Faktisk.

Nei, Frp har ikke sørget for å fjerne barne­til­legget til uføre

hovedbilde
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Påstand

Vi [Frp] har sørget for å fjerne barnetillegget til uføre.

Sophie Elise Isachsen. Instagram, 20.08.2017

Konklusjon

Det stemmer ikke at barnetillegget for uføre har blitt fjernet. Stortinget har imidlertid vedtatt en regelendring som gjør at uføretrygd og barnetillegg til sammen ikke kan utgjøre mer enn 95 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør. Ifølge Nav rammes 2030 personer av regelendringen. De utgjør rundt ti prosent av alle uføre som får barnetillegg. Påstanden i videoen er derfor helt feil.

Påstanden er helt feil.

I en mye omtalt video går bloggerne Sophie Elise Isachsen og Joakim Kleven til frontalangrep på Frp. Under mottoet «Morna Jensen» kommer de med flere påstander om Frp og regjeringens politikk. Blant påstandene i videoen er:

Skjermdump fra videoen.
Vi [Frp] har sørget for å fjerne barnetillegget til uføre.

«Vi» er i denne sammenhengen Frp. Faktisk.no har kontaktet Sophie Elise Isachsens manager, Marte Schei, for å gi bloggeren mulighet til å komme med dokumentasjon for påstanden. Schei viser til dette innlegget på bloggen til Joakim Kleven som dokumentasjon. Kleven skriver:

Frp er et parti som har, sammen med den nye regjeringen, klart å kutte barnetillegg til uføre, sørget for at offentlige sykehus får mindre penger, og gitt Norges pensjonister og uføre dårligere kjøpekraft – hvert eneste år.

Kleven lenker nederst i blogginnlegget til flere kilder. Blant disse er en video Arbeiderpartiet har delt på Facebook. Videoen viser det partiet mener er «10 grunner til at Norge trenger ny regjering». En av grunnene er at det har vært kutt i barnetillegget for uføre.

At det har vært kutt i barnetillegget, er imidlertid ikke det samme som at Frp «har sørget for å fjerne barnetillegget», slik påstanden er i videoen.

Fortsatt barnetillegg

I 2014 vedtok et stortingsflertall bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF å endre reglene for barnetillegg for uføretrygdede. Ifølge den nye regelen kan ikke uføretrygd og barnetillegg til sammen være høyere enn 95 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør. Nav skriver dette på sin hjemmeside:

Barnetillegget vil fortsatt være 0,4 ganger folketrygdens grunnbeløp, og gis til deg som mottar uføretrygd og forsørger barn under 18 år.

Det er altså ikke riktig at barnetillegget for uføre har blitt helt fjernet, slik man kan få inntrykk av hvis man ser videoen.

For en del uføre foreldre har det imidlertid blitt redusert. En gradvis innføring av den nye regelen startet 1. januar 2016. For dem dette gjelder, vil barnetillegget bli trappet gradvis ned slik at ingen etter 1. januar 2021 har mer i uføretrygd og barnetillegg enn 95 prosent av inntekten de hadde før de ble uføre. Nav skriver:

Overgangsreglene gjelder kun hvis uføretrygden og barnetillegget ditt er over 95 prosent av inntekten du hadde før du ble ufør. Er uføretrygden og barnetillegget ditt lavere enn dette, gjelder ikke overgangsreglene deg.

Én av ti får redusert barnetillegg

Faktisk.no har spurt Nav om hvor mange personer som blir berørt av regelendringen, og hvor mange som vil miste barnetillegget fullstendig. I en e-post skriver fagavdelingen:

Totalt vil 2030 personer bli berørt av omregningen til maksimalt 95 % av oppjustert inntekt før uførhet. Vi har dessverre ikke tall på hvor mange som får barnetillegget satt helt ned til null kroner siden dette også vil avhenge av hvor mye de har i evt. øvrige inntekter på omregningstidspunktet.

Nav opplyser at det i desember 2016 var i underkant av 21 200 uføretrygdede som mottok barnetillegg. Det betyr at rundt én av ti uføre foreldre får kutt i barnetillegget.

Sophie Elise Isachsen gir i videoen inntrykk av at barnetillegget har blitt fjernet for alle. Det er helt feil.

Tilsvar

Faktisk.no har vært i kontakt med Sophie Elise Isachsens manager, Marte Schei, flere ganger, men har foreløpig ikke fått noen kommentar til konklusjonen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?