30. november 2020
Nei, mann fikk ikke sparken av Bergen kommune for å demonstrere mot koronatiltak
Bildet er fra demonstrasjonen mot koronatiltakene i Oslo 28. november.
Håkon Mosvold Larsen / NTB
Denne faktasjekken er 7 måneder gammel og kan inneholde utdaterte opplysninger eller råd om koronaviruset.
Påstand
I Bergen får man sparken av kommunen, for å deltatt på en lovlig markering mot de strenge corona-inngrepene.
Konklusjon

En tilkallingsvikar ved en barnehage i Bergen ble sendt hjem fra jobben etter å ha blitt avbildet i Bergens Tidende i forbindelse med en markering mot koronatiltakene. Han fikk imidlertid ikke sparken av kommunen. Mannens arbeidsgiver er ikke kommunen, men bemanningsbyrået Personalhuset. Kommunen kan derfor ikke gi ham sparken.

Mannen er fortsatt ansatt i Personalhuset, og både bemanningsbyrået og Bergen kommune opplyser at han kan komme tilbake på jobb i barnehagen. Han har altså ikke fått sparken fordi han deltok i en demonstrasjon.

Venner lar ikke venner tro på usannheter. Del fakta.
Gjennomgang

I et Facebook-innlegg skriver den tidligere advokaten Marius Reikerås at en mann fra Bergen fikk sparken etter å ha deltatt i en markering mot koronatiltakene i Bergen lørdag 21. november.

Reikerås mistet advokatbevillingen i 2009. Bakgrunnen var hans behandling av klientmidler og mangelfull regnskapsføring. Den tidligere advokaten omtaler seg nå som menneskerettsjurist.

I innlegget står det blant annet at mannen ble fortalt at:

(...) å delta på en slik markering, var ikke i tråd med de retningslinjer som var satt opp av kommunen og han ble bedt om å hente tingene sine da arbeidsforholdet ble avsluttet med umiddelbar virkning. Avgjørelsen var tatt før han fikk anledning til å uttale seg.

Reikerås gir også uttrykk for at han mener saken utgjør et brudd på den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), og at den «vitner om et byråd i Bergen som har gått fullstendig fra konseptene».

Innlegget har blitt delt av andre motstandere av smitteverntiltakene, og har til sammen fått flere tusen reaksjoner, kommentarer og delinger på Facebook. Det er også publisert som et leserinnlegg på nettstedet Steigan.no.

Flere som kommenterer innlegget mener, i likhet med Reikerås, at Bergen kommune har handlet i strid med ytringsfriheten og menneskerettighetene.

Faktisk.no har fått flere tips fra lesere som lurer på om innholdet i innlegget stemmer. Det gjør det ikke.

Tilkallingsvikar, ikke ansatt

Faktisk.no har ikke fått svar fra styreren i barnehagen, til tross for gjentatte henvendelser over flere dager. I stedet har Mimi Bjerkestrand, som er direktør i etat for barnehage i Bergen kommune, uttalt seg om saken.

Bjerkestrand sier til Faktisk.no at mannen som er omtalt i innlegget til Reikerås ikke var ansatt i Bergen kommune, men leid inn til barnehagen gjennom bemanningsbyrået Personalhuset:

– Han ble ikke sagt opp av Bergen kommune, men var en tilkallingsvikar som for tiden var i barnehagen én dag i uken.

Hun presiserer også at kontrakten mellom barnehagen og Personalhuset ikke er formelt avsluttet:

– Styrer i barnehagen avtalte med Personalhuset at han skulle hjem den dagen. Det var Personalhuset som trakk vikaren ut.

Steffen Aksdal, som er regionsjef for Bergen i Personalhuset, bekrefter Bjerkestrands beskrivelse av hendelsene overfor Faktisk.no.

Det stemmer altså ikke at tilkallingsvikaren fikk sparken av Bergen kommune, slik Reikerås hevdet.

Kommunen: – Ville ikke følge smittevernregler

Bjerkestrand avviser også at mannen ble sendt hjem fra barnehagen fordi han hadde deltatt i demonstrasjonen mot koronatiltakene:

– Den ansatte uttalte på arbeidsplassen at han ville følge smittevernreglene i barnehagen, men ikke i samfunnet, sier Bjerkestrand til Faktisk.no.

Ifølge Bjerkestrand førte dette til at styrer og verneombud i barnehagen innkalte mannen til en samtale, der han holdt fast ved uttalelsene sine om smittevernreglene. Dette førte i sin tur til at barnehagen tok kontakt med bemanningsbyrået mannen er ansatt i, noe som førte til at mannen reiste hjem fra barnehagen den dagen.

Hun forklarer vurderingen som ble gjort på følgende måte:

–  Styrer i en barnehage er ansvarlig for barn og ansatte i en pandemisituasjon, og har et stort ansvar for å vurdere smittesituasjonen. En styrer må være sikker på at hun gjør de rette faglige vurderingene for å sikre smittevern i barnehagen. Når den ansatte ga så klart uttrykk for at han ikke ønsket å følge smittevernreglene i samfunnet men kun i barnehagen, ble styrer utrygg på sikkerheten i barnehagen.

Det var denne utryggheten som førte til at mannen ble sendt hjem fra jobb:

– Styrer meldte denne bekymringen til Personalhuset av hensyn til sikkerheten til barna og de ansatte, sier Bjerkestrand.

Avviser at han ikke vil følge reglene

Mannen det dreier seg om heter Mikael Birger Roussel. Han har latt seg intervjue av avisen BA (krever abonnement) og nettstedet Resett om hendelsen Reikerås skriver om. Til Faktisk.no forklarer han bakgrunnen for at han ble sendt hjem fra jobb slik:

– Begrunnelsen jeg fikk var at jeg var avbildet i Bergens Tidende uten maske. De sa det så ut som jeg ikke holdt avstand og ikke hadde maske på. I tillegg hadde styrer fått mail fra bekymrede foreldre og kolleger. Det var i hvert fall sånn hun sa det. 

Bildet det er snakk om ble tatt under markeringen mot smitteverntiltakene. Roussel tilføyer:

– Jeg forstår styreren i barnehagen. Det var press fra mange sider, og hun ville gjøre det beste ut av det. 

Han avviser også at han ikke ville følge smittevernreglene:

– Jeg har ikke brukt munnbind på bussen når det er mulig å holde avstand, men jeg gjør det når det ikke er andre muligheter. Jeg har ingen interesse av å smitte andre. Som jeg forstår det, er ikke viruset farlig for de som ikke har underliggende sykdommer, men meget farlig for dem som har det.

Har hatt diskusjoner

I Bergen kommunes forskrift om smitteverntiltak står det:

§ 7 Krav til bruk av munnbind/ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi og innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentra mv)
På kollektivtrafikk og innendørs på offentlig sted skal munnbind/ansiktsmaske brukes når det er fare for at avstandskravet på én meter ikke kan overholdes.

Roussel avviser også at han har sagt til kolleger i barnehagen at han ikke vil følge smitteverntiltakene i Bergen når han ikke er på jobb:

– Jeg har hatt diskusjoner om tiltakene, men jeg har ikke sagt at jeg ikke vil følge tiltakene. Det jeg har sagt er at de tiltakene ikke er løsningen i det lange løp. Det høres ut som jeg har ytret meg veldig negativt om tiltakene, men som jeg husker den samtalen, var de fleste ikke imot det jeg sa. Det var ingen som motsa meg der og da, det var ingen som sa «du kan ikke si sånt på jobb».

Kan komme tilbake på jobb

I en e-post til Faktisk.no skriver barnehagedirektør Bjerkestrand at Roussel kan fortsette i barnehagen:

– Vi har avklart med Personalhuset at denne vikaren er velkommen tilbake, og vi er glad for at det er klargjort at han vil følge smittevernregler i samfunnet.

Personalhuset, ved daglig leder Steffen Aksdal, bekrefter at Roussel kan komme tilbake på jobb i barnehagen.

Roussel fikk altså ikke sparken av Bergen kommune, men var innleid via vikarbyrå og fikk beskjed om å gå hjem fra jobb på grunn av usikkerhet om han fulgte smitteverntiltak. Etter at det ble avklart at han ville følge smitteverntiltak både på jobb og i samfunnet, får han igjen komme på jobb.

I en e-post til Faktisk.no svarer Roussel slik på spørsmål om han vil følge reglene fremover:

– Tiltakene er klare, munnbind er pålagt på bussen om det ikke er mulig å holde avstand, det følger jeg og har fulgt hele veien.

Tilsvar

Faktisk.no har lagt frem konklusjonen og hovedinnholdet i denne faktasjekken for Marius Reikerås. Han har sendt oss følgende svar:

– Å få «sparken» er et folkelig begrep og det var det han fikk: Han fikk beskjed om å ta tingene sine og forlate arbeidsplassen med umiddelbar virkning. Juridisk sonderer man mellom oppsigelse og avskjed. Avskjed er når man må forlate arbeidsplassen med umiddelbar virkning.

Reikerås fortsetter:

– At han er i et vikarbyrå som leier ut hans arbeidskraft fritar selvsagt ikke kommunen fra å følge de regler som er nedfelt i arbeidsmiljøloven, Grunnloven og menneskerettene.

Facebook

Denne faktasjekken er del av vårt samarbeid med Facebook.

Publisert
30. november 2020 kl. 14.49
Oppdatert
30. november 2020 kl. 15.50
Embed