Faktisk.

Nei, det kommer ikke én million turister til Lofoten hvert år

hovedbilde
Foto: Marianne Løvland

Påstand

En million turister sliter på Lofoten

NRK. NRK, 16.04.2017

Konklusjon

Påstandene om at rundt én million sommerturister gjester Lofoten har vært mange og lagt grunnlaget for en heftig debatt om turistskatt og tiltak det siste drøye året. Statistikk og beregninger tyder på et langt lavere turisttall. Også de som angivelig står bak påstandene om milliontilstrømningen hevder seg misforstått og mener tallet er langt lavere. Det synes dermed å være ubestridt grunn til å fastslå at påstanden om rundt en million turister gjester Lofoten i året er helt feil.

Påstanden er helt feil.

For andre året på rad preger «turistkaos» i Lofoten nyhetene. Turiststrømmen nordover i landet vil tilsynelatende ingen ende ta. Blant flere lokale, regionale og nasjonale medier har NRK ledet an med overskrifter som:

Omtalen handler gjennomgående om rundt én million turister som har funnet veien til Lofoten. Noen ganger fordeles antallet på hele året, men som oftest handler det om antallet som kommer i løpet av sommermånedene. En rekke medier skriver «over en million turister», mens i de siste sakene fra NRK fastslås det at det i fjor kom «opptil en million turister» til Lofoten.

Tallet har på kort tid blitt en etablert sannhet. Så sent som 7. august brukte SVs førstekandidat i Nordland, Mona Fagerås, én million turister som hovedargument i et valgkamputspill om turistskatt i Vol.no.

En rekke enkeltpersoner og medier har som nevnt gjentatt påstanden det siste året. Journalist Torkil Emberland skrev i Nordlys 9. mai 2017 at «Lofoten nærmer seg nå 1,5 millioner turister mellom april og september» under tittelen «Den gule fare». NRK har vært ledende på saken, og har med sin tyngde bidratt til stor spredning av påstanden. I saken vi har tatt utgangspunkt i, med tittelen «En million turister sliter på Lofoten: Får likevel ikke kreve turistskatt», sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten følgende:

Naturen i Lofoten tåler ikke trykket av over en million turister i sommermånedene

Faktisk.no tar ikke stilling til bærekraften i Lofotturismen, eller hvorvidt turistene sliter på Lofoten. I denne faktasjekken ser vi på påstanden om at rundt én million turister besøker Lofoten hvert år, og stiller spørsmålet: Stemmer det?

Mange høye tall

I omtalen i fjor var turistanslagene enda høyere enn i årets artikler. NRK konstaterte gjennomgående at over én million gjestet Lofoten mellom april og september. I en annen NRK-sak fortvilte reiselivssjef Elisabeth Dreyer:

I løpet av et år skal 24.000 lokalboende håndtere én million mennesker. Det går ikke, slik situasjonen er nå.
NRK er blant mediene som har dekket Lofoten-turismen tettest det siste drøye året. Faksimile: NRK.no

NRK Nordland, som har fulgt saken tett, oppgir til Faktisk.no at reiselivssjef Dreyer i Destinasjon Lofoten har vært en av hovedkildene når de har omtalt antallet turister i Lofoten. De viser til en sak de publiserte 24. mai i fjor der reiselivssjefen regner seg frem til tallet. Til NRK sa Dreyer:

Tall viser at vi i 2015 hadde 405.000 gjestedøgn på overnattingsanlegg med mer enn 10 senger. Det reelle antallet besøkende er likevel trolig mellom 800.000 og én million.

Bare noen måneder senere, 8. august i fjor, kunne næringslivsavisen E24 fortelle at 1,4 millioner turister tok turen til Lofoten mellom april og september i 2015.

Beregningen kom fra Flakstad-ordfører Hans Fredrik Sørdal (AP), som hadde anslag på at fjorårets tall ville øke med opptil 20 prosent – altså at det i løpet av sommerhalvåret 2016 var opptil 1,7 millioner turister innom Lofoten.

Andre medier omtalte konsekvent turiststrømmen som «over en million» sommeren 2016. Blant de mest aktive kildene til tallene var Flakstad-ordfører Sørdal og reiselivssjef Dreyer.

Økonomisk motiv

Ønsket om å innføre en egen skatt for turismen i området var en av hovedsakene da temaet dukket opp i fjor. Turistskatt eller en form for tilskuddsordning skulle bøte på den enorme belastningen lokale myndigheter hevdet å oppleve. I bresjen for dette var blant annet reiselivssjef Dreyer og Flakstad-ordfører Sørdal. Sistnevnte oppga som nevnt til E24 at 1,4 millioner turister hadde gjestet Lofoten i 2015, og beregnet en økning på 20 prosent i 2016, altså snaue 1,7 millioner turister.

I dag er Sørdal imidlertid uklar på hvor hans tall egentlig stammer fra. Til Faktisk.no mener han at NRK er kilden. Han sier:

I år har jeg forholdt meg til det NRK bruker. Så når jeg sier rundt én million turister, er det fordi NRK bruker det tallet.

Ettersom Sørdal ved flere anledninger var NRKs kilde til turisttallene da saken ble dekket i fjor, spør vi om ikke det her er en fare for at NRK baserer sine tall på ham? Han svarer:

Jeg klarer ikke å huske helt hvilke tall jeg har brukt, og hvor de kommer fra. Men vi har gjort noen undersøkelser knyttet til antallet gjestedøgn og trafikktall fra Statens Vegvesen. Men jeg tror dette fremgår i arbeidet til Trygve Steen og «Masterplanen for reiselivet i Lofoten».

Hevder media slurver

Faktisk.no har kontaktet reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten. Hun hevder mediene konsekvent har sitert henne feil. Hun sier:

Nei, nei, vi har ingen dekning for å si at én million turister besøker Lofoten. Det jeg har sagt er mellom 800 000 og én million gjestedager. Altså ikke en gang gjestedøgn. Det jo en veldig stor forskjell. Men så gjør media en slumsete jobb og siterer meg på én million turister. Det blir helt feil, og er veldig beklagelig.

Selv om Dreyer gjentatte ganger gjennom to år er blitt sitert på at det har kommet rundt en million turister til Lofoten de siste somrene, mener hun altså at dette er helt feil. Hun forteller at Destinasjon Lofoten har tatt utgangspunkt i tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at det i fjor var 445 000 såkalte «gjestedøgn» i Lofoten.

Dette er tall på den kommersielle overnattingstrafikken i et område, men sier ingenting om antallet gjester som overnatter, bare antallet overnattinger. Det vil si at en turist som bor på et hotell eller en campingplass i én uke, vil telle som sju gjestedøgn. Vi vil senere i denne gjennomgangen nå nærmere inn i beregninger rundt dette.

Statistikken fanger ikke opp privat overnatting, utleie med Airbnb og steder med mindre enn ti sengeplasser. Dreyer forklarer at heller ikke Destinasjon Lofoten har tall på dette, men mener privat utleie har økt, spesielt via Airbnb. I tillegg peker hun på alle de såkalte dagsturistene.

Det er derfor Dreyer velger begrepet gjestedager istedenfor gjestedøgn, fordi det også kommer turister som besøker Lofoten uten å overnatte der. For eksempel turister som kommer innom med Hurtigruten eller cruiseskip, eller kommer på dagstur med busser fra Harstad eller Sortland.

Dreyer gjentar at hun aldri har sagt én million turister, men at hun har anslått at det totalt er mellom 800 000 og én million gjestedager i Lofoten. Hver turist kan altså utgjøre flere gjestedager. Vi kommer nærmere tilbake til dette litt senere.

Vil selge turistarmbånd

Ordfører Sørdal viser til Trygve Steen som driver enkeltpersonforetaket Arktisk Kompetanse, og på vegne av Lofotrådet utarbeidet den såkalte «Masterplanen for reiselivet i Lofoten». I dette arbeidet har han jobbet tett sammen med Elisabeth Dreyer og Destinasjon Lofoten. I forbindelse med masterplanen foreslås det blant annet å selge armbånd til turistene til 100 kroner per stykk.

I en presentasjon i fjor ble det brukt et eksempel på hvor innbringende et slikt salg kunne bli. Til Lofotposten sa Steen:

Det er ca. en million besøkende i Lofoten. Kjøper ti prosent av disse armbånd har vi ti millioner kroner til fellesgodefinansiering. Kjøper bare 30.000 armbånd har vi likevel tre millioner kroner.

Ordfører Sørdal sier til Faktisk.no at han har brukt dette eksempelet i debatter, blant annet mot Høyre:

Da var det enkelt å bruke et rundt tall som «én million». Da ble det én million ganger ti prosent kjøpere er lik ti millioner kroner i inntjening. Så er det ikke sikkert alle tall og fakta er helt riktig.

Forøvrig er kampen om turistskatt foreløpig tapt. NRK kunne i mars i år melde om at en slik ordning ikke en gang var nevnt i regjeringens reiselivsmelding.

- Helt feil!

Når Faktisk.no kontakter Trygve Steen, vil imidlertid ikke han heller gå god for at han er kilden til «én million turister». Tvert om:

Jeg har gjentatte ganger bedt folk slutte å bruke det tallet. Det er helt feil! Det finnes ikke tall på hvor mange turister som besøker Lofoten i året, men med utgangspunkt i hva vi vet, snakker vi om et sted mellom 500 000 og 600 000. Men det kan også være færre.

Konfrontert med presentasjonen han kom med til Lofotposten, som ordfører Sørdal i Flakstad senere har brukt i sine politiske debatter, fastholder Steen at han må ha blitt oppfattet feil. Han forklarer:

Jeg er ganske sikker på at jeg må ha sagt en million turistdøgn og ikke turister. For jeg tenker det er rundt én million turistdøgn alt i alt: 430 000 kommersielle gjestedøgn, der hver gjest i snitt blir 1,65 døgn. Så har du private overnattinger, bobiler, telt og slikt. De er i snitt mellom to til tre døgn hver. Så har du de som har hytte. De blir jo gjerne mye lenger. Det er jo på ingen måte et sikkert tall, men den beste beregningen jeg har tilsier da mellom 500 000 og 600 000 besøkende til Lofoten totalt - i året.

Steen viser til at han har gjennomgått en rekke kilder for å komme frem til dette tallet. Herunder en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), veitelling fra Statens vegvesen, og blant annet oversikter over cruiseanløp til Lofoten. Steen sier:

Det sier seg selv at det ikke kan være en million turister i Lofoten hver sommer. Tallene vi har viser at halvparten av turistene som kommer er nordmenn. Det ville i såfall si at ti prosent av hele den norske befolkningen reiser til Lofoten hver eneste sommer. Det tror jeg vi trygt kan fastslå at ikke skjer.

Hva vet vi egentlig?

Det er vanskelig å finne gode tall på hvor mange turister som besøker Lofoten. SSB opererer flere forskjellige statistikker, men ingen som viser totalt antall turister i et område i en bestemt periode.

En statistikk som allikevel kan si noe om mengden turister er antall overnattinger, ofte omtalt som gjestedøgn. En overnatting er når én person har overnattet én natt. En person som har overnattet tre netter i Svolvær telles eksempelvis tre ganger. SSB.no legger ut fylkesvise tall, men for å finne statistikken inndelt i mer spesifikke områder går vi videre til Statistikknett.no. De formidler mer detaljert statistikk fra SSB, hvor vi kan dykke inn i tallene for Lofoten.

Tallene omfatter kommersielle overnattinger på hotell og lignende, hyttegrender med over ti sengeplasser, og campingplasser med mer enn 30 plasser, men inkluderer ikke vandrehjem. Imidlertid utgjorde overnattingene ved vandrerhjem bare 1,6 prosent av samlede overnattinger i Nordland i juli/august 2016, ifølge statistiker Jan-Erik Lystad i Statistikknett.no, så dette er ikke et stort tall.

Vi ser i første omgang på tallene for sommermånedene, og velger mai til september, som er den vanligste avgrensningen i reiselivsnæringen

I sommersesongen mai – september er det registrert 327 490 kommersielle overnattinger i Lofoten, av disse 164 058 nordmenn og 163 432 utlendinger.

Fra hotellstatistikken vet vi at oppholdstiden per gjest er 1,5 døgn på samme sted i sommersesongen. Oppholdstiden er beregnet ved å dividere antall overnattinger på ankomne gjester ved hotellene i Lofoten. Hvis vi antar at oppholdstiden på andre typer overnattingssteder er den samme som ved hotellene, kan vi gjøre følgende regnestykke:

Vi deler de samlede 327 490 kommersielle overnattingene på oppholdstiden 1,5 døgn, og sitter igjen med 218 326 ankomne gjester for sommermånedene i Lofoten i 2016. Det reelle tallet på personer i denne statistikken vil være lavere, da en person som reiser fra sted til sted i Lofoten vil være telt flere ganger.

Langt unna én million

Ser vi på Lofoten for hele året 2016, finner vi 444 979 overnattinger, av disse utgjør nordmenn 239 257 og utlendinger 205 722. Vi kan gjøre samme regnestykke og dele disse på 1,57 døgn, som er gjennomsnittlig oppholdstid per gjest på årsbasis.

Da får vi 283 426 ankomne gjester i Lofoten i løpet av året 2016 – basert på SSBs overnattingsstatistikker.

Beregningene gir imidlertid ikke et riktig tall for samlet antall turister i Lofoten, da SSBs statistikker ikke dekker alle typer overnattinger. Turister som reiser innad i Lofoten telles flere ganger, samtidig som en del overnattinger er ikke med. Blant annet er følgende typer overnattinger ikke inkludert i overnattingsstatistikken: private overnattinger, overnattinger i egen hytte, campingbil/vogn og telt som settes opp utenfor registrerte overnattingssteder og Airbnb, finn.no og andre mindre formidlere.

Hytteformidling: Statistikken fra SSB viser tall for hele Nord-Norge, og viser bare 2800 overnattinger i Nord-Norge i mai-september 2016, og 4 492 overnattinger i Nord-Norge for hele 2016 så hytteformidling betyr svært lite også i Lofoten.

Private hytter: I Lofoten finnes til sammen 1852 private hytter – og 410 boliger mv som brukes som fritidshus. Bruken av disse ligger ikke inne i noen statistikk. Altså totalt 2262 hytter og fritidshus i Lofoten.

Lenger er det ikke lett å komme basert på offisiell statistikk om kommersielle overnattinger, forteller Jan-Erik Lystad i Statistikknett. Videre beregninger må eventuelt bygge på lokale undersøkelser og anslag.

Faktisk.no har vært i kontakt med Petter Dybedal, som ga oss tilgang til rapporten fra TØI som Steen viste til, «Økonomiske ringvirkninger av reiseliv i Lofoten 2010». Rapporten ble utarbeidet på oppdrag fra Destinasjon Lofoten i 2010. Denne viser, som Steen sa, en beregning på om lag én million gjestedøgn i 2010:

Totalt utgjorde feriebetingede overnattinger 890 000 og yrkesbetingede overnattinger 151 000. Det er her forutsatt at alle overnattinger i forbindelse med opphold på campingplasser, hyttegrender/rorbuer, slekts- og vennebesøk og private fritidsboliger var feriebetingede

Tallet kom Dybedal frem til ved å ta utgangspunkt i kjent statistikk fra SSB, og legge til en rekke faktorer for å dekke mørketallene. Imidlertid har SSB endret sin statistikkinnhenting siden 2010, og flere overnattinger er med i statistikken, og vi kan dermed ikke «kopiere» fremgangsmåten med dagens tall.

Steen fortalte at 2010 var et toppår for turismen i Lofoten, og at den sank etter dette til 2014. Siden har den økt igjen. Han minner om at gjestedøgn ikke er det samme som antall turister, og at han selv mener totaltallet må deles på to - kanskje mer, for å gi et riktig anslag turister. I beregningene over viser vi til Statistikknett.nos tall på kommersielle hotellovernattinger, der hver gjest i snitt står for 1,57 gjestedøgn. I tillegg regnes de flere ganger når de reiser rundt i Lofoten.

Steen mener andre overnattingsformer utenfor SSBs statistikker trekker delingstallet opp, og vil derfor dele gjestedøgn på to for å komme frem til antall turister.

Cruiseturister

Foruten overnattingsturistene kommer også cruiseturismen, som også medfører belastning på Lofoten. Tall fra Cruise Norway AS viser totalt 53 000 cruisepassasjerer var om bord i cruiseskip som la til i Lofoten i 2016. Hvor mange av disse som faktisk gikk i land i Lofoten har vi ikke tall på.

Tallene omfatter antall passasjerer om bord i cruiseskipene som la til i Leknes og Svolvær havn i 2016.

Også Hurtigruten har daglige anløp i Lofoten. Både på vei nordover og sørover stopper skipene i Stamsund og i Svolvær. Hvert stopp er på mellom en halvtime og to timer. Hvor mange som går av og benytter seg av Lofoten er imidlertid ganske komplisert å regne ut.

Totalt for alle sine ruter - fra Bergen til Kirkenes - har selskapet omlag 400 000 passasjerer i løpet av året. Men de aller fleste som benytter seg av rutetilbudet er såkalte distansepassasjerer som er lokalreisende som bruker Hurtigruten som transportmiddel. I 2015 var det 297 491 distansepassasjerer, og 85 436 øvrige gjester. Det er i den sistnevnte gruppen en finner de typiske turistene. Hurtigruten opplyser til Faktisk.no at nivået i 2016 var på omtrent samme nivå som i 2015.

Kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Rune Thomas Ege Hurtigruten

For de to stoppene i Lofoten, Stamsund og Svolvær, hadde Hurtigruten totalt 36 927 personer som enten startet eller sluttet sin reise i 2016. Men dette inkluderer lokale innbyggere som bruker Hurtigruten til normal transport. Kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten forklarer:

Dette er tall for hele året, og disse er for en veldig stor grad lokalreisende som bruker Hurtigruten som transportmiddel, slik folk i Lofoten har gjort i snart 125 år. Det er også enkelte turister blant disse, men de aller fleste er lokale.

Ege har ikke noe tall på hvor mange turister som eventuelt går i land for å strekke på beina mens båten ligger til kai mellom 19.00 og 19.30 i Stamsund og 21.00 til 22.00 i Svolvær på vei nordover, eller mellom 18.30 og 20.30 i Svolvær og 22.00 og 22.30 i Stamsund på vei sørover. Men kommunikasjonssjefen mener antall solgte utflukter kan gi en indikasjon på hvor mange Hurtigruten-passasjerer som benytter seg av Lofoten som turister.

I 2016 ble det solgt i underkant av 20 000 slike utflukter til passasjerer om bord, men også her kan hver turist ha blitt telt flere ganger. Ege forklarer:

Her kan det være at en gjest kjøper seg ridetur den ene veien, og RIB-safari den andre veien. Da blir gjesten telt to ganger.

Legger man Hurtigrutens tall til grunn, gir de uansett et begrenset utslag på totalen for turismen i Lofoten. Det samme gjelder cruiseanløpene.

Hele regnestykket

Hvis vi oppsummerer tallene over, finner vi:

  • 283 426 ankomne gjester i Lofoten i 2016, beregnet på SSBs overnattingsstatistikker
  • 4 492 overnattinger i hele Nord-Norge fra SSBs tall på hytteformidling.
  • 2 262 private hytter og fritidshus i Lofoten
  • 53 000 cruisepassasjerer var om bord i cruiseskip som la til i Lofoten i 2016
  • Omtrent 20 000 utflukter til passasjerer om bord i Hurtigruten.

Som vi har vist over finnes det mørketall: Turister som ikke telles noe sted, telt og bobiler som står utenfor registrerte plasser, små formidlere, samt Airbnb og dagsturister. Dette gjør at vi ikke kan komme frem til en eksakt fasit på antall turister i Lofoten. Likevel må vi kunne konkludere med at millionregnestykket rett og slett ikke går opp.

Tilsvar

Redaksjonssjef Anna Brandal i NRK Nordland skriver følgende i en e-post til Faktisk.no:

Her har vi stolt på dei vi har sett på som svært pålitelege kjelder i Lofoten. Dei skal ha god oversikt over turiststraumen i dei seks kommunane og har uttalt seg tilnærma eintydig til mange store norske nettaviser. Det er nokre av årsakene til at vi har stolt på dei.

Hun viser til alle uttalelsene blant andre næringslivssjef Dreyer, ordfører Sørdal og andre har gitt til NRK og andre medier om saken. Herunder også markedssjef Kristian Nashoug i Destinasjon Lofoten som i et annonsemagasinet næringslivnorge.no bruker tallet én million besøkende.

Om både Steen, Dreyer, Sørdal og Nashoug meiner at alle vi i media konsekvent har misforstått dei og operert med feil tal, er vi lei oss for at dei ikkje har teke kontakt for å rette det opp.

Brandal sier redaksjonen nå er i gang med å gjøre egne utregninger. Hun skriver:

No er vi i gang med å gjere nye, eigne utrekningar, og tala som Faktisk.no viser til som meir korrekte, ser ut til å vere for lave.

Vipps oss

Ønsker du mer fakta i hverdagen?

Tips oss

Vet du om noe vi bør faktasjekke?