Faktisk.

Minste­pen­sjonen for enslige ligger under lavinn­tekts­grensen

Foto: Gorm Kallestad / NTB og skjermbilde fra Facebook.

Tallene er ikke helt oppdaterte, men hovedpoenget står seg i et Facebook-innlegg som har skapt stort engasjement.

Et innlegg om pensjon har utløst over 4000 reaksjoner og kommentarer til sammen i Facebook-gruppen Folkeopprøret mot kutt i pensjons- og trygderettigheter:

Skjermbilde fra Facebook.
Norges fattigdomsgrense er på 216.000. Minstepensjonen er på 176.204. Dette er skammelig når vi vet hva som sendes ut av landet!

«Stemmer dette?» spør kvinnen som har postet innlegget.

Ikke oppdatert beløp

Faktisk.no har skrevet om en lignende påstand i en tidligere artikkel. Da ble det hevdet at Norges fattigdomsgrense er på 216 000 kroner per år, mens minstepensjonen er på 176 204 kroner for enslige minstepensjonister.

I det nye Facebook-innlegget står det ingenting om hvilken gruppe minstepensjonister det er snakk om. Det er ulike satser for minstepensjon, avhengig av om man er enslig eller om man er gift eller samboer.

Fra 1. mai 2020 er den særskilte satsen for enslige minstepensjonister 204 690 kroner i året. Vi må tilbake til 2015 for å finne et beløp som ligner på det som brukes i Facebook-innlegget. Da fikk enslige minstepensjonister utbetalt 175 739 kroner, ifølge Nav.

Men selv om beløpet ikke er helt oppdatert, står hovedpoenget i Facebook-innlegget seg.

Ligger under lavinntektsgrensen

Norge har ingen offisiell fattigdomsgrense, men det finnes lavinntektsgrenser som også brukes internasjonalt. En slik lavinntektsgrense er den såkalte EU60-grensen. Den innebærer at personer i husholdninger som har under 60 prosent av årlig median husholdningsinntekt, regnes inn i lavinntektsgruppen.

Seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB), Tor Morten Normann, har analysert inntektsutviklingen til eldre i perioden 2007–2017. Ifølge han stemmer det at enslige minstepensjonister lever under EU60-grensen hvis de ikke har tilleggsinntekter:

– Minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister har ligget under lavinntektsgrensen de siste årene. Avstanden opp til lavinntektsgrensen er ganske stor, har Normann tidligere uttalt til Faktisk.no.

30 000 kroner under

Satsene for minstepensjon reguleres som regel i forbindelse med trygdeoppgjøret fra 1. mai hvert år. De siste årene har imidlertid Stortinget også gjort endringer utenfor trygdeoppgjøret, blant annet for enslige minstepensjonister.

Fram til 1. september 2017 fikk enslige minstepensjonister såkalt høy sats, men fra denne datoen ble det innført en egen særskilt sats for enslige. Denne endringen ga enslige minstepensjonister noen tusenlapper ekstra i året.

Likevel har de ligget stabilt under lavinntektsgrensen de siste årene:

Den siste lavinntektsgrensen vi har tilgjengelig er for 2018. Da lå grensen for lavinntekt for enslige på 228 400 kroner, ifølge SSB. Samme år lå minstepensjonen for enslige på 198 818 kroner, viser tall fra Nav. Det er en differanse på nesten 30 000 kroner.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?