Faktisk.

Nei, mann med tre koner får ikke tre leiligheter av svensk kommune

hovedbilde
Foto: Skjermdump / Google Maps

Påstand

Mann med tre koner får tre leiligheter i Sverige

NTB, TV 2, VG, Hegnar.no, Nettavisen, Document.no, Human Rights Service, Frieord.no. NTB-sak publisert på TV2.no, 19.09.2017

Konklusjon

Det stemmer at Nacka kommune i Sverige har kjøpt tre leiligheter som en mann, hans tre koner og 16 barn skal bo i. Nacka har til sammen kjøpt 94 leiligheter fordi alle svenske kommuner er pålagt å hjelpe dem som har fått oppholdstillatelse med å finne bolig, hvis de ikke klarer det selv. Det gjelder uavhengig av om de lever i ekteskap som det ikke ville vært lovlig å inngå i Sverige. Overskriftene i norske medier gir inntrykk av at storfamilien fra Syria får leilighetene av kommunen, eller at de skal bo der gratis. Det er ikke riktig. Flyktningene må betale leie til kommunen, og de har bare rett til å bo i leilighetene i to år.

Påstanden er delvis feil.

Flere av de mest delte sakene i sosiale medier forrige uke handlet om den svenske kommunen Nacka. Både tradisjonelle medier og alternative nettsteder har publisert saker om at kommunen har «kjøpt tre leiligheter til en mann med tre koner og 16 barn». Artiklene har ført til sterke reaksjoner både i Norge og Sverige og opphetet debatt i kommentarfeltene.

Foto: Skjermdump/Hegnar.no.

Saken har blitt fremstilt på litt ulike måter, men i de fleste tilfeller er det etterlatte inntrykket det samme: En mann med tre koner og 16 barn har fått tre leiligheter gratis av en svensk kommune – kommunen har kjøpt leilighetene til mannen og hans tre koner. Skjermdumpene i denne faktasjekken ble hentet inn torsdag 21. september.

Flere medier, blant annet TV 2 og Hegnar.no, publiserte 19. september Norsk Telegrambyrås (NTB) sak om Nacka. Den har tittelen «Mann med tre koner får tre leiligheter i Sverige». I ingressen heter det:

Nacka kommune i Sverige har det siste året brukt 305 millioner kroner på å kjøpe leiligheter. En mann, hans tre koner og 16 barn har fått tre boliger.

Tar ikke forbehold

Hvis man bare leser tittelen og ingressen, kan man altså få inntrykk av at storfamilien, som er nyankomne flyktninger fra Syria, har fått tre leiligheter gratis av Nacka kommune. Da hjelper det lite at NTB lenger nede i saken skriver at kommunen har kjøpt til sammen 94 leiligheter, og at flesteparten av dem deretter har blitt leid ut til nyankomne flyktinger. Det står også at:

En syrisk familie som består av en mann, hans tre koner og deres 16 barn, har fått tildelt tre leiligheter i Nacka.

Mens NTB i tittelen fastslår at storfamilien får tre leiligheter, står det i brødteksten at de fleste av leilighetene Nacka kommune har kjøpt har blitt leid ut. Hadde NTB i tittelen skrevet for eksempel at «mann med tre koner får leie tre leiligheter», kunne det bidratt til å gi et mer riktig bilde av situasjonen.

For reaksjonene på historien fra Sverige har ikke latt latt vente på seg. NTB viser til Sveriges Radio, som siterer Mikael Strandman i det innvandringskritiske partiet Sverigedemokraterna:

Det som er ekstra bemerkelsesverdig, er at man her har tilgodesett denne mannens behov, og at de tre kvinnene skal ha hver sin leilighet i femmillionersklassen.

Etter at Faktisk.no tok kontakt, sendte NTB 22. september ut en presisering til redaksjonene:

I en sak sendt ut tirsdag om tre leiligheter tildelt en mann med tre koner i Nacka i Sverige kan ordet «får» i tittel og ingress føre til misforståelser. Ut fra tittel og ingress kan det gis et inntrykk av at mannen med tre koner og 16 barn får tre leiligheter av Nacka kommune. Som det framgår av resten av artikkelen er det snakk om en tildeling og at familien må betale leie. «Får» burde derfor vært erstattet med «tildelt» eller «får leie».

Presiserte og endret

I tillegg til TV 2 og Hegnar.no, publiserte også VG først saken til NTB. VG har i ettertid endret og bygget den ut. Nederst i artikkelen som ligger ute nå, står det:

Foto: Skjermdump/VGs Facebook-side.
En tidligere versjon av denne artikkelen hadde tittelen «Mann med tre koner får tre leiligheter i Sverige», men det er ikke riktig at familien har fått leilighetene av kommunen. Den aktuelle familien har ifølge kommunen fått rett til å leie de tre leilighetene – som er innkjøpt av kommunen. VG har i ettertid presisert dette i artikkelen, og bygget ut artikkelen med mer informasjon om kritikken mot kommunen.

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, sier til Faktisk.no at han ba nyhetsledelsen vurdere NTB-saken da han ble oppmerksom på at det var en diskusjon om innholdet i sosiale medier. Nyhetsleder i VG, Trond Olav Skrunes, sier dette om vurderingene som ble gjort:

Det er ingen tvil om at saken, i den formen den kom fra NTB, ikke skulle vært publisert. Da det ble oppdaget, jobbet vi med den selv slik at den nå har en helt annen form. Vi har også lagt inn en presisering i saken.

På VGs Facebook-side ligger artikkelen imidlertid ute med den opprinnelige tittelen. Der står det fortsatt at «Mann med tre koner får tre leiligheter i Sverige». Dette bidrar til å opprettholde inntrykket av at storfamilien får de tre leilighetene gratis av Nacka kommune. Når VGs Facebook-innlegg deles videre av andre, spres den feilaktige informasjonen.

Verken Steiro eller Skrunes var klar over at den opprinnelige tittelen fortsatt ligger på VGs Facebook-side. Skrunes sier:

Jeg skal sørge for at det blir rettet.

ABC Nyheter publiserte også NTB-saken, men fjernet den da de allerede hadde en egenprodusert sak med tittelen «Syrer fikk tilgang på tre leiligheter til tre koner og 16 barn» ute. I ingressen heter det:

Foto: Skjermdump/ABC Nyheter.
Den svenske kommunen Nacka har brukt 14 millioner kroner for å kjøpe opp leiligheter som de leier ut til en mann og hans tre koner. 

Dagbladet har laget en egen artikkel, og har i likhet med VG og ABC Nyheter gjort endringer i sin opprinnelige sak. Dagbladet hadde først tittelen «Svensk kommune kjøpte tre leiligheter til en mann og hans tre koner». Den er nå endret til «Polygamist i Sverige fikk tilgang på tre leiligheter for sine tre koner og 16 barn. Det vekker reaksjoner».

Kjøpte 94 leiligheter

Nettavisen lagde sin egen sak om Nacka med tittelen:

Foto: Skjermdump/Nettavisen.
Svensk kommune kjøpte tre leiligheter til mannens tre koner og 16 barn.

Leser man bare tittelen, sitter man igjen med et klart inntrykk av at storfamilien har fått tre leiligheter av kommunen. Nettavisen skriver at Nacka har brukt 305 millioner på å kjøpe 94 leiligheter, og videre heter det:

Et eksempel skiller seg særskilt ut: Kommunen har kjøpt tre ulike leiligheter til 14 millioner svenske kroner, for så å leie dem ut til en mann, hans tre koner og 16 barn.

Dermed går Nettavisen i den samme fella som NTB: De har ikke dekning for tittelen, men nyanserer inntrykket i brødteksten. Av og til nøyer lesere seg med å bare lese tittel og ingress, noe som i dette tilfellet ikke gir et riktig bilde av situasjonen.

Nyhetsredaktør i Nettavisen, Erik Stephansen, skriver i en e-post til Faktisk.no at de på nytt har gjennomgått saken, og at de mener at tittelen er innenfor:

Når vi skriver at «Svensk kommune kjøpte tre leiligheter til mannens tre koner og 16 barn», så må det leses som at kommunen kjøpte tre leiligheter med det formål at familiene skulle bo i dem. Det ligger ikke innebygd i tittelen at leilighetene skulle gis bort gratis, uten leieutgifter. For å bruke et annet eksempel: Om en rik pappa sier at han «har kjøpt en leilighet til barna», så ligger det ikke implisitt at han overdrar eierskapet til dem. Det kan like gjerne bety at de bare skal bo der en periode.

Stephansen skriver videre at det også er innholdsforskjell i NTBs tittel og Nettavisens tittel:

Det er forskjell på «å kjøpe til dem» - altså kjøpe med et spesifikt formål som i dette tilfellet – og å kjøpe med sikte på å gi bort gratis i gave. NTB skriver at «mann med tre koner får tre leiligheter i Sverige». Denne kan muligens leses så strengt som dere frykter, selv om det også her må reises semantisk tvil. Men vi skrev altså ikke at noen får leiligheter. Vi skrev at leilighetene ble kjøpt til dem. Vi mener at det har ulik betydning. Vi mistenker at Faktisk.no har vært forutinntatt i denne saken, når dere først har tatt for dere NTB – og deretter gått videre til oss i den tro at titlene betyr det samme.

«Fikk tre boliger»

Også de alternative nettstedene Rights.no, Document.no og frieord.no har omtalt saken. De går enda lenger enn de tradisjonelle mediene i å framstille det som om familien får de tre leilighetene av Nacka kommune. Hos Rights.no står det følgende i ingressen:

Svenske tilstander når nye høyder: Nacka kommune i vestre Stockholm har kjøpt opp tre leiligheter til en sum av nesten 14 millioner kroner for å plassere tre kvinner og 16 barn i de ulike enhetene. Alle de tre er en og samme manns hustruer.
Foto: Skjermdump/Rights.no.

Document.no setter kommunens kjøp av leiligheter opp mot behandlingen av en eldre mann i samme kommune i 2014. Frieord.no skriver dette:

Å rulle ut den røde løperen har fått en ny betydning i vårt naboland. En enslig kommune har bestemt seg for å kjøpe boliger for en halv MILLIARD til de nyankomne økonomiske migrantene. Det inkluderer tre boliger til en muslimsk mann med tre koner og 16 barn med en prislapp i timillionersklassen.

Ordner bosted selv

Selv om flere medier har endret tittel på sine opprinnelige saker, er det liten tvil om at det etterlatte inntrykket er at kommunen har gitt bort tre leiligheter gratis. Det stemmer ikke, ifølge vår faktasjekk.

Etter den massive medieomtalen har kommunen lagt ut en grundig redegjørelse om hvordan de jobber med bosetting på sin hjemmeside. Der har kommunen svart på noen av spørsmålene som har kommet de siste dagene.

Foto: Skjermdump/Document.no.

Svaret på om det stemmer at Nacka har kjøpt tre leiligheter til en familie med flere koner og mange barn er slik:

Nacka kommune har ikke kjøpt boliger til en enkeltperson. Kommunens boligkjøp er en del av arbeidet med å ordne boliger til nyankomne flyktninger med oppholdstillatelse. I løpet av 2017 skal Nacka kommune ta imot 370 nyankomne personer som er henvist av Migrationsverket.

Nacka kommune skriver også om hvilke regler som gjelder for nyankomne flyktninger i Sverige. Blant dem som har fått oppholdstillatelse, og dermed har rett til å bli værende i Sverige, er det mange som selv ordner seg et sted å bo. Ofte bor de hos en slektning eller bekjent.

Må betale leie

De som ikke selv klarer å skaffe bolig, blir henvist til en kommune av Migrationsverket når de har fått oppholdstillatelse. Nacka kommune skriver:

Den kommunen har plikt til å skaffe et bosted som den nyankomne kan leie de neste to årene. Deretter har hver og én samme ansvar som alle andre for selv å finne et sted å bo.

Faktisk.no har vært i kontakt med Jenny Ryderstedt, presseansvarlig i kommunen. Hun skriver følgende i en e-post:

De betaler en bruksverdileie, det vil si tilsvarende det som en lignende leilighet koster å leie. Nyankomne personer får etableringsstøtte fra Försäkringskassan (statlig myndighet). Den som har barn kan også få etableringstillegg. Arbetsförmedlingen (også statlig myndighet) oppretter en individuell etableringsplan for å forenkle de nyankomnes etablering i arbeidslivet. Planen gjelder i opp til to år og støtten betales ut om man følger planen. Kommunen tilbyr svensk for innvandrere og samfunnsorientering, samt arbeidsrelaterte innsatser ved behov. Barna tilbys skole og førskole.

Ryderstedt opplyser at kommunen i fjor tok imot 339 nyankomne personer, og at de i år skal ta imot 370. Disse menneskene får i løpet av en periode på maks to år, leie en gjennomgangsbolig av kommunen.

Tar ikke stilling til ekteskap

Mange har også stilt spørsmål ved hvordan det er mulig for en mann å være gift med tre kvinner i Sverige. Ifølge den svenske ekteskapsloven finnes noen kriterier for godkjenning av ekteskap inngått i henhold til utenlandsk lov. I denne loven adresseres ikke flerkoneri/polygami, inngått i et land der det er lovlig.

I 2016 skrev Svenska Dagbladet at det fantes 292 tilfeller av bigami (inngåelse av ekteskap med en som allerede er gift) eller polygami (gift med flere enn én) i landet. Dette er mulig fordi den svenske loven godtar ekteskap som er lovlig inngått i andre land. Saudi-Arabia, Jemen, Egypt, Forente Arabiske Emirater, Somalia og Sudan, er ifølge Expressen eksempler på land hvor det er lov å ha mer enn én kone.

Nacka kommune skriver dette på sin hjemmeside om hvordan de forholder seg til mannen som har tre koner:

Det er ikke kommunens oppgave å ta stilling til om ekteskap inngått i utlandet er gyldige eller ikke. Det er en oppgave for Skatteverket. For kommunen utgjør det ingen forskjell om en person er gift eller ikke. Alle voksne har samme rettigheter og plikter når det gjelder for eksempel bosted, utdanning, forsørgelsesevne, innbetaling av skatt og så videre.

Tilsvar

Nyhetsredaktør i NTB, Ole Kristian Bjellaanes, skriver følgende om konklusjonen i en e-post til Faktisk.no:

Tittel og ingress er upresis, og er nå rettet. I tillegg er det sendt en presisering til våre kunder. Verbet «får» kan likevel ikke tolkes helt bokstavelig. Vår intensjon har ikke vært å gi inntrykk av at en flyktningfamilie helt konkret og bokstavelig får (blir foræret) tre leiligheter. Det står flere steder i saken at leilighetene skaffes for å utleie til flyktninger og at den omtalte familien er «tildelt» tre leiligheter. Vi tolker dette som at tre leiligheter er stilt til deres disposisjon.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?