Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm, eller lese mer om rettelser og klager.

Nei, Gardasil-vaksinen øker ikke kreftfaren for kvinner som er smittet av HPV-virus
mode_edit
13. november 2019 kl. 20.21

Endret antall forskjellige typer HPV-virus fra 100 til 200.

mode_edit
13. november 2019 kl. 13.35

Lagt inn lenke til nettsak hos Kreftregisteret i setningen: Kreftregisteret, som samler data om alle krefttilfeller i Norge, opplyser til Faktisk.no at ingen av dem som har tatt HPV-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, så langt har utviklet livmorhalskreft.

mode_edit
13. november 2019 kl. 13.31

Endret setningen: "Kreftregisteret forventer at det etter hvert vil komme tilfeller av livmorhalskreft også blant HPV-vaksinerte", til "Kreftregisteret venter at det etter hvert kan komme tilfeller av livmorhalskreft også blant HPV-vaksinerte".

Hva skjer med AAP-ordningen?
mode_edit
12. november 2019 kl. 22.05

Følgende tekst sto på feil sted:

Det er noen utfordringer ved å fastslå hvor mange som egentlig går fra AAP til sosialhjelp. I motsetning til AAP og uføretrygd, som gis til enkeltpersoner, er det husholdninger som får sosialhjelp.

Dette er nå flyttet til avsnittet «Hvor mange står uten ytelser».

mode_edit
12. november 2019 kl. 22.03

Antall sosialhjelpsmottakere ved slutten av 2018 lagt til i avsnittet «Hvor mange står uten ytelser».

mode_edit
12. november 2019 kl. 17.40

I avsnittet om regelendringer manglet det tekst. Følgende tekst har blitt erstattet:

Det ble også flere andre endringer i 2018. Noen av de viktigste var som følger:

  • Som hovedregel må du ha vært medlem av folketrygden i minst tre år for å ha rett til AAP.
  • For at du skal få utvidet AAP over tre år, må det være sykdom, skade eller «lyte» som er hovedårsaken til at arbeidsevnen ikke er avklart.
  • Du kan jobbe inntil 60 prosent og fremdeles motta AAP. I én periode på opptil 12 måneder kan du også få AAP selv om du jobber inntil 80 prosent. Nav kaller dette «opptrapping til jobb».

Ny tekst er:

Det ble også flere andre endringer i 2018. Noen av de viktigste var som følger:

  • Som hovedregel må du ha vært medlem av folketrygden i minst tre år for å ha rett til AAP. Reglene for unntak fra hovedregelen ble endret i 2018, og fremgår av folketrygdeloven.
  • For at du skal få utvidet AAP over tre år, må det være sykdom, skade eller «lyte» som er hovedårsaken til at arbeidsevnen ikke er avklart.
  • Du kan jobbe inntil 60 prosent og fremdeles motta AAP. I én periode på opptil 12 måneder kan du også få AAP selv om du jobber inntil 80 prosent. Nav kaller dette «opptrapping til jobb». Tidligere var denne perioden begrenset til 6 måneder.
Termodynamikken gjør menneskeskapt global oppvarming umulig
mode_edit
12. november 2019 kl. 14.03

La til følgende setning:

«Innlegget ble avpublisert før Faktisk.no tok kontakt med avisen, og ansvarlig redaktør Kai Aage Pedersen opplyser at det skjedde på avisens eget initiativ.»

mode_edit
8. november 2019 kl. 10.24

Endret fra Firdaposten til Firda.no i setningen: «16. oktober publiserte Firda.no et leserinnlegg om klimaendringer og hvorfor disse angivelig er i strid med fysikkens lover»

Firda.no er ikke det samme som Firdaposten.

Norske pasienters tilgjengelighet til de nye kreftbehandlingene er på bunnivå i Europa, ifølge ny rapport.
mode_edit
7. november 2019 kl. 13.36

Fjernet «(krever innlogging)» fra setningen:

«Han sier det er publisert artikler som viser at mange nye legemidler ikke har noen mereffekt, blant annet en studie publisert i British Medical Journal (krever innlogging).»

Det er mulig å lese hele artikkelen.

Nei, Olav Thon har ikke investert i bitcoin
mode_edit
6. november 2019 kl. 00.28

Legger til Facebook 3PFC-tag.

Viser 10 av 318 endringer.