
19. september 2019 kl. 08.36

La til avsnittene om spørsmålet fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Slik stemmer du
mode_edit
17. september 2019 kl. 10.05

Endret «Det skjer i praksis aldri» til «Det skjer ganske sjeldent».

mode_edit
9. september 2019 kl. 15.00

Fjernet siste del av setningen: «Det er ingen grense for hvor mange kandidater du kan sette kryss ved siden av, men effekten blir mindre for hvert kryss».

Vi fulgte partilederdebatten på TV 2
mode_edit
5. september 2019 kl. 22.00

Endret denne setningen:

Det er riktig at 87 prosent av finnmarkingene stemte nei til sammenslåing med Troms i en folkeavstemning i mai 2018.

Ny setning:

Det er riktig at 87 prosent av finnmarkingene som stemte, stemte nei til sammenslåing med Troms i en folkeavstemning i mai 2018.

mode_edit
5. september 2019 kl. 07.47

La til årstall i denne setningen:

Ifølge beregninger i en rapport om luftkvalitet fra kommunen var det 200 000 som bodde i områder med for mye forurensing i 2014.

Ap har doblet eiendomsskatten i Bergen
mode_edit
2. september 2019 kl. 08.15

Endret «Som nevnt over, skriver Hove til Faktisk.no at han har snakket om eiendomsskatten på næringseiendom, ikke på boliger» til «Overfor Faktisk.no har Hove hevdet at eiendomsskatten på næringseiendom har doblet seg».

mode_edit
2. september 2019 kl. 08.11

Endret «Overfor Faktisk.no har Hove avgrenset påstanden til å handle om skatt på næringseiendom» til «Overfor Faktisk.no har Hove hevdet at skatt på næringseiendom har mer enn doblet seg mens Ap har styrt».

Hva er en meningsmåling?
mode_edit
29. august 2019 kl. 18.02

Endret «egentlig ligger» til «er antatt å ligge» i denne setningen:

«Det betyr at oppslutningen er antatt å ligge et sted mellom 23,6 og 25,4 prosent.»

mode_edit
29. august 2019 kl. 11.03

Endret fra

«Endringen regnes bare som signifikant når differansen er større enn kombinasjonen av feilmarginene fra begge målingene.»

til

«Endringen regnes bare som signifikant når differansen er større enn en kombinasjon av feilmarginene fra begge målingene.»

Viser 10 av 279 endringer.