Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med alle endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm.

Isarealet ved Nordpolen er tilbake på 1979-nivå
mode_edit
20. september 2018 kl. 10.04

Følgende er lagt til i tilsvarsfeltet:

«Dagen etter at denne faktasjekken ble publisert slettet Johan Morten Nome svaret gjengitt over. Han slettet også den opprinnelige påstanden om at isen rundt Nordpolen i 2017 var på nivå med 1979».

mode_edit
19. september 2018 kl. 12.43

Km2 er erstattet med km².

mode_edit
19. september 2018 kl. 12.04

Tilsvarsteksten var først slik:

«Vi har forelagt konklusjonen for Nome. Han viser da til at han har publisert en advarsel på Facebook. På sin offentlige profil skriver han:»

Dette endret vi til:

«Vi har forelagt konklusjonen for Nome. Han har foreløpig ikke gitt noen kommentar til Faktisk, men har i stedet publisert et innlegg på sin offentlige profil.»

Fem spørsmål og svar om objektsikring
mode_edit
3. september 2018 kl. 11.43

Slettet: «Eksempler på objekter kan være bygninger, strømforsyning, vann og datasentraler.»

Undersøkelse viser at hunder kan gjenkjenne «onde» mennesker
mode_edit
30. august 2018 kl. 13.29

Konklusjonsteksten endret til:

«Studien Sosialnytt omtaler viser at hunder over tid kan bli skeptiske til mennesker som er uhjelpsomme mot hundenes eiere. Men det er misvisende å si at hundene kan gjenkjenne onde mennesker».

mode_edit
30. august 2018 kl. 13.17

Konklusjonsteksten sto først slik:

«Hunder kan over tid bli skeptisk til mennesker som er uhjelpsomme mot sine eiere, men det er misvisende å si at de kan gjenkjenne onde mennesker».

Dette kunne misforstås, og er endret til:

«Hunder kan over tid bli skeptiske til mennesker som er uhjelpsomme mot hundenes eiere, men det er misvisende å si at de kan gjenkjenne onde mennesker».

Ny alarmerende studie: HPV-vaksine reduserer muligheten for å bli gravid
mode_edit
24. august 2018 kl. 13.48

Endret «De andre medforfatterne har ikke relevant bakgrunn» til «De andre hun takker har ikke relevant bakgrunn».

mode_edit
24. august 2018 kl. 13.44

Endret «Den ene av medforfatterne, Mark Geier» til «Den ene DeLong takker i artikkelen, Mark Geier».

Unge mener det ikke er viktig å bo i et demokrati
mode_edit
23. august 2018 kl. 11.29

I konklusjonsteksten er også svaralternativene i NHOs undersøkelse lagt inn («ikke viktig» og «helt avgjørende») i denne setningen: «I begge undersøkelsene blir respondentene bedt om å svare på et spørsmål om viktigheten av demokrati, ved å oppgi et tall mellom 1 og 10, der 1 er 'ikke viktig i det hele tatt'/'ikke viktig' og 10 er 'svært viktig'/'helt avgjørende'.»

mode_edit
23. august 2018 kl. 09.02

Tittel på Anders Løland ved Norsk Regnesentral er rettet fra assisterende direktør til assisterende forskningssjef.

Viser 10 av 159 endringer.