Faktisk.

Nei, mannen til stats­mi­nis­teren tjener ikke penger på bomsta­sjoner

hovedbilde
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix.

Påstand

Mannen til statsministeren tjener penger på bomstasjoner.

Kommentarer på Facebook. Facebook, 30.07.2019

Konklusjon

Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, har ikke lenger aksjer i selskaper som tjener penger på bomstasjoner. Han solgte seg ut av teknologiselskapet Q-Free ASA i november 2017. Siden da har ikke Finnes vært registrert med aksjer verken i Q-Free eller tilsvarende selskaper.

Påstanden er helt feil.

Oppdatering: 15. september 2023, drøye fire år etter at denne faktasjekken ble publisert, offentliggjorde Høyre en oversikt over Sindre Finnes sin handel med aksjer mens Erna Solberg var statsminister. Listen viser at Finnes solgte sine siste aksjer i QFR Q-Free 27. november 2017. I oversikten fra Høyre er det ikke kjøp eller salg av aksjer i dette selskapet etter 2017. Vi har derfor oppdatert artikkelen med opplysningen om at Sindre Finnes solgte sine siste aksjer i Q-Free i november 2017. I den opprinnelige artikkelen var dette tidspunktet satt til september 2017 – basert på foreliggende opplysninger da faktasjekken ble publisert.

Bompenger ligger an til å bli en av valgkampens viktigste saker, og kan i flere kommuner bli avgjørende for valgresultatet. I de mange Facebook-gruppene for bommotstandere går debatten om politikere som vedtar nye bompengeprosjekter.

En påstand som går igjen blant dem som kommenterer, er at Sindre Finnes, ektemannen til statsminister Erna Solberg (H), tjener penger på bomstasjoner. Påstanden kan man blant annet finne i gruppen «Nei til mer bompenger», som har over 55 000 medlemmer:

Det er jo derfor hun (Solberg journ.anm.) er for flere bomstasjoner for mannen hennes tjener jo en masse på dem. Det er jo om å gjøre å få inn så mange kroner som mulig på kontoen deres (...)

Det føles unektelig litt «shady» at en politiker som er med på å påvirke bompengesituasjonen, har en mann som tjener penger på dette. Det må vel være bukken til havresekken?

Er det riktig at Sindre Finnes tjener penger på at det settes opp bomstasjoner? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Eide aksjer i 2017

I september 2017 publiserte Dagbladet en artikkel med tittelen «Statsministerens ektemann setter pengene sine i bompenge-Norge» (krever abonnement). Ifølge artikkelen eide Finnes ved inngangen til 2017 aksjer verdt omlag 1,5 millioner kroner i 18 forskjellige selskaper.

Dagbladet 28. september 2017.

De største enkeltinvesteringene var ifølge Dagbladet i teknologiselskapet Q-Free ASA og oppdrettsselskapet Marine Harvest. Aksjene i Q-Free hadde da artikkelen ble publisert en anslått verdi på 617 000 kroner. Dette var grunnlaget for Dagbladets påstand om at Finnes «setter pengene sine i bompenge-Norge».

Q-Free har utviklet betalingsløsninger for bompengesystemer, og leverer blant annet det sentrale systemet for innkreving av bompenger i Norge. Dagbladet rapporterte at:

Mens Erna Solbergs regjering krever inn rekordsummer i bompenger, er statsministerens mann altså blant dem som potensielt kan tjene penger på at vi har bompenger i Norge.

Sterke reaksjoner

Den to år gamle artikkelen deles fremdeles jevnlig på Facebook. Nylig skapte den stort engasjement da den ble delt i gruppen «Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!». I kommentarfeltet var reaksjonene sterke:

Ekteparet tjener grovt på Ernas politiske beslutninger.

Fatter ikke at det er lov, klart at han tør å satse på bomringen, når kona sitter og styrer ved roret. Slik burde vært stoppa.
Fra Facebook-gruppen «Vi som har fått nok av diktaturet på stortinget!».
Sett både ham og Erna i fengsel! Dette må være ulovlig, blande politikk og butikk slik skulle man tro gikk an kun i tredjeverdens land, ikke i et såkalt sivilisert land som Norge. Kriminelt er dette!

Fruen har nok gitt han gode tips. Han setter penger i bomselskapet og fruen setter opp bomavgiftene (...)

Ikke registrert med aksjer

I Aksjonærregisteret kan man finne ut hvem som eier aksjer i hvilke selskaper. Registeret oppdateres ikke kontinuerlig, men viser bare opplysninger som er registrert 31. desember hvert år.

Dagbladet baserte sin artikkel på opplysninger i Aksjonærregisteret per 31. desember 2016. Sindre Finnes bekreftet overfor avisen at han eide aksjer i de samme selskapene da artikkelen ble publisert i september 2017.

Ifølge Aksjonærregisteret har Finnes' aksjeportefølje utviklet seg slik de siste årene:

De seks selskapene Finnes eide aksjer i ved inngangen til 2019 var Wallenius Wilhelmsen ASA, Schibsted ASA, Norsk Hydro ASA, Independent Tankers Corporation LT, Western Bulk Chartering AS og Blueye Robotics AS.

Solgte aksjene i 2017

Selv om Finnes ikke har vært registrert med aksjer i selskaper knyttet til bompenger etter 31. desember 2017, kan han i teorien ha hatt slike aksjer. Han kan ha kjøpt aksjer og solgt dem igjen innen registreringsdatoen 31. desember 2018, og han kan ha kjøpt aksjer som ikke vil bli registrert før 31. desember 2019.

Dette avviser statsministerens ektemann i en e-post sendt fra Statsministerens kontor:

– Jeg solgte aksjene i Q-Free i september 2017, og har siden da ikke eid aksjer i Q-Free eller tilsvarende selskaper.

Aksjesalget må altså ha skjedd umiddelbart etter at Dagbladet publiserte sin artikkel 28. september 2017.

(Oppdatering: Ut fra opplysningene Høyre la fram 15. september 2023, solgte Sindre Finnes sine siste aksjer i QFR Q-Free 27. november 2017. )

Faktisk.no har også spurt hvorfor Finnes valgte å selge seg ut av Q-Free, men det har han ikke svart på.

Statssekretær Rune Alstadsæter (H) opplyser til Faktisk.no at Finnes ikke er pålagt å rapportere om kjøp og salg av aksjer til Statsministerens kontor.

Vil du vite mer om bompenger? Les også:

Oppsummering

  • Statsministerens ektemann, Sindre Finnes, tjener ikke lenger penger på bomstasjoner.
  • Han har eid aksjer i bomteknologiselskapet Q-Free ASA, men solgte seg ut av selskapet i november 2017. (I vår faktasjekk publisert i juli 2019 ble tidspunktet for Finnes sitt salg satt til september 2017. I henhold til de nye opplysningene er dette tidspunktet nå oppdatert til november 2017.)
  • Finnes opplyser til Faktisk.no at han ikke har eid aksjer i Q-Free eller tilsvarende selskaper siden da. Dette understøttes av opplysninger fra Aksjonærregisteret.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?