Faktisk.

Nei, den relative befolk­nings­veksten i Norge var ikke tre ganger så stor som i Danmark fra 1995 til 2017

Foto: NRK

Påstand

Husk på at Norge bare i perioden 1995-2017 økte befolkningen tre ganger så mye som Danmark, i forhold til befolkningens størrelse - dobbelt så mye som Sverige.

Terje Tvedt. Torp på NRK1, 14.02.2018

Konklusjon

Professor Terje Tvedts påstand om relativ befolkningsvekst i Norge sammenlignet med i Danmark og Sverige, stemmer ikke. Den relative befolkningsveksten var omtrent dobbelt så stor i Norge som i Danmark, ikke tre ganger så stor, slik Tvedt påstår. Den var heller ikke dobbelt så stor som i Sverige, men 56 prosent høyere.

Påstanden er helt feil.

14. februar gjestet professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen Ole Torps program «Torp» for å snakke om boken sin, «Det internasjonale gjennombruddet». Hovedtema i boken er hvordan innvandring og internasjonalisering har endret Norge de siste tiårene. For å beskrive utviklingen sier Tvedt:

Husk på at Norge bare i perioden 1995-2017 økte befolkningen tre ganger så mye som Danmark, i forhold til befolkningens størrelse - dobbelt så mye som Sverige.

Faktisk.no tok kontakt med Terje Tvedt for å spørre hva han bygger denne uttalelsen på, men Tvedt har ikke besvart henvendelsen. Derimot har han postet et innlegg på Facebook der han skriver at han hentet tallene fra CIA World Fact book.

Er det riktig som Terje Tvedt påstår? Hvordan har befolkningen utviklet seg i de tre landene?

Ca. dobbelt så stor som i Danmark

Eurostat har sammenlignbare tall over befolkningsutvikling i hele Europa. Tallene viser at det norske folketallet økte med 20,9 prosent i perioden 1995 til 2017. I Danmark har folketallet økt med 10,2 prosent. Tvedt påsto at befolkningsveksten var tre ganger så stor i Norge som i Danmark, men det riktige er altså at den var omtrent dobbelt så stor.

Ser vi på absolutte tall vokste befolkningen aller mest i Sverige. Fra 1995 til 2017 ble det 1,2 millioner flere innbyggere.

Folketallet i Sverige er nesten dobbelt så høyt som i som Norge. I perioden 1995 til 2017 var den relative befolkningsveksten i Sverige på 13,4 prosent. Tvedt sa at den norske befolkningsveksten fra 1995 til 2017 var det dobbelte av den i Sverige, i forhold til folketallet.

Det riktige er at den relative befolkningsveksten i Norge var 56 prosent høyere enn i Sverige, eller omtrent én og en halv ganger så stor.

CIA-tall

Tvedt opplyser at kilden hans for sammenlikning av befolkningsutvikling i Norge Sverige og Danmark er CIA World Fact book. CIA skriver selv at deres befolkningstall er anslag fra det amerikanske folketellingsbyrået (US Census Bureau). CIA-tallene skiller seg en god del fra befolkningstallene til Eurostat.

For eksempel var det ifølge CIA 154 746 færre personer bosatt i Danmark 1. juli 2017 enn det Danmarks Statistik opererer med. Ifølge CIA var det også 42 283 flere personer bosatt i Norge i 2017 (1. juli) enn det tallene til SSB (1. juli) viser.

US Census Bureau har identiske tall som CIA for 2017, men for 1995 er tallene ulike. CIAs historiske tall er tilsynelatende bare tilgjengelig på nett via arkivtjenester som archive.org.

Faktisk.no tar kontakt med professor i demografi, Nico Keilman ved Universitetet i Oslo. Han viser til SSB som primærkilde for tall om Norge, og til Danmarks Statistik for tall om Danmark.

Gå til primærkilden og se etter tall for 1. januar. Det er det som er de endelige tallene. Jeg ville gått til SSB og Danmarks statistikk.

Det er Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån (SCB) og SSB som leverer tall til Eurostat om befolkning. Disse tallene er hentet ut fra de sentrale folkeregistrene, og tallene fra SSBs, SCBs og Danmarks statistikk er identiske med dem Eurostat har publisert. Det er tallene fra Eurostat denne faktasjekken bygger på.

Flere tallfeil

Vi i Faktisk.no har tidligere faktasjekket en annen påstand fra Terje Tvedt som ligner på sammenligningen med Danmark. I boken skriver Tvedt at den relative befolkningsveksten fra 1995 til 2016 var større i Norge enn i India. Det er helt feil.

Tvedt har opplyst til Faktisk.no at denne feilen vil bli rettet opp i nye opplag av boken.

Samme sted i boken skriver Tvedt at Norge i perioden 1995 til 2016 hadde en høyere relativ nettoinnvandring enn USA noensinne hadde etter borgerkrigen 1860–65. Tall for nettoinnvandring til USA i perioden Tvedt omtaler finnes ikke. Det er laget noen beregninger, publisert av Verdensbanken, men disse tallene går ikke lenger tilbake enn til 1962. Faktisk.no konkluderte derfor med at påstanden til Tvedt var «Faktisk ikke sikkert».

Tilsvar

Professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen har blitt forelagt Faktisk.nos konklusjon i denne faktasjekken, men har så langt ikke besvart henvendelsen.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?