Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm, eller lese mer om rettelser og klager.

Nei, WHO har ikke «bekreftet» at covid-19 ikke er farligere enn influensa
mode_edit
27. oktober 2020 kl. 07.32

Formuleringen «Dette regnestykket gir ikke mening, fordi det sammenligner epler og pærer – to størrelser som ikke kan sammenlignes direkte» er endret til «Dette regnestykket er misvisende.»

mode_edit
23. oktober 2020 kl. 15.55

La til setning:

Forskningen på dette området peker klart i retning av at covid-19 er dødeligere enn influensa.
mode_edit
23. oktober 2020 kl. 15.51

Endret avsnittet:

Siden mange kan dø av covid-19 uten at de har blitt testet for sykdommen, går det ikke an å finne ut hvor dødelig koronaviruset er ved å dele antallet bekreftede smittetilfeller antallet personer som antas å ha blitt smittet, totalt sett.

Nytt avsnitt er:

Siden mange kan dø av covid-19 uten at de har blitt testet for sykdommen, er det ikke mulig å slå fast hvor dødelig koronaviruset er ved å dele antallet bekreftede smittetilfeller i hele verden på antallet personer som antas å ha blitt smittet, totalt sett. En slik regnemåte medfører betydelig usikkerhet, blant annet fordi smittesporingen og testingen varierer kraftig mellom forskjellige land og områder. Dette regnestykket kan altså ikke sies å bekrefte at covid-19 ikke er farligere enn influensa.
Planlegger første norske demonstrasjon mot koronatiltak
mode_edit
22. oktober 2020 kl. 07.58

Lagt til lenke til lokal forskrift om forebygging av koronasmitte for Oslo der det omtales smittevernregler med grense på 200 personer for utendørs arrangementer.

Statistikk om overfallsvoldtekter holdes ikke skjult i Norge
mode_edit
2. oktober 2020 kl. 06.25

Rettet aksefeil i søylediagrammet.

Mye delt vaksinevideo inneholder flere feil
mode_edit
29. september 2020 kl. 13.50

La inn tilsvar fra Foreningen for Fritt Vaksinevalg.

Nei, regjeringen vil ikke bruke forlenget koronafullmakt til å sette inn hæren mot folket
mode_edit
22. september 2020 kl. 12.02

La inn det fulle navnet til Fredrik Irgens, som hadde fått halvert fornavnet ved en feil.

Bilister har ikke vikeplikt for syklende på grunn av gangfelt
mode_edit
17. september 2020 kl. 11.45

Gjort endringer i tittel og konklusjonstekst for å øke presisjonsnivået koblet med påstand og lov/forskrift.

Tittel endret fra

Syklister har vikeplikt for bilister i gangfelt

til

Bilister har ikke vikeplikt for syklende på grunn av gangfelt

Konklusjonstekst endret fra:

Syklister har vikeplikt for bilister når de krysser veien i et gangfelt. Bilister har vikeplikt for gående i gangfeltet, men syklister regnes som kjørende. Hvis man går av sykkelen og triller den over gangfeltet, har bilistene vikeplikt.
Det finnes tilfeller der bilister har vikeplikt for syklister som krysser veien, men dette har ikke noe med gangfelt å gjøre.

til:

Bilister og andre kjørende har i utgangspunktet bare vikeplikt for gående på grunn av gangfeltet. Syklende er kjørende. Hvis man går av sykkelen og triller den over gangfeltet, har bilistene vikeplikt.
Syklende har vikeplikt for bilister når de kjører ut i veien over et gangfelt. Dette skyldes at de da stort sett krysser fra fortau eller gang- og sykkelvei. Om syklisten allerede sykler i veien, gjelder ordinære vikepliktsregler for kjørende.
Det finnes tilfeller der bilister har vikeplikt for syklende som krysser veien, også der det er gangfelt, men gangfeltet i seg selv regulerer ikke vikeplikt mellom syklende og bilist.
mode_edit
16. september 2020 kl. 13.36

Lagt til at det finnes eksempler på sebrastriper over avkjørsler.

mode_edit
16. september 2020 kl. 13.27

Har lagt til forbehold om feilmerking i denne setningen:

"Altså: Finnes det et synlig gangfelt betyr dette at du krysser en vei, og ikke en avkjørsel, med mindre sebrastripene er en feilmerking."

Viser 10 av 444 endringer.