Faktisk.

Faktafeil om støtte­ord­ning fra Erna Solberg på «Debatten»

Konfronterte Støre med «smålig» kutt på NRK.

hovedbilde
Foto: Carina Johansen / NTB

Påstand

Dere lar være å prisjustere [Varig tilrettelagt arbeid], og dermed så er det 120 færre plasser.

Erna Solberg, Høyre. NRK Debatten, 06.10.2022

Konklusjon

Påstanden er feil. Regjeringen har prisjustert ordningen. Det er heller ikke bevilget et lavere antall plasser enn det som tidligere har vært bevilget.

Torsdag forrige uke la regjeringen frem sitt forslag til neste års statsbudsjett. Dette var også tema for NRK-programmet «Debatten» samme dag. Høyres partileder Erna Solberg sa at hun ikke skulle kommentere alle kuttene.

– Men det er ett kutt som jeg synes er ganske smålig. Vi har hvert eneste år de siste årene økt antallet arbeidsplasser for Varig tilrettelagt arbeid (VTA), sa hun.

Hun forklarte at dette dreier seg om psykisk utviklingshemmede barn, ungdommer og voksne som skal få et arbeidstilbud.

– Der har dere latt være å prisjustere. Det betyr at det er 120 færre plasser. Til tross for at vi var enige om at vi skulle ha en opptrappingsplan, sa hun og fortsatte:

– Og skal vi snakke om svake i vårt samfunn, så tror jeg vi skal snakke om de som er psykisk utviklingshemmet, som trenger et aktivitetstilbud og annet. Men der har dere tenkt at det var viktig å stramme inn på i år.

Kranglet om fakta

Deretter oppsto det en interessant replikkutveksling mellom Solberg og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Støre: – Det er feil.

Solberg: – Det er det som står i budsjettet ditt.

Støre: – Det er noe lavere på tiltak. Fordi det er færre ledige. Men varige tilrettelagte arbeidsplasser kutter vi ikke på. Tvert imot … (avbrytes av Solberg).

Solberg: – Dere lar være å prisjustere det, og dermed så er det 120 færre plasser. Og det står i budsjettet. Hvis ikke har du informert feil til Stortinget.

Her var det åpenbart en faktuell uenighet. I denne faktasjekken skal vi finne ut hvem som har rett.

Feil at ordningen ikke er prisjustert

I Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett er det bevilget 1 872 millioner kroner til VTA. I Solberg-regjeringens siste statsbudsjett ble det gitt 1 771 millioner kroner til den samme ordningen. Det er med andre ord feil av Solberg å karakterisere dette som et kutt i ordningen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet opplyser til Faktisk.no at bevilgningen i utgangspunktet skulle prisjusteres på lik linje med resten av Statsbudsjettet. Det vil si en økning på 2,8 prosent, sammenlignet med saldert budsjett for 2022.

I det salderte budsjettet var det satt av 1 802 millioner kroner til VTA. En 2,8 prosents økning av dette tallet tilsvarer rundt 52 millioner kroner. Det er foreslått å øke bevilgningen med 71 millioner til neste år, altså litt høyere enn dette. Differansen skyldes tekniske justeringer, ifølge departementet.

Det er altså feil at bevilgningen ikke er prisjustert.

Da Faktisk.no ba om dokumentasjon for Solbergs påstand, bekreftet også Høyre-lederens pressekontakt, Rune Alstadsæter, at ordningen faktisk er prisjustert i forslaget til neste års statsbudsjett.

Færre plasser enn gjennomført, like mange som bevilget

Stemmer det at det er blitt færre plasser? Det kommer litt an på hvilke tall man ønsker å legge vekt på.

I år ble det gjennomført 12 450 plasser per første halvår. Men i utgangspunktet var det bevilget penger til 12 300 plasser i tilleggsnummeret til statsbudsjettet, opplyser departementet. Det er samme antall som er foreslått i neste års statsbudsjett.

Det er altså ikke foreslått et kutt i antall bevilgede plasser, men det er bevilget penger til 150 færre plasser enn antallet som faktisk ble gjennomført første halvår 2022.

Ulike typer plasser har ulike kostnader for staten. Forskjellen mellom beregnede plasser og gjennomførte plasser skyldes en annen fordeling av disse plassene enn det departementet hadde forventet, opplyser departementet til Faktisk.no.

– Står svart på hvitt

Rune Alstadsæter, Erna Solbergs pressekontakt, har sendt Faktisk.no følgende tilsvar på vegne av partilederen:

Det står svart på hvitt i statsbudsjettet at bevilgningen for neste år vil gi grunnlag for å gjennomføre om lag 150 færre plasser enn hva som faktisk var gjennomført per første halvår 2022.
Vi er enig i at poenget om prisjustering ikke er riktig, men vi er nødt til å forholde oss til det antallet plasser som regjeringen selv angir i sin budsjettproposisjon. Færre beretningstekniske VTA-plasser enn faktisk gjennomført første halvår er direkte i strid med regjeringens egen plattform. Under Solberg-regjeringen ble det de siste årene bevilget midler til om lag 300 nye plasser hvert år.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?