Faktisk.

Både Storbri­tannia, Frankrike og Finland har flere betalte feriedager enn Norge

hovedbilde
Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Påstand

Både Storbritannia, Frankrike og Finland har flere betalte feriedager enn Norge

Bergens Tidende. Bergens Tidende, 08.05.2018

Konklusjon

Det stemmer at Storbritannia, Frankrike og Finland har flere betalte feriedager enn Norge. Blant OECD-landene kommer Frankrike (30,3 arbeidsdager) ut på topp, etterfulgt av Finland (30) og Storbritannia (28). Norge ligger et stykke bak, med 21 arbeidsdager, mens USA ligger lavest med null, viser en rapport fra verdensbanken. I praksis har mange arbeidstakere noe lengre ferie enn dette i Norge, da 21 dager bare er den lovfestede retten. Ansatte i bedrifter med tariffavtale har avtalefestet rett på en femte ferieuke. Fra året arbeidstakere fyller 60, får de også én ekstra uke ferie.

Påstanden er helt sann.

I Norge er mai en måned preget av mange fridager, noe som stadig blir gjenstand for debatt. I år har prestene Per Anders Nordengen og Einar Gelius markert seg ved å ta til orde for å fjerne enkelte helligdager.

– Folk flest vet ikke lenger hvorfor vi feirer påske og pinse. De er blitt kjærkomne feriedager og få har et forhold til hvorfor vi har disse fridagene. I en post-kristen tid og når stat og kirke har skilt lag, mener jeg at kirken bør «si fra seg» noen av helligdagene, sa prest Per Anders Nordengen til Vårt Land (krever abonnement).

Gelius argumenterer på lignende vis i Agderposten (krever abonnement) og Dagbladet.

Bergens Tidende tok for seg tematikken i en leder 8. mai (krever abonnement). Der skriver avisen blant annet følgende:

Det er en myte at Norge har eksepsjonelt mange fridager. Både Storbritannia, Frankrike og Finland har flere betalte feriedager enn Norge.

Det er påstanden i den andre setningen vi skal se nærmere på her. Stemmer det at Storbritannia, Frankrike og Finland har flere betalte feriedager enn Norge?

Mest fri i Frankrike

Det finnes mye statistikk som sammenligner antall feriedager i ulike land. Verdensbankens rapport «Doing business», som ble publisert i fjor, inneholder en oppdatert oversikt.

Grafikken under viser gjennomsnittlig antall lovfestede feriedager for arbeidere med 1, 5 og 10 års ansiennitet. Som det fremgår av grafen har både Frankrike (30,3), Finland (30) og Storbritannia (28) flere betalte feriedager enn Norge (21). USA ligger på bunn med null dager.

25 virkedager, 21 arbeidsdager

Når man ser på oversiktstall over norske feriedager finner man kilder som opererer med lovfestet rett til både 25 og 21 dager betalt ferie.

Dette er imidlertid bare to måter å omtale samme feriemengde på. Med 25 dager menes virkedager, som er alle dager fra mandag til og med lørdag. 25 virkedagers ferie tilsvarer 21 arbeidsdager, ifølge Finans Norge.

I tillegg til dette ga tariffoppgjøret i 2000/2001 mange arbeidstakere en femte ferieuke. Dette er imidlertid en del av lønnsoppgjøret, og er ikke en lovfestet rett som gjelder for alle arbeidstakere.

Arbeidstakere som er 60 år eller eldre (gjelder fra året man fyller 60) har også krav på én ekstra ferieuke. Dette er en lovfestet rettighet, som også gjelder dem som ikke har tariffavtale.

To betalte høytidsdager

I tillegg til feriedagene har arbeidstakere også krav på full lønn for 1. og 17. mai, dersom disse dagene ikke faller på en søndag. Dette er regulert i Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager.

Hovedregelen er også at man har fri på andre helligdager. På disse dagene har man ikke lovfestet rett til lønn. I Norge gjelder dette for følgende dager:

  • Vanlige søndager
  • Nyttårsdag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • Første og andre påskedag
  • Kristi Himmelfartsdag
  • Første pinsedag
  • Andre pinsedag
  • Første og andre juledag

Selv om arbeidstakere ikke har lovfestet rett på lønn på disse dagene, får arbeidere med tariffavtale likevel den samme utbetalingen som vanlig i perioder med flere helligdager:

– I tariffavtalene våre er lønna oppgitt i månedslønn. Det betyr at du skal ha den samme lønna hver måned, uavhengig av månedens lengde eller antall bevegelige helligdager, sier faglig sekretær Erling Hagen i fagforbundet Handel og Kontor til FriFagbevegelse.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?