Endringer

Vi synes du skal kunne kikke oss i kortene. Derfor har alle våre faktasjekker og artikler en endringslogg. Denne oppdateres med endringer som er større enn enkle skrivefeil. Du finner loggen her, og nederst i hver enkelt sak. Du kan også abonnere på endringsloggen som en RSS-strøm, eller lese mer om rettelser og klager.

Nei, det er ikke Aisha Shezadi som hentes hjem fra Syria
mode_edit
17. januar 2020 kl. 10.18

Endrer setningen «Ifølge VG har Shezadi tidligere bedt UD om hjelp til å returnere til Norge, men hun har siden trukket søknaden» til «Ifølge VG har Shezadi tidligere bedt UD om hjelp til å returnere til Norge, men hun har senere uttalt at hun ikke ønsker å bidra til returprosessen».

Er elbilen en brannbombe?
mode_edit
13. januar 2020 kl. 13.35

Følgende setning var upresis:

Ifølge Teslas ulykkesveileder skal det over 11 000 liter vann til for å slukke en brann i en Tesla Model S. De anbefaler også at bilen snus på hodet, slik at det er lettere å sprute vann direkte på batteriet.

Ny setning er:

Kan det være nødvendig med opptil 11 000 liter vann til for å slukke en batteribrann i en Tesla Model S. De anbefaler også at bilen snus på hodet, slik at det er lettere å sprute vann direkte på batteriet.
mode_edit
9. januar 2020 kl. 16.44

Følgende setning skulle ha vært benektende:

Når Faktisk.no spør Haagenrud om det tok fyr i batteripakkene på noen av elbilene i parkeringshuset, svarer han slik:

Ny setning er:

Når Faktisk.no spør Haagenrud om det stemmer at det ikke tok fyr i batteripakkene på noen av elbilene i parkeringshuset, svarer han slik:
Hvis du ser på Gini-koeffisienten så gikk ulikheten ned mens SV satt i regjering
mode_edit
9. januar 2020 kl. 16.35

SVs finanspolitiske rådgiver Kim-André Aasheim opplyser i en e-post til Faktisk.no at SV ikke var imot aksjonærmodellen på generelt grunnlag, men mot den formen den fikk i Bondevik II-regjerings forslag. Følgende avsnitt er derfor endret:

SVs finanspolitiske rådgiver, Kim-André Åsheim, opplyser i en e-post til Faktisk.no at SV i utgangspunktet var skeptiske til aksjonærmodellen, som den nye utbytteskatten bygget på. Modellen innebærer blant annet at inntekt fra aksjeutbytte skattlegges på samme måte som annen inntekt.
I innstillingen til Stortinget (Innst. S. 232 (2003-2004)) der modellen ble foreslått, gikk partiet blant annet mot det såkalte skjermingsfradraget. SV stemte imidlertid for aksjonærmodellen da de satt i regjering, forklarer Åsheim:

Ny tekst er:

SVs finanspolitiske rådgiver, Kim-André Åsheim, opplyser i en e-post til Faktisk.no at SV i utgangspunktet var skeptiske til deler av aksjonærmodellen, som den nye utbytteskatten bygget på. Modellen innebærer blant annet at inntekt fra aksjeutbytte skattlegges på samme måte som annen inntekt.
Aksjonærmodellen ble foreslått i en innstilling til Stortinget (Innst. S. 232 (2003-2004)). I behandlingen av denne meldingen gikk SV imot aksjonærmodellen slik den var foreslått fra regjeringen, fordi partiet mente at det såkalte skjermingsfradraget ikke var nødvendig.
SV mente likevel at modellen var en forbedring, og stemte for aksjonærmodellen da de satt i regjering, forklarer Åsheim:
Brannen på Stavanger lufthavn startet i en elbil
mode_edit
9. januar 2020 kl. 15.04

Lagt til denne setningen: Faktisk.no har torsdag 9. januar fått bekreftet fra Opel at det er snakk om en Opel Zafira 2006-modell, ikke en 2005-modell.

Disse bildene viser ikke samme kvinne
mode_edit
3. januar 2020 kl. 14.35

Det sto først at bildet av den saudiarabiske kronprinsen var tatt i De Forente arabiske emiratene. Dette var feil. Bildet er tatt i Jeddah i Saudi-Arabia.

Nei, FRI vil ikke innføre sexaktiviteter i barnehagen
mode_edit
20. desember 2019 kl. 10.53

Rettet følgende, da møtet ikke foregikk i Stavanger:

I en e-post viser han til rapporten «Only Adults? Good Practices in Legal Gender Recognition for Youth», bilder fra en presentasjon FRI har holdt, samt et skriftlig referat fra et foreldremøte der Skeiv Ungdom og en representant for FRI deltok. Møtet skal ha foregått i Stavanger.

Ny tekst er:

I en e-post viser han til rapporten «Only Adults? Good Practices in Legal Gender Recognition for Youth», bilder fra en presentasjon som ifølge Olufsen-Mehus ble holdt av Rosa kompetanse, samt et skriftlig referat fra et foreldremøte der Skeiv Ungdom og en representant for FRI skal ha deltatt. Møtet skal ha foregått i Namsos.
Plantebaserte kjøtterstatninger er mye mer bærekraftig enn ekte kjøtt.
mode_edit
19. desember 2019 kl. 10.40

La til setningen:

«Stordalen snakker om bærekraft, som er et videre begrep enn klimaavtrykk.»

mode_edit
19. desember 2019 kl. 10.39

Byttet ut følgende tekst:

Er det sant at et plantebasert produkt som fraktes over Atlanteren er «mye mer bærekraftig» enn norskprodusert kjøtt?

Ny tekst er:

«Bærekraft er et komplisert begrep, men det fremgår av konteksten at Stordalen sikter til miljømessig bærekraft. Er det sant at et plantebasert produkt som fraktes over Atlanteren er «mye mer bærekraftig» enn norskprodusert kjøtt i denne betydningen?»

mode_edit
19. desember 2019 kl. 10.37

La til følgende setning i konklusjonen:

«Samlet sett er en Beyond Burger altså miljømessig mer bærekraftig enn en norsk storfeburger.»

Viser 10 av 337 endringer.