Faktisk.

Disse reglene gjelder hvis du skal fiske i sommer

Påtvungen norgesferie kan føre til at flere enn vanlig vil prøve fiskelykken i sommer. Før du setter deg i båten, bør du vite hvilke regler som gjelder for fritidsfiskere på sjøen.

hovedbilde
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

«Feriefakta» er en serie artikler og videoer om vær, mygg, bading og annet som hører sommeren til.

Norge har verdens nest lengste kystlinje, kun slått av Canada. Vår totale kystlinje strekker seg over hele 103 000 kilometer, ifølge Kartverket. Da er det vel bare å slenge uti snøret i sommer?

Så enkelt er det ikke, ifølge senior kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Olav Lekve:

– Folk har en plikt til å sette seg inn i regelverket uansett sett hva de skal drive med. Det gjelder også for fritidsfiske. Hvis man følger reglene, bidrar man til en mer bærekraftig forvaltning av fiskeressursene og et bedre miljø, sier han til Faktisk.no.

– Kan virkelig de få fiskene man drar opp i ferien påvirke bestanden så mye?

– Når så mange nordmenn fisker, blir det betydelige mengder til sammen. Vi vet ikke hvor mye fisk fritidsfiskere fanger, men at det er snakk om noen tusen tonn i året, er det ingen tvil om, fastslår Lekve.

Jobber for å kartlegge

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Alf Ring Kleiven, er en av dem som forsøker å finne ut hvor stort omfanget av fritidsfiske er. I 2017 startet en kartlegging av utvalgte fiskeområder i Hordaland, Troms og Oslofjorden.

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Alf Ring Kleiven. Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet.

I tillegg til å finne ut hvor mye fisk som fanges, er målet å få mer kunnskap om hva fritidsfiske betyr økonomisk og for økosystemene. Det er ikke så enkelt, ifølge Kleiven:

– Norge har et komplisert sjøfiske med en lang kyst og svært liberale regler sammenlignet med andre land. Det er vanskelig å få god nok oversikt, men vi håper å etablere gode metoder for å kunne følge opp fritidsfiske i sjøen, sier han til Faktisk.no.

Prosjektet er i en sluttfase, men andre, mer geografisk avgrensede prosjekter, kan si noe om hvor stor betydning fritidsfisket kan ha. I et prosjekt på Sørlandet merket forskerne 10 000 torsk for å finne ut hvem det var som fanget dem.

– Det viste seg at fritidsfiskerne sto for to tredeler av uttaket, forteller Kleiven.

I et annet prosjekt ble hummerfisket i 2017 og 2018 kartlagt. Beregninger viste at fritidsfiskere sto for 70 prosent av hummerfangsten i hele Norge.

Redskap

Fritidsfiskere kan bruke en rekke ulike redskaper som håndholdt snøre, fiskestang, jukse eller dorg. Det er også lov å drive fritidsfiske med line, garn, ruser og teiner, men her gjelder en del avgrensninger.

– Fritidsfiskere må selv sette seg inn i hvilke redskaper de har lov til å bruke, og sørge for at redskapen er i orden og merket med navn, adresse og gjerne telefonnummer, sier Lekve i Fiskeridirektoratet.

Redskap skal røktes minst én gang i uka, ifølge en ny regel som gjelder fra 1. juni 2020. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix.

Hvis man velger å fiske med garn, line eller teiner, skal redskapen røktes minimum én gang per uke.

Dette kravet er nytt og trådte i kraft 1. juni 2020. Å røkte redskapen innebærer å trekke den opp, ta hånd om fangsten og sjekke at alt er i orden, før man eventuelt setter redskapen ut igjen.

– Det mistes veldig mye redskap, og det får dobbelt negativ effekt. Ikke bare står redskapene og spøkelsesfisker, det bidrar også til forsøpling av havet, sier Alf Ring Kleiven.

– Spøkelsesfiske dreper dyr helt unødig, det er ressurssløsing og dyreplageri. Det er viktig å passe på redskapen sin, ellers kan det få alvorlige konsekvenser for økosystemet.

Alle som fisker plikter å forsøke å unngå å miste redskap. Hvis man likevel gjør det, er man forpliktet til å forsøke å finne den igjen og melde redskapen som tapt hvis det ikke går.

Fiskeridirektoratet har laget fritidsfiskeapp, hvor man kan melde fra om tapt og funnet fiskeredskap. I appen kan man også se hvilke regler som gjelder for fritidsfiske, minstemål etc.

Fredede arter

Noen arter er totalfredet og forbudt å fiske, mens andre er delvis fredet og har særskilte regler knyttet til fisket. Fiskeridirektoratet har laget en fullstendig oversikt over arter, geografiske områder og tidsperioder.

Det kan særlig være verdt å merke seg at det er forbudt å fiske torsk hele året i Oslofjorden.

Dette gjelder langs hele kysten fra Vestfold og Telemark og til grensen til Sverige (det grå området på kartet under).

– Vi har sett at det er en veldig liten bestand av kysttorsk i Oslofjorden. Forbudet skal bidra til at bestanden bygges opp igjen, opplyser Olav Lekve i Fiskeridirektoratet.

Ifølge Kleiven har det vært tilbakegang i torskebestanden i Oslofjorden i flere år.

– Tettheten av fiskere i Skagerrak er mye høyere enn i for eksempel Troms, samtidig som ressursgrunnlaget er mye lavere der. Det betyr at det er flere som fisker på færre fisk, sier han.

– Det er et paradoks at de samme reglene gjelder overalt i Norge. I fremtiden bør vi se på om ressursgrunnlaget bør henge sammen med reguleringer på en bedre måte.

Ifølge Fiskeridirektoratet kan ikke fritidsfiskere fiske så mye de vil:

– Man skal kun fiske til eget forbruk, altså ikke mer enn det man selv og familien kan konsumere. I tillegg er det strengt forbudt å omsette fisk utenom de godkjente salgskanalene, påpeker Lekve.

For utenlandske turister som skal ta med seg fisk hjem, gjelder egne regler. De kan ta med seg 10 kilo ut av Norge, eller 20 kilo hvis de har vært gjest ved en registrert turistfiskebedrift.

Minstemål

Hvis man får fisk som er mindre enn de fastsatte minstemålene, skal fisken slippes ut igjen. Minstemålene skal sørge for at flere småfisk lever til de blir store nok til å formere seg.

Det er ikke minstemål på makrell og sei for fritidsfiskere, så lenge man ikke skal selge fangsten. Det samme gjelder for brosme, steinbit og lyr.

– Får du mye fisk under minstemålet, bør du flytte deg til et annet område. Det er ikke straffbart å fange fisk under minstemålet så lenge det ikke skjer målrettet og bevisst, men ved å slippe dem ut igjen kan man bidra til reproduksjon av arten og en bærekraftig bestand, sier Lekve.

Hvis man får fisk under minstemålet, skal man sette den ut igjen hvis den er levedyktig. Hvis fisken er død eller ikke kommer til å overleve, kan den spises.

Fiskeridirektoratet har laget en video om hvordan man kan slippe ut fisk som er under minstemålet:

Oppdrettsanlegg

Det er forbudt å ferdes nærmere enn 20 meter fra et oppdrettsanlegg, og det er forbudt å fiske nærmere enn 100 meter fra et oppdrettsanlegg.

– Det er viktig å unngå å komme for nærme oppdrettsanlegg for å unngå ulykker. Disse reglene skal både sørge for sikkerheten til dem som ferdes på sjøen, og forebygge at fisk rømmer fra oppdrettsanleggene, forklarer Lekve.

– Når det gjelder grensen på 100 meter for fisking, er det viktig å huske at man ikke kan ligge 100 meter unna med båten og kaste sluken inn mot anlegget. Selve fiskingen skal foregå 100 meter unna.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?